Братский район

Довідка про соціально-економічний розвиток Братського району за січень-березень 2014 рік Друк

 

Промисловість

За січень-березень 2014 рокувиробниками району випущено 78тонн хліба та хлібобулочних виробів, 15,1 тонн олії соняшникової, 71 тонни борошна, 9 тонн кормів для сільськогосподарських тварин, 2 тонна м’яса свинини. В порівняні з аналогічним періодом 2013 року збільшилося виробництво хліба та хлібобулочних виробів на 23,2 % та борошна  на 54,3%. В той же час спостерігається зменшення виробництва олії соняшникової на 34,4 %, а також  кормів для сільськогосподарських тварин на 97,2%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-лютий 2014 року склав 2282,9 тис.грн, що на 32,7% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року. Це пояснюється скороченням ТОВ «АгросинтезЮГ»  виробництва та  реалізації соєвої олії по причині відсутності необхідних обсягів сировини.

Розвиток енергетики, транспорту та зв’язку

Рівень оплатинаселенням житлово-комунальних послуг склав 92,8 %. При нарахуванні населенню до оплати 1629,2 тис.грн., фактично сплачено 1511,7  тис.грн. Сума заборгованості населення станом на 1 березня 2014  п.р. склала 733,2тис.грн. і збільшилася в порівняні з початком року на 19,1 %.

Автомобільним транспортом у січні-лютому 2014 р. перевезено 4,2 тис. тонн вантажів, вантажооборот зменшився на 18,9 % і становить 572,3  тис.ткм.

Інвестиції

В 2013 році освоєно 36160,0 тис.грн. капітальних інвестицій, що становить 0,8 % зо загального обсягу. В порівнянні з показником 2012 року, обсяг інвестицій зменшився на 546 тис.грн.  В розрахунку на 1 особу цей показник становить 1950,3 тис.грн.

Станом на 01.01.2014  року обсяг іноземних інвестицій в районі склав 4,4 тис.дол.США.

Споживчий ринок

 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців у січні-вересні   2013  року порівняно  з аналогічним періодом минулого року збільшився на 13,8 % і склав 108431,9 тис.грн., що в розрахунку на  одну особу становить 5893,0 грн. Також  збільшився на 15,9 %  обсяг товарообороту роздрібної мережі підприємств-юридичних осіб і склав 24142,7 тис.грн.

У січні-лютому 2014 рік обсяг реалізованих послуг склав 1734,4  тис.грн., з них 125,9 тис.грн. реалізовано населенню. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг реалізації послуг збільшився на 60,2 %.

Зайнятість

Протягом січня-лютого 2014 року за сприяння служби зайнятості отримали роботу 208 осіб, що на 16 % більше в порівняні з минулим роком (+28), з них 196 зареєстрованих безробітних.

Професійну підготовку та підвищення кваліфікації впродовж звітного періоду пройшли 165 осіб, що на 21% більше минулого року. Одноразову виплату допомоги по безробіттю отримали 3 особи  на суму 23,9 тис.грн. 

До участі у громадських роботах залучено 3  особи з числа безробітних.

Загальна кількість наявних вакансій для укомплектування складає 348 осіб, з них 200 укомплектовано, що на 14 % більше показника минулого року.  

Підприємництво

Станом на 01.04.2014 року в  районі налічується 921 суб’єкт середнього  та малого підприємництва, з яких 732 – фізичних осіб-підприємців, решта  174 -  юридичні особи, серед них: 6 середніх, 11 малих та 157 мікропідприємств. На них зайнято 1378 осіб, 1221 з них - наймані працівники.

В порівнянні з початком року кількість СПД – фізичних осіб скоротилася на 15.

Заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2013 рік склала 2262,95 гривень, що на 2,3% більше ніж в 2012 році.

Станом  на 01.04.2014 року заборгованість з виплати заробітної платив районі становить 181,6 тис. грн. по Філії «Братський райавтодор».

Опубліковано: П'ятниця, 11 квітня 2014