Арбузинський район

Оцінка населенням рівня своїх доходів Друк

На початку цього року Головним управлінням статистики було проведено опитування домогосподарств області, які беруть участь в обстеженні умов їх життя, щодо думки про якість свого життя та рівень достатності доходів.

За оцінкою матеріального добробуту 86,9% домогосподарств віднесли себе до бідних, 13,1% – до небідних, але ще не представників середнього класу. Представниками середнього класу і заможними, із обстежуваних домогосподарств, не вважає себе ніхто.

Для дослідження критеріїв визначення середнього класу, як основи стабільного розвитку суспільства, респондентам запропонували визначити розмір середньодушового грошового доходу на місяць, який, на їхню думку, відповідає мінімальній межі майнового становища середнього класу. Дві третини опитаних домогосподарств області (67,5%) вказали дохід понад 9000 грн. на місяць, тоді як два роки тому 68,5% вважали, що до середнього класу може себе віднести родина, яка має дохід понад 5000 грн. в місяць на одну особу

Опубліковано: Четвер, 30 жовтня 2014