Доманівський район

Стан соціально-економічного розвитку Доманівського району за січень-червень 2014року Друк

 

Надходження до бюджету

 

 

 

До загального фонду місцевих бюджетів району за січень-травень 2014 року надійшло доходів в сумі 44657,2 тис.грн., що складає 99,0 відсотка до уточненого плану звітного періоду  (45113,9 тис.грн.), в тому числі офіційних трансфертів (дотації, субвенції)  – 37900,6 тис.грн. (95,6 відсотків).

Податків і зборів  мобілізовано в сумі 6756,6 тис.грн., при планових призначеннях  на звітний період – 5483,9 тис.грн. або 123,2 %.

Виконання забезпечено по  усіх 15 місцевих бюджетах району.

Основними доходними джерелами, які відіграють істотну роль у виконанні доходної частини загального фонду зведеного бюджету району та займають 97,3 відсотка у загальних обсягах надходжень є податок на доходи фізичних осіб  та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 4873,3 тис.грн. (приріст 411,7 тис.грн. або 109,2 відсотка у порівнянні з  виконанням  2013 року).

Плати за землю мобілізовано в сумі 1684,0 тис.грн. (зменшення 55,9 тис.грн. або 96,8 відсотка у порівнянні з  виконанням  2013 року).

До доходної частини зведеного бюджету району по спеціальному фонду надійшло 2152,2тис. грн., в тому числі офіційних трансфертів – 509,1 тис.грн.. Податків і зборів надійшло в сумі – 1643,1 тис.грн., з них збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 3,2 тис.грн., податку на нерухоме майно – 6,8 тис.грн., єдиного податку  - 471,6 тис.грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 7,9 тис.грн. , власних надходжень бюджетних установ – 967,2 тис.грн., екологічного податку – 9,2 тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 0,9 тис.грн., надходжень до цільових фондів – 25,5 тис.грн., коштів від продажу землі – 20,0 тис.грн., коштів від відчуження майна, що у комунальній власності – 128,5 тис.грн., коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту -  2,3 тис.грн..

Видатки за січень-травень 2014 року по загальному фонду виконані на 94,3 відсотки: план 5 місяців – 48,421,7 тис.грн., касові видатки – 45435,5 тис.грн. По спеціальному фонду виконання склало 56,8 відсотків (план – 1972,4 тис. грн., касові видатки – 1121,1 тис.грн.).

На утримання установ та здійснення заходів по галузі «Освіта»  із загального фонду зведеного бюджету району спрямовано 16764,1 тис.грн.; «Охорона здоров”я» – 5380,1 тис.грн.; «Культура» - 1363,8 тис.грн.; «Фізична культура та спорт» - 364,7 тис.грн.; «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 16527,9 тис.грн.

За економічною класифікацією видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 20986,8 тис.грн., або 46,2 відсотків загальних видатків; на надання субсидій та інших поточних трансфертів населенню спрямовано 15969,8 тис.грн., або 35,1 відсотка;  на енергоносії – 1903,6 тис.грн., або 4,2 відсотків; на харчування та медикаменти – 1017,6 тис.грн., або  2,2 відсотка.

   Протягом січня-травня 2014 року своєчасно та у повному обсязі виплачувалась заробітна плата працівникам бюджетних установ та здійснювались розрахунки за фактично спожиті комунальні послуги і енергоносії. Здійснюється постійний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів.

Промисловість

В промисловому комплексі, протягом 4 місяців 2014 року  відбулося зниження обсягів промислового виробництва порівняно з 2013 роком . Так, реалізація промислової продукції за 4 місяці  склала 8487,0 тис.грн., що на 30,5% менше обсягів 4 місяців  2013 року. Обсяги реалізації продукції добувної та переробної галузей в загальному обсязі складають відповідно 54,7% та 45,3%.

Відбулося зниження обсягів виробництва та реалізації в добувній галузі, а саме майже не працював ТОВ «Прибузький гранкар’єр», виробництво якого раніше займало левову частку в загальних обсягах по району.

Підприємство харчової галузі – філія „Миколаївмолпрома” навпаки, наростила обсяги виробництва та реалізації своєї продукції. Це -43,5% загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції.

На одну особу реалізовано промислової продукції на 473,3 грн. проти 681 грн. у І кварталі 2013 року .

На даний час керівництвом ТОВ «Прибузький гранкар’єр» проводиться робота щодо проведення процедури банкрутства підприємства, виплати працівникам заборгованості по заробітній платі.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах району на 2014рік виділено 758,9 тис.грн. (517тис.грн.-капітальний ремонт, 241,9тис.грн.-поточний ремонт) та 265,9 тис грн. (181,10тис грн..-капітальний ремонт, 84,8тис.грн.-поточний ремонт) за рахунок субвенції з обласного бюджету . По всіх об'єктах розроблена проектно-кошторисна документація.

На виконання районної Програми розвитку малого підприємництва в Доманівському районі на 2013-2014 роки, станом на 01.07.2014 року зареєстровано суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб- підприємців -779 одиниць, 228 фермерських господарств.

 

 

 

АПК

 

 

 

Станом на 06.06.2014 року сільгосптоваровиробниками району проведено передпосівної культивації на площі 24,2 тис.га, посіяно 42,2 тис.га ярих культур, в т.ч. 16,5 тис.га ярих зернових та зернобових культур.

Зпочатку 2014рокупо с/г підприємствах району  вироблено м’яса 625ц., що на 230ц. більше  ніж за відповідний період2013року, молока вироблено 9655ц.,що на 1705 ц. більше , в т.ч. удій на корову становить 1828,6 кг, що на 181,3кг більше  ніж за відповідний період 2013року.

Чисельність поголівя ВРХ становить 1153голів , що на 180голів менше  відповідного періоду минулого року , в т.ч. корів 528голів, що на 11голівбільше . Чисельність свиней становить 3711голів, що на 429голів більше   ,  чисельність овець становить 408голів,що на 7голів більше ніж за відповідний період2013 року.

Станом на 30.05.2014 року укладено договорів оренди 7993, орендна плата становить 20742.8 тис.грн., виплачено 659,99 тис.грн. що становить 3,2 % від нарахованої суми.

Виплачено орендної плати за майнові паї -12тис.грн, що становить 100% від нарахованої.

В Доманівському районі працює 7 пунктів по проведенню штучного осіменіння корів та телиць в приватному секторі населення, також працює 7 пунктів по наданню зооветеринарних послуг тварин в приватному секторі населення.

На території району знаходиться 49 водних об’єктів загальна площа становить 529,88 га, в тому числі площа водного дзеркала становить 496,46 га, з них 11 ставків знаходиться без води.

Із загальної кількості водних об’єктів 18 надано в оренду, що становить 36,7%.

На 8 водних об’єкта виготовлено «Режим рибогосподарської експлуатації водойм».

З метою більш повного задоволення потреб с/г продукцією за помірними цінами, запобіганню виникнення дефіциту соціально-значущих продовольчих товарів управлінням агропромислового розвитку проводилась організаційна робота по проведенню ярмаркових заходів. З початку 2014 року проведено 28ярмарок в районі, реалізовано 201т продукції на суму 1775,6тис.грн.

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

 

 

 

Перевезено вантажів

Вантажооборот

 

з початку 2014року, тис.т

у % до 2013

з початку 2014 року, тис.ткм

у % до 2013р.

 

По району

11,3

101,876,8

240,6

93,6

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено пасажирів

Пасажирооборот

з початку 2014року, тис.т

у % до 2013р.

з початку 2014 року, тис.ткм

у % до 2014р.

По району

92,9

108.1

5175,0

105,5

Інвестиційна діяльність

В районі в 2014році планується впровадження інвестиційних проектів:

1.СПрАТ "Україна" – "Будівництво приміщення для відгодівлі молодняку ВРХ на 200голів". В  поточному році проведено розробку інвестиційних пропозицій та подано документи для одержання дозволів. Будівництво планується проводити господарським способом, роботи будуть розпочаті в ІVкварталі поточного року після завершення збирання пізніх культур та їх реалізації та отримання обігових коштів господарством.

2.СФГ"Старий Світ"- "Насадження саду та виноградників, будівництво іригаційної системи для їх краплинного зрошення та будівництво комплексу по переробці плодів та ягід". Через відсутність фінансування по державній програмі та недостатньою наявністю обігових коштів будівництво комплексу по зберіганню та переробці плодів і ягід  в 2013році зупинено, проводиться тільки догляд за садами і виноградниками..

3.ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Насадження саду інтенсивного типу з використанням краплинного зрошення та будівництво сховища для зберігання плодів", (сад на площі -56га). В даний час розробляється в проектному інституті проектна документація та локальні кошториси на насадження саду. Підйом платежу буде проведено після виготовлення локальних кошторисів, згідно проектної документації. На стадії вивчення та прийняття рішення інвестиційний проект  по ТОВ"Меліоратор-Агро Юг"-"Будівництво молочно товарного комплексу на 500 голів дійного стада". Впровадження проекту планується розпочати в 2015році.

Ринок праці

Для стабілізації економічного становища, соціального захисту населення, розвитку соціальної інфраструктури в районі з метою легалізації зайнятості районною робочою групою протягом січня-травня 2014 року проведено 24 рейди, перевірено 189 суб'єктів підприємницької діяльності щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками та реєстрації трудових договорів в центрі зайнятості, виявлено 34 порушень. В результаті проведеної роботи укладено 22 трудових договорів з найманим працівником, які зареєстровані в центрі зайнятості, 8 фізичні особи відкрили підприємницьку діяльність.

В 2014 році було проведено 5засідань комісії по легалізації, розглянуто 12випадки порушень, та заслухано роботодавців, у яких виявлено факти використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин

Станом на 01.06.2014 року, заборгованість із заробітної плати на підприємствах району становить 368.4тис.грн.( Прибузький гранкар’єр-312.5тис.грн., Доманівський райавтодор-55.9тис.грн).

Станом на 01.06.2014р. на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 520незайнятих осіб, що становить 87.69% до чисельності станом на 01.06.13.р., з них 520чоловіки мають статус безробітного, що становить 87.69% до чисельності безробітних на 01.06.13.р. Рівень безробіття на 01.06.2014р. становив 3,41%, що становить 89.05% рівня безробіття станом на 01.06.2013р.

Опубліковано: Вівторок, 15 липня 2014