Історія

З історії с. Явкине Баштанського району Миколаївської області Друк

Серединський Олександр Валентинович,

заступник начальника відділу інформації

та використання документів

держархіву Миколаївської області

 

Село Явкине Баштанського району Миколаївської області засноване 1812 року переселенцями з Могильовської губернії. У Державному архіві Миколаївської області зберігаються документи, які розповідають про історію цього населеного пункту.

У фонді Миколаївської обласної редакційної колегії тому «Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область» є нарис з історії с. Явкине Баштанського району (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 185).

Явкине до 1920 року входило до складу Херсонського повіту Херсонської губернії, в 1920-1922 роках – Миколаївського повіту Миколаївської губернії, в 1922-1923 роках – Миколаївського повіту Одеської губернії, 1923-1926 роках – Новобузького району Миколаївського округу, 1926-1930 роках – Полтавського (з 1928 року – Баштанського) району Миколаївського округу, з 1932 року перебувало у складі Одеської (з 1937 року – Миколаївської) області.

У документах фонду «Колекція мап та креслень» зберігаються плани ділянок землі     с. Явкине за дорадянський період (ф. Р-2778, оп. 1, спр. 1547-1554).

У фондах «Колекція метричних книг установ релігійних культів, які існували на території Миколаївської області» (ф.484) та «Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії» (ф. 410) є метричні книги церков Успіння Превятої Божої Матері за 1863-1877, 1879, 1881-1916, 1918-1919 рр. та Покрови Пресвятої Богородиці за 1900, 1902-1916 рр.       (ф. 410, оп. 1, спр. 338-343; ф. 484, оп. 1, спр. 86, 89, 93, 98, 99, 100, 101, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 120, 126, 129, 131, 132, 137, 141, 145, 1739, 1741, 1744, 1750, 1752, 1753, 1758, 1761, 1762, 1764, 1771, 1772, 1773, 1777).

У документах фонду «Колекція книг записів актів громадянського стану Миколаївської області» (ф. Р-5950, оп. 3) є книги реєстрації актів громадянського стану підвідділу ЗАГС Явкинської сільради (про народження за 1920-1921, 1924-1939 роки, спр. 14, 30-31, 39, 41, 44, 56, 61, 69, 85, 93, 104, 109; шлюб за 1928, 1938 роки, спр. 36, 105; розірвання шлюбу за 1939 рік, спр. 112; смерть за 1927, 1935, 1936, 1939 роки, спр. 36, 76, 89, 110, 111).

В 1859 році в с. Явкине налічувалось 275 дворів, мешкало 1307 осіб (чоловіків – 631, жінок – 676), а у 1887 році мешкало 2649 осіб (чоловіків – 1319, жінок – 1330). В 1898 році в с. Явкине була заснована церковно-парафіяльна, а у 1909 році – земська однокласна школа. В 1905 році промисли та ремесла складалися з 4 бондарних, 5 ковальських та 50 ткацьких майстерень (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 185, арк. 4)

У фонді «Херсонська губернська межова канцелярія» є межові книги по с. Явкине Херсонського повіту Херсонської губернії за 1850 та 1860 роки (ф. 335, оп. 1, спр. 305, 306).

У документах «Миколаївський міський статистичний комітет» є картки суцільного перепису селянських господарств с. Явкине Херсонського повіту Херсонської губернії за 1917 рік (ф. 239, оп. 3, спр. 157, 480).

У фонді «Миколаївське губернське статистичне бюро» є статистичні відомості по     с. Явкине за 1920 рік: мешкали 2391 чоловік та 2855 жінок (всього 5246 осіб), було             850 домогосподарств (ф. Р-52, оп. 1, спр. 2, арк. 13), а у документах фонду «Явкинський сільський комітет незаможних селян» є списки незаможних селян с. Явкине за 1917 рік       (ф. Р-684, оп. 1, спр. 1).

У документах фонду Миколаївського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів є протокол засідання членів ревкому Явкинської волості Миколаївського повіту від 10 червня 1920 року, в якому є відомості про заснування лікарського пункту (ф. Р-156, оп. 1, спр. 314, арк. 1), а у фонді «Миколаївський повітовий відділ охорони здоров’я» - відомості про діяльність Явкинської медичної дільниці у 1920-1922 роках (ф. Р-77, оп. 1, спр. 67, 105). У 1927 році в с. Явкине Миколаївського округу була відкрита аптека (ф. Р-161, оп. 1, спр. 438, арк. 23-24).

Статистичні відомості про кількість їдців є в фонді «Миколаївське повітове земельне управління»: у червні 1920 року в с. Явкине їх було 5530, у документі є також дані про економічний стан мешканців села (ф. Р-54, оп. 1, спр. 121, арк. 1-32).

В 1922-1923 роках у с. Явкине діяв олійний завод, який був відданий державою в оренду, про що свідчать документи фонду «Уповноважений Одеської губернської Ради народного господарства по Миколаївському округу» (ф. Р-83, оп.1, спр. 31, арк. 303).

У документах Новобузького райвиконкому за 1923 рік є відомості про відкриття в     с. Явкине парового млина (ф. Р-167, оп. 1, спр. 12, арк. 20), звіт про діяльність Явкинської сільради Новобузького району Миколаївського округу за 1925 рік та її                      соціально-економічний стан (ф. Р-167, оп. 1, спр. 116, арк. 22-25 зв)

У січні 1925 року артіль «Нове життя» в с. Явкине було реорганізовано в колгосп, а в грудні того ж року було зареєстровано колгосп «Плугатар» (сільськогосподарське товариство по спільній обробці землі). Ці відомості є в документах фонду «Миколаївський окружний земельний відділ» (ф. Р-102, оп. 1, спр. 849, арк. 88, спр. 1087, арк. 113).

У документах фонду «Миколаївське окружне статистичне бюро» є поселений бланк (складений 17 липня 1923 року) на с. Явкине Миколаївського округу. В населеному пункті мешкало 2256 чоловіків та 2559 жінок (всього 4815 осіб), було 1049 господарств, більшість населення складали білоруси. У селі були: один ставок, 10 колодязів, 21 вулик, 3 трудові школи, 1 сільбуд, 1 прокатна станція, 1 сільськогосподарське товариство, 8 вітряків (працювало 8 осіб), 3 кузні (працювало 3 особи), 2 олійні установи (працювало 2 особи)       (ф. Р-985, оп. 1, спр. 946, арк. 58-58 зв.).

Відомості про другу трудову школу с. Явкине є у фонді «Миколаївська окружна інспектура народної освіти». Ця школа діяла з 1920 року на базі церковно-парафіяльної школи, заснованої у 1898 році. В школі на 1 січня 1924 року працював один вчитель, в   1926-1927 навчальному році – 2 викладачі та один представник адміністративного персоналу. Мовою викладання була російська. Число учнів у школі на 1 січня 1924 року становило 51, а у 1926-1927 навчальному році – 148. На 1 травня 1924 року діяли три гуртки: драматичний, ботанічний, хоровий. Однак школа не мала майстерні, лабораторії, кабінетів, бібліотеки (ф. Р-99, оп. 2, спр. 187, арк. 1-26 зв.).

У період суцільної колективізації на території Явкинської сільради були створені колгоспи: «П’ятирічка» (діяв з 1930 року, у 1941 році до його складу входило                       160 господарств, членів колгоспу – 385 осіб, колгосп мав 2182,7 га землі, посівної площі під врожай – 1643 га), «Червоний Жовтень» (діяв з 1929 року, у 1941 році до його складу входило 103 господарства, членів колгоспу – 205 осіб, колгосп мав 1115 га землі, посівної під врожай – 994 га), «Висуванець» (діяв з 1929 року, у 1941 році до його складу входило       120 господарств, членів колгоспу – 276 осіб, колгосп мав 1505 га землі, посівної під врожай – 1441 га), «Звістка» (діяв з 1929 року, у 1941 році до його складу входило 113 господарств, членів колгоспу – 193 особи, колгосп мав 1213,70 га землі, посівної під врожай – 954 га),               ім. Шевченка (діяв з 1929 року, у 1941 році до його складу входило 93 господарства, членів колгоспу – 185 осіб, колгосп мав 1125 га землі, посівної під врожай – 886 га), «12 річниця Жовтня» (діяв з 1929 року, у 1941 році до його складу входило 137 господарств, членів колгоспу – 281 особа, колгосп мав 1713 га землі, посівної під врожай – 1280, 5 га), «Сивашець» (діяв з 1929 року, до його складу входило 56 господарств, членів колгоспу –   142 особи, колгосп мав 905 га землі, посівної під врожай – 796 га), «Ленінський шлях» (діяв з 1929 року, до його складу входило 139 господарств, членів колгоспу – 312 осіб, колгосп мав 1713 га землі, посівної під врожай – 1400 га (ф. Р-1894, оп. 1, спр. 26, арк. 112-143 зв.).

У документах виконавчого комітету Явкинської сільради є списки платників сільськогосподарського податку за 1925, 1930-1931 роки (ф. Р-1238, оп. 1, спр. 44, 137), відомості про конфіскацію майна за несплату єдиного сільськогосподарського податку за 1929 рік (ф. Р-1238, оп. 1, спр. 123). У фонді виконавчого комітету Баштанської районної Ради депутатів трудящих є звіт Явкинської сільради про власну діяльність за 1926 рік             (ф. Р-939, оп. 1, спр. 40, арк. 25-28 зв.), звітна доповідь комітету Явкинської організації Миколаївської окружної філії товариства Червоного Хреста УРСР за період з 30 травня   1926 року по 20 лютого 1927 року (ф. Р-939, оп. 1, спр. 40, арк. 118-121 зв.), доповідь правління Явкинського споживчого товариства «Боротьба» про стан кооперації серед населення с. Явкине за 1927 рік (ф. Р-939, оп. 1, спр. 41, арк. 71), списки громадян, які мешкали на території Явкинської сільради та були позбавлені виборчих прав за 1928 рік     (ф. Р-939, оп. 1, спр. 116, арк. 10-13 зв.).

22 червня 1941 року почалась німецько-радянська війна, в серпні 1941 року територія сучасної Миколаївської області була окупована. У документах фонду архівного відділу управління виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради народних депутатів є відомості про те, що с. Явкине Баштанського району було окуповане нацистами                     13 серпня 1941 року, звільнено 14 березня 1944 року. Під час окупації в с. Явкине було розстріляно 15 громадян, вигнано на примусові роботи до Німеччини 505 осіб (ф. Р-1002, оп. 3, спр. 17, арк. 39). У фонді виконавчого комітету Баштанської районної Ради депутатів трудящих є списки репатріантів, які повернулися з Німеччини на територію Баштанського району в 1945 році, в яких є відомості на репатріантів з с. Явкине (ф. Р-939, оп. 2, спр. 13).

У документах фонду Миколаївської обласної комісії зі сприяння в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню і розслідуванню злодіянь, вчинених                       німецько-фашистськими загарбниками та їх спільниками, і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР є реєстр актів збитків, заподіяних під час окупації 1941-1944 років громадянам             Явкинської сільради Баштанського району Миколаївської області. Загальна сума збитків склала 16 млн. 213 тис. 490 крб. (ф. Р-1894, оп. 1, спр. 205, арк. 214-220). У цьому фонді є акти по обліку збитків колгоспам, заподіяних нацистами під час тимчасової окупації       1941-1944 років, які існували на території Явкинської сільради Баштанського району Миколаївської області (ф. Р-1894, оп. 1, спр. 26, арк. 112-135 зв.).

У післявоєнні роки с. Явкине було повністю електрифіковане та радіофіковане, в     1962 році побудовані сільмаг та стадіон. На 1 січня 1967 року в селі мешкало 2186 осіб     (965 чоловіків та 1221 жінка), налічувалось 766 господарств. В населеному пункті діяли: дві взуттєві та швейна майстерні, середня школа (у 1966 році навчалось 368 учнів), будинок культури на 450 місць, в якому працювали гуртки художньої самодіяльності, лікарня на     25 ліжок, аптека, громадська їдальня, бібліотека з книжковим фондом 8429 томів та широкоекранна кіноустановка (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 185, арк. 5-7).

На зберіганні у держархіві Миколаївської області є документи виконавчого комітету Баштанської районної Ради депутатів трудящих за 1944-1976 роки (ф. Р-939), виконавчого комітету Явкинської сільської Ради депутатів трудящих за 1944-1976 роки (ф. Р-1238), плодорозсадницького радгоспу «Явкинський» ст. Явкине Баштанського району за           1944-1971 роки (ф. Р-3804) та об’єднаного архівного фонду «Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Явкинської сільської Ради Баштанського району» за 1944-1970 роки (ф. Р-3795). До складу об’єднаного фонду входять документи восьми сільськогосподарських артілей (колгоспів), які діяли на території Явкинської сільради: «Перша п’ятирічка» с. Явкине за 1944-1950 роки, «Червоний Жовтень» с. Явкине за 1945-1950 роки, імені газети «Звістка»     с. Явкине за 1944-1950 роки, «Висуванець» с. Явкине за 1948-1950 роки, імені Шевченка     с. Явкине за 1945-1957 роки, «Ленінський шлях» с. Червоний Став за 1947-1953 роки, імені Маленкова с. Явкине за 1951-1957 роки та «Зорі Кремля» с. Явкине за 1958-1970 роки.

Більш докладно ознайомитися з документами з історії с. Явкине Баштанського району Миколаївської області можна в читальних залах держархіву області (вул. Московська, 1; вул. Театральна, 43), які працюють з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45).

Джерело: http://mk.archives.gov.ua/tematychni-rubriki/mzistoriinaselenyhpunktivmyk/963-z-istorii-selya-iavkine-bashtanskogo-raionu-mykolaivsjkoi-oblasti.html

Опубліковано: Четвер, 25 липня 2019