м. Миколаїв

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Друк

(За даними головного управління статистики в Миколаївській області)

 

За січень–червень 2012р. обсяг експорту товарів та послуг по м.Миколаєву становив 1202,9 млн.дол. США і збільшився порівняно з січнем–червнем 2011р. на 47,6%. Імпорт зріс на 5,4% і склав 374,7 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 828,2 млн.дол. США (у січні–червні 2011р. – 459,9 млн.дол. США) при переважанні експорту над імпортом у 3,2 раза (у 2,3 раза).

У січні–червні 2012р., за даними Держмитслужби України та звітів підприємств, обсяг експорту товарів по м.Миколаєву становив 1081,7 млн.дол. США (95,5%загальнообласного експорту) і зріс порівняно з січнем–червнем 2011р. на 52,6%, імпорт збільшився на 3,1% і становив 333,4 млн.дол. США (78,5% імпорту). Зростання експорту відбулося за рахунок нарощення поставок продуктів рослинного походження, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічного та електротехнічного обладнання, жирів та олій тваринного або рослинного походження, імпорту – за рахунок збільшення ввозу мінеральних продуктів, недорогоцінних металів та виробів з них,засобів наземного транспорту, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 748,3 млн.дол. США (у січні–червні 2011р. – 385,6 млн.дол. США), коефіцієнт покриття експортом імпорту – 3,2 (2,2).

Підприємства міста співпрацювали з партнерами із 106 країн світу, у т.ч. з 9 країнами СНД та 27 країнами ЄС. Обсяг експортної торгівлі з країнами співдружності становив 410,1 млн.дол. США і збільшився порівняно з січнем–червнем 2011р. на 25,2%, з країнами ЄС – 85 млн.дол. США і зріс на 63,7%. Обсяг імпорту з країнами співдружності зменшився на 10,8% та становив 118,7 млн.дол. США, водночас, з країнами ЄС – зріс на 9% та склав 52,6 млн.дол. США.

Провідною країною–партнером з експорту товарів була Російська Федерація, до якої надійшло 37% загального обсягу експорту міста, значно менше – до Єгипту (18,5%), Ісламської Республіки Іран (12,4%), Туреччини (4,9%), Сирійської Арабської Республіки (4,3%), Іспанії (4,2%), з імпорту – також Російська Федерація (20,3% до загального обсягу імпорту міста), крім неї – Ґвінея (17,6%), Білорусь(14,6%), Ґайана (11,9%), Китай (5,9%), США (4,4%) таНімеччина (4,2%).

У січні–червні 2012р. спостерігалося зростання обсягу експортної та імпортної торгівлі з усіма головними торговими країнами-партнерами, крім експортних поставок до Туреччини та імпортних – з Білорусі та Туреччини.

Основу товарної структури експорту міста визначили продукти рослинного походження; продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, механічне та електротехнічне обладнання; жири та олії тваринного або рослинного походження. Товарну структуру імпортувизначили мінеральні продукти; недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, механічне та електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

До країн СНД експортувалися, головним чином, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічне та електротехнічне обладнання; засоби наземного транспорту; продукти рослинного походження. Імпортувалися з країн співдружності засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; механічне та електротехнічне обладнання, вироби з каменю, гіпсу та цементу, готові харчові продукти.

В експортних поставках до країн ЄС переважали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, текстильні матеріали та текстильні вироби. Завозилися з цих країн, здебільшого, механічне та електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, вироби з каменю, гіпсу та цементу, продукти рослинного походження.

Обсяг експорту послугміста у січні–червні 2012р. становив 121,2 млн.дол. США (97,4% експорту послуг області) і збільшився порівняно з січнем–червнем 2011р. на 14,1%, імпорту – 41,3 млн.дол. США (93,6% загальнообласного імпорту) і також збільшився – на 29,1%. Зростанняекспорту відбулося, в основному, за рахунок послуг транспорту та зв’язку і послуг в обробній промисловості, імпорту – за рахунок послуг, пов’язаних з оптовою та роздрібною торгівлею, з державним управлінням, послуг готелів і ресторанів. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 79,9 млн.дол. США (у січні–червні 2011р. – 74,3 млн.дол. США), коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,9 проти 3,3 у січні– червні 2011р.

У зовнішній торгівлі послугами підприємства міста підтримували партнерські стосунки із 106 країнами світу, у т.ч. з 10 країнами СНД та 26 країнами ЄС. Обсяг експортної торгівлі з країнами співдружності зменшився на 17% порівняно з січнем–червнем 2011р. і становив 25 млн.дол. США, імпортної – на 11,9% і склав 2,4 млн.дол. США. Разом з цим, експорт до країн ЄС збільшився на 1,6% і дорівнював 40,2 млн.дол. США, імпорт – на 18% і становив 24,8 млн.дол. США.

 

Як і в торгівлі товарами, основним партнером в експорті послуг була Російська Федерація, до якої надійшло 18,5% від загального обсягу експорту послуг. Дещо менше експортувалося послуг до Швейцарії (16,7%) та Кіпру (14,9%). Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту мали Угорщина (32,2%), Британські Вірґінські Острови (32,1%), Кіпр (11,4%), Велика Британія (8,6%) та Російська Федерація (5,2%).

Серед провідних країн-партнерів у січні–червні 2012р. спостерігалося зростання експорту послуг до усіх країн, крім Російської Федерації та Великої Британії, в імпорті – також до усіх країн-партнерів, крім Франції.

У структурі експорту переважали послуги транспорту та зв’язку. Значно менше експортувалися послуги в обробній промисловості,в операціях з нерухомістю, здаванніпід найм та послуги юридичним особам. Структуру імпорту визначили послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею, торгівлею транспортними засобами та їх ремонтом, послуги пов'язані з державним управлінням, готелів і ресторанів, транспорту та зв’язку.

В експорті послуг до країн СНД переважали послуги в обробній промисловості,транспорту та зв’язку,в операціях з нерухомістю, здаванні під найм та послуги юридичним особам. Серед імпортованих виділялися послуги готелів та ресторанів,в операціях з нерухомістю, здаванні під найм та послуги юридичним особам,пов'язані з державним управлінням.

До країн ЄС експортувалися, головним чином, послуги транспорту та зв’язку, в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам, послуги в обробній промисловості, імпортувалися з них, переважно, послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею, торгівлеютранспортними засобами та їх ремонтом.

У І півріччі п.р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 25,6млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у т.ч. з країн ЄС надійшло 21,4 млн.дол. США (83,6% загального обсягу), із країн СНД – 0,6 млн.дол. США (2,2%), з інших країн світу – 3,6 млн.дол. США (14,2%).

Із загального обсягу надходжень іноземного капіталу 22,6 млн.дол. США (88,3%) здійснено у вигляді грошових внесків, 2,9 млн.дол. США (11,2%) – рухомого і нерухомого майна, незначний обсяг – у вигляді нематеріальних активів та за договорами про спільну інвестиційну діяльність.

Найбільший приріст іноземного капіталу відбувся на підприємствах діяльності транспорту та зв'язку – на 23,1 млн.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку міста з початку інвестування, на 1 липня 2012р. склав 135,4 млн.дол. США, щона 22,7% більше обсягів інвестицій на початок 2012р. (на 25 млн.дол. США), і в розрахунку на одну особу населення становив 274,4дол. США (в цілому по області – 152,4  дол. США).

Іноземні інвестиції надійшли із 44 країн світу і найбільші їх обсяги із Кіпру – 47,5 млн.дол. США (35,1% загального обсягу), Нідерландів – 24,4 млн.дол. США (18,1%), Бельгії – 10,5 млн.дол. США (7,8%), Російської Федерації – 10,3 млн.дол. США (7,6%).

Майже половина іноземного капіталу  зосереджена на підприємствах транспорту та зв’язку – 61,4 млн.дол. США (45,4% загального обсягу прямих інвестицій). На підприємствах промисловості акумульовано 41,2 млн.дол. США (30,4%), у т.ч. з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – 12,1 млн.дол. США, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 11 млн.дол. США,металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів – 9,2 млн.дол. США.

У підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям, внесено 21,5 млн.дол. США (15,9%), торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 7,4 млн.дол. США (5,4%), будівництва – 2,7 млн.дол. США (2%).

Заборгованість підприємств міста за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 липня 2012р. становила33,5 млн.дол. США. Найбільші обсяги зобов'язань за борговими інструментами сформовані перед прямими інвесторами з Кіпру – 14,6 млн.дол. США (43,7%), Великої Британії – 6,7 млн.дол. США (20%) та Російської Федерації – 4,8 млн.дол. США (14,5%).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 липня 2012р. становив 168,9 млн.дол. США.

У І півріччі 2012р. підприємствами міста в економіку інших країн вкладено 0,2 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), внесених підприємствами міста в економіку інших країн світу, з урахуванням його курсової різниці, на 1 липня 2012р. склав 0,8 млн.дол. США, 38,2% з нього – у країни ЄС. Основними інвесторами залишаються підприємства переробної промисловості.

Опубліковано: Четвер, 04 жовтня 2012