м. Первомайськ

Соціокультурна карта міського населеного пункту м. Первомайськ (станом на 01.01 2018 р.) Друк

1. Загальна кількість населення 66753чол.

у тому числі:

2. Площа населеного пункту - 25,13 км2

3. Вкажіть заклади культури, що є у Вашому населеному пункті (потрібне підкресліть):

4. Вкажіть кількість закладів освіти у Вашому населеному пункті:

 

     IV рівня акредитації ___1_____________________________________

     III рівня акредитації -

     ІІ рівня акредитації __1_______________________________________

     І   рівня акредитації - 3

5. Вкажіть, чи є у Вашому населеному пункті (потрібне підкресліть):

  • книжкові магазини

Так

Ні

  • книжкові ринки

Так

Ні

 

6.    Вкажіть кількість бібліотек за кожним видом у Вашому населеному пункті (сільські бібліотеки не входять до цього переліку):

публічних – 5

закладів освіти: 21

7. Якою є поверховість забудови Вашого населеного пункту (потрібне підкресліть):

8. Чи виділені у Вашому населеному пункті житлові райони (потрібне підкресліть): *

Так

Ні

9.    Якщо «Так», то чи можливо встановити по кожному житловому району (потрібне підкресліть):

  • його межі та площу

Так

Ні

  • поверховість забудови

Так

Ні

  • кількість та щільність населення

Так

Ні

         якщо важко визначити, зазначте, чому саме ____________

 

10.    Визначте, чи витримуються мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 510, із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1061 (1061-2009-п ) від 30.09.2009 р., в якій кількість міських бібліотек визначається щільністю населення та поверховістю забудови (потрібне підкресліть):

Так

Ні

11. Якщо «Ні», зазначте, що цьому перешкоджає(потрібне підкресліть):        

12.    Що, на Вашу думку, найбільш визначальне для розрахунку необхідної кількості публічних бібліотек у населеному пункті (потрібне підкресліть):

 

   Підпис та посада відповідальної особи   __________

 

   Підпис та посада особи, що заповнювала     анкету ______ О.М. Дорошенко, методист ЦБ Первомайської міської ЦБС

 


* Згідно з ДБН 360–92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», житловий район – структурний елемент селищної території площею 80–400 га, у межах якого формуються житлові квартали, розміщуються установи і підприємства з радіусом обслуговування не більше 150 м, а також об'єкти міського значення.

Опубліковано: Понеділок, 26 лютого 2018