Доманівський район

Соціально-економічний портрет Доманівського району 2017 рік Друк

Соціально-економічний портрет Доманівського району

 

Історична довідка

У далекому минулому Доманівщина - це край, де на широких степових просторах паслися незліченні стада бізонів, кочували войовничі племена кіммерійців, скіфів та сарматів.

Теперішня Доманівщина - це великий сільсько­господарський край, де на родючих чорноземах вирощують високі врожаї пшениці, цукрових буряків і соняшнику, На цій землі живуть працьовиті люди, щирі душею і багаті на вдачу.

Перші поселення людей на території Доманівського району відносяться до кам'яного віку. На терасах річок Південний Буг (с.Виноградний Сад), Бакшала (с.Анетівка) знайдено вироби з кременю, котрі свідчать, що тут мешкали мисливці на бізонів.

Також виявлено поховання доби бронзи (II тисячоліття до н.е.) та кургани скіфських часів.

Активне заселення району почалося на початку XIX ст., після визволення південної частини України від турецького гніту. Щедро роздаючи землі поміщикам, царський уряд водночас зобов'язував поміщиків вивозити сюди своїх кріпаків по ревізійські душі на 30 десятин землі. 200 років тому тут отримали землі поміщики Доманівські (звідси назва — Доманівка), пан Кантакузен (маєток «Молдавка»), пан Еслінгер (Мостове), пан Мартиновський (с.Прибужжя) та інші.

Згодом тут виросли маєтки, які й досі є свідками історії нашого краю, який на початку ХІХ ст. входив до складу Головлівської волості Ананьївського повіту Херсонської губернії. Населення волості становило 9 348 чол.2 і займалося головним чином землеробством, скотарством, чумакуванням.

Розвивалися ремесла: теслярське, ковальське, кравецьке. Внаслідок реформи 1861 року більшість землі залишилася за поміщиками. Вигони, випаси, водопої - все це, як і раніше, належало їм. Селянам виділялися малородючі землі.

Під час столипінської аграрної реформи багато заможних господарств нашого краю виділилося на хутори й створили нові поселення.

Доманівка виникла на початку 19 століття (1801 —1802 рр) на місці не­великого хутора молдова­нина Худобашева. Після перемоги Росії над Туреч­чиною (1791 р.) царський уряд всіляко заохочував заселення цих південних земель (їх називали Дике Поле). Тут одержали зе­млю поміщики Думанецькі (звідси і назва сели­ща), які завезли сюди своїх кріпаків з Польщі, поступово прибрали до рук кріпаків-втікачів з Центральної Росії та Ук­раїни. Згодом сюди було переселено кілька сімей державних селян з Пол­тавської губернії, а також з'явилися єврейські посе­ленці.

 

Входила в той час До­манівка до складу Головлівської волості Ананьївського повіту Херсонсь­кої губернії. Населення її займалось   землеробст­вом, скотарством, чумакуванням, розвивались та­кі ремесла, як теслярст­во, ковальство, кравецьке ремесло.

У 1896 році в Доманівці налічувалось 208 дворів з населенням 1489 чоловік.

Під час Столипінської аграрної реформи 48 за­можних селянських гос­подарств Доманівки виді­лились на хутори і ство­рили села Баришівка, За­бари, Зелінгера, Казарінське, Майорське, Олійниково, Черталка.

За даними 1886 року, 85 процентів доманівців бу­ли неписьменними. У 1890 році в селі відкри­лась земська школа, в якій навчалось лише 70 дітей. На початку 20 сто­ліття у Доманівці було ві­дкрито медпункт, в якому містився кабінет лікаря, аптека, приймальня.

Під час першої світової війни майже все доросле чоловіче населення було мобілізовано на фронт.

У 1916 році кількість на­селення зменшилась біль­ше як на 400 чоловік.

Бідняки Доманівщини ра­до зустріли звістку про повалення царизму. Про­тягом літа-осені не припи­нялись сходки та мітинги селян, на яких ставилось питання про конфіскацію земель поміщиків Шишкіна та Олійника (в кінці 19 ст. вони придбали землю у попередніх господарів). У грудні 1917 року у по­міщиків таки відібрали зе­млю, худобу, приміщення та реманент. У січні 1918 року в селі обрано раду селянських депутатів, яку очолив 1. П. Ковальов.

Вже в березні 1918 року Доманівку окупували австро-німецькі війська, зго­дом денікінці. У селян ві­дібрали землю і знову по­вернули її поміщикам. Чи­мало доманівців вступили в партизанський загін. який активно діяв проти банд Махно, Тютюнника, петлюрівців, денікінців та інших.

4 лютого 1920 року Доманівку було звільнено Червоною Армією від дені­кінців. Поновлено роботу ревкому, обрано сільську раду, створено комітет незалежних селян.

У 1923 році 68 бідняць­ких селянських госпо­дарств об'єднались у пер­ше товариство спільного обробітку землі.

З 1924 року почала пра­цювати лікарня на 10 лі­жок. в 1926 році початко­ва школа стає семиріч­кою, де вже вчаться 275 дітей.

У 1929 році в Доманівці було утворено 2 колгоспи – «Червона зірка» та «Ра­дянський селянин». А нас­тупного року почала діяти МТС. Поступово підвищу­вався добробут селян. У 1938 році колгоспники одержали на трудодень по 5 кілограмів зерна та 2,4 карбованця грішми. До 1940 року було ліквідо­вано неписьменність, шко­ла вже стала середньою і в рік початку Великої Віт­чизняної війни тут навча­лось 739 дітей. У 1935 році в селі було відкрито аероклуб, який мав свій літак та планери. З 1936 року діяла стаціонарна кіноустановка, а бібліоте­чний фонд нараховував 12 тисяч книжок.

У роки Великої Вітчиз­няної війни   більше 10 тисяч жителів району були на фронті, 4 тисячі чоловік загинуло на війні, з них Восьми з них - І.М.Лихому, Цибенку І.С., Шварцману М.Ф., Киртку М.Н., Твердохлібову А.С, Грабовенку М.І.Дорошу Ю.П., Андрейку І.С. присвоєно звання Героя Радянського Союзу. В роки окупації з серпня 1941 по березень 1944 року активно діяло підпі­лля на чолі з М. І. Діордієвим, А. Т. Мазепою.

Для багатьох тисяч людей в Україні та за її межами географічні назви Акмечетські Ставки, Мостове, Богданівка, Доманівка та ряд інших сіл - символ скорботи, трагізму і пам’яті про криваву зиму 1941-1942рр. Саме тут німцями та румунами було створено другий "Бабин Яр" - величезний табір для знищення десятків тисяч євреїв з усіх населених пунктів від Дністра до Південного Бугу. Було розстріляно більше 116 тисяч чоловік. Зруйнувавши майже все — лікарню, МТС, школу, млин, електростанцію, по­грабувавши колгоспи, фа­шисти утворили в Дома­нівці табір смерті для єв­реїв з Одеси, Кишинева, Ізмаїла та інших місць.

Національна структура району протягом історії його існування змінювалась. До Другої світової війни на території району проживало багато євреїв, особливо в самій Доманівці. Під час німецько-фашистської окупації району в селі Богданівці загарбники створили концентраційний табір, куди звозили ув'язнених радянських військовополонених та євреїв 3 південних областей України та Молдавії. В'язнів тримали тут просто неба або в свинарниках радгоспу. Люди вмирали від голоду, холоду, хвороб. Тих, хто залишався в живих, розстрілювали на крутому схилі яру, звідки вони, часто лише поранені, падали на дно, де було розпалено багаття.

Маленьких дітей кати кидали в полум'я живими. Гітлерівці знищили в цьому таборі понад 55 тис. жителів. Про ці страшні історичні факти, що сталися на території району, йшла мова на Нюрнберзькому процесі. Не обминула жахлива доля і євреїв нашого краю. На місці трагедії встановлено пам'ятний знак жертвам геноциду.

Керівниками і безпосередніми учасниками кривавого злочину були начальник польового гестапо В. Крігер, есесівець О. Герінг, комендант Доманівської жандармерії П. Гелітар.

28 березня 1944 року район був звільнений від окупантів був звільнений від окупантів військами 3-го Українського фронту, 37 –ю та 57-ю арміями. В 24-х братських могилах поховано 541 воїн-визволитель району.

У повоєнні роки чисельність єврейського населення зросла. У 1989 році їх проживало близько 200 чоловік. За роки незалежності майже всі вони іммігрували.

Після війни доманівці доклали титанічних зу­силь, щоб відбудувати зру­йноване. Вже в 1947 році в селищі почали діяти млин. олійня, райпромкомбінат, електростанція. Доманівська МТС мала 41 трактор, 21 комбайн, 23 вантажні автомобілі.

У січні 1954 року в зв'язку з розформуванням Ізмаїльської області 6 районів Одеської області: Кривоозерський, Великоврадіївський, Первомайський, Доманівський, Мостівський - було передано до складу Миколаївської області.

У 1957 році Доманівка стала селищем міського типу.

У 1958 році Доманівський район було об'єднано з Мостівським районом.

У 1958 році всі колгоспи селищної ради були об'єд­нані в колгосп імені Котовського, яким довгий час керував О. А. Бєлінсь­кий.

В 60-70 роках у Домані­вці було побудовано сирзавод, комбікормовий за­вод, МПМК, агрошляхбуд, сільгосптехніку, сільгоспхімію, комбінат побу­тового   обслуговування тощо. До невпізнанності змі­нився зовнішній вигляд Доманівки: з 8 вулиць у 1953 році до 68 нині. В Доманівці побудовано примі­щення Держбанку, міліції, сільгоспуправління, Ощад­банку, центру зайнятості, школи №2 та початкової школи, ди­тячої спортшколи, Будин­ку дитячої творчості, аптеки, полік­лініки, Будинку культури, автобусної станції, відділу соціального забезпечення, споруджено стадіон. У 2002 році Доманівка відсвяткувала своє 200 – річчя

За останні двадцять років селище газифіковано, переважна кількість вулиць вкриті асфальтом, в 2010 році побудоване і здане в експлуатацію нове приміщення школи №1., яка стала районним навчально-виховним комплексом .

Доманівщина пишається своїми уродженцями - видатними людьми краю. Серед них відомі письменники: Дніпрова Чайка, Євген Кравченко., Іван Луценко, Анатолій Маляров, Леонід Ржепецький, Микола Корнило, Василь Лехновський, класик української літератури Марко Кропивницький.

Своєю працею прославили нашу землю Герої Соціалістичної Праці Зоткін А.Т., Романенко Ш., Дремлюга Н.А., Шевченко В.Г., Куніцин Л.А. На освітянській ниві наш край прославив заслужений учитель України Мінченко Анатолій Федорович.

 

Географічне положення. Природні умови

 map

ДОМАНІВСЬКИЙ район розташований у північно-західній частині Миколаївської області. На півночі він межує з Первомайським, на північному сході - з Арбузинським, на сході - з Вознесенським, на півдні - з Веселинівським, на заході - з Врадіївським районами, а також з Одеською областю.

Територія району лежить у басейні річки Південний Буг та її правих притоках Бакшали, Чертали та Чичиклії. Причому, річка Південний Буг є її природним кордоном на сході між Доманівським та Арбузинським і Вознесенським районами. Територія району має продовгувату форму, по осі північ-південь, за якою її довжина складає приблизно 56 км, площа району - 1,5 тис.км2, що відповідає 6,1 % загальної території області. Більша частина району лежить у межах Причорноморської низовини, північна його частина - на відрогах Подільської височини.

Район утворено в 1926 році. Районним центром є смт (селище міського типу) Доманівка. Адміністративно територію району поділено між селищною та 13 сільськими радами, яким підпорядковано 62 населені пункти. За післявоєнні роки кіль­кість сіл в районі зменши­лась на 37.

Загальна чисельність населення району становить 25 905 чол.

Економіко-географічне положення району визначається його розташуванням на родючих чорноземних грунтах, що визначило його сільськогосподарську спеціалізацію, в той час як   наявність   родовищ   гранітів   у   східній   його   частині посприяло розвиткові будівельної промисловості.

Негативною рисою ЕГП є віддаленість району від обласного центру та важливих транспортних шляхів, зокрема залізниці та автошляхів державного значення. Найближчими промисловими пунктами є міста Вознесенськ, Первомайськ та Южноукраїнськ , що деякою мірою поліпшує ЕГП району.

В районі є 23 колективні та акціонерні сільськогосподарські під­приємства, які обробля­ють понад 100 тисяч ге­ктарів орної землі. Є 210 фермерських госпо­дарств, які мають 7,4 ти­сячі гектарів землі.

ДОМАНІВКА - селище мі­ського типу розташова­не за 135 кілометрів на північний захід від Мико­лаєва та за 45 кілометрів від залізничної станції Вознесенськ. Населення – 6, 1 тисяч чоловік, переважно українці, але є і росіяни, євреї, молдовани та інші.

Територія – 14 тис. кв. км.

Населення:

Середня чисельність населення становить 24,5 тис. осіб.,  у т.ч. чоловіків – 11,5 тис.осіб, жінок – 13,0 тис.осіб.

Кількість міського  населення -   6,1 тис. осіб., сільського -  19,4 тис. осіб.

Щільність проживання – 17,6 осіб/км2

Національний склад населення району становить: українців - 91,2 %, росіян – 4,4 %, інших національностей – 4,4 %.

Середній вік населення району 40 років, в тому числі чоловіків – 36,9 роки, жінок - 42,8.

Можна виділити кілька місць компактного проживання національних меншин: село Горянка - цигани, села Олександрівка та Козубівка – молдовани.

Інфраструктура району:

Інфраструктура району знаходиться на достатньому рівні розвитку. Налічується 203 магазини, з них 135 продовольчих, 68 непродовольчих, 2 ринки загальною площею 3,7 тис. кв.м, розраховані на 370 торгових місць (смт.Доманівка, с.Мостове), 10 закладів громадського харчування, готель. Забезпеченість торговельною площею на 1000 жителів складає 342 кв.м.

Фінансово-кредитна мережа району складається з філій наступних банків:

-          Відділення Миколаївського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» - 7;

-          МОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» - 1;

-          МРУ «Приватбанк» - 1.

Виробничий потенціал району: агропромисловий комплекс, переробна промисловість, виробництво будівельних матеріалів.

Найважливіший сектор економіки: агропромисловий.

В АПК району працює понад 300 фермерських господарств.

Виробнича структура сільського господарства - рослинницько-тваринницька.

Площа сільськогосподарських угідь - 123,6 тис. га.

Найефективніша галузь сільського господарства - виробництво зерна.

Тваринництво району - м'ясо - молочний напрямок.

Особливості та конкурентні переваги району:

Основними перевагами Доманівського району серед інших в Миколаївській області є:

-          наявність родючих ґрунтів для сільськогосподарського виробництва;

-          наявність природних ресурсів для розвитку промисловості;

-      туристична привабливість: безліч місць придатних для зеленого туризму, наявність лісових насаджень, пам'ятних та історичних місць, заповідних зон та заказників;

-      сприятливий клімат для розвитку підприємництва.

 

Газифікація, водопостачання, електромережі:

Водопостачання:

В 27 населених пунктах району існують водопровідні мережі загальною протяжністю 182,7 км. Для забезпечення водопостачання в селах району діє 60 свердловин, що забезпечує потребу близько 40 % населення В с.Козубівка розроблено ПКД щодо встановлення свердловини та будівництва водогону, в с.Суха Балка та смт.Доманівка – на реконструкцію та капітальний ремонт водопровідних мереж. В смт Доманівка розроблено проект на реконструкцію господарсько-побутової та дощової каналізацій. Всі проекти включено до Переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій по Миколаївській області.

Газифікація:

Всього по району прокладено більше 70 км газопроводу, налічується близько трьох тисяч абонентів – споживачів природного газу. Газифіковано районний центр, села Прибужжя, Акмечетські Ставки, Жовтневе (відсоток газифікацій району - 6,5%). Користуються газовим опаленням школи, дитячі садки, заклади охорони здоров’я, бюджетні установи. В перспективі газифікація сіл Маринівка, Мостове та населених пунктів в цих напрямках, що дасть змогу більшій частині населення району користуватися голубим паливом. За кошти районного бюджету (350,0 тис.грн.) виготовлено проектно-кошторисну документацію по будівництву підвідних газопроводів, до вищезазначених населених пунктів.

Електромережі:

В районі експлуатується повітряні лінії - 10 кВ - 669 км, 0,4 кВ – 585 км, трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ – 260, обслуговуються 25,8 тис. осіб споживачів електричної енергії.

Дорожнє покриття:

Загальна довжина доріг – 691,1км, з них автомобільні шляхи:

обласного – 83,5км (12,1 % від загальної довжини доріг), в т.ч.   83,5 км - асфальт

районного -607,6 км (87,9 % від загальної довжини доріг), в т.ч. 267 км – асфальт.

 

Транспортні комунікації:

 

№ п/п

Назва

Основні маршрути

Автовокзали

1.

Автовокзал смт.Доманівка

Маршрути Миколаївського, Одеського, Київського направлення

На приміському сполученні в районі працюють чотири перевізники.

 

Новітні комунікації:

На території району встановлено 3,3 тис. стаціонарних телефонів, зареєстровано 1,2 тис. користувачів Інтернету. Відсоток користувачів Інтернету складає 10,5 %.

На території району розвивається мережа мобільного зв’язку, експлуатуються 4 мобільні оператори: Київстар, MTC, "Beeline", «Life». Покриття мобільного зв’язку на території району досягає 100 %.

Промисловість:

В районі промисловість представлена наступними галузями:

-       добувна промисловість – 44 %;

-   переробна галузь (харчова промисловість) – 56 %.

Основною промисловою продукцією Доманівського району є:

- граніт;

- щебінь;

- олія соняшникова нерафінована;

- молоко оброблене рідке;

- масло тваринне;

- кисломолочні продукти;

- борошно;

- крупи;

- хлібобулочні вироби;

- корма для тварин

Основні промислові підприємства району:

№ п/п

Назва підприємства

Основна продукція

1

ТОВ ”Прибузький гранкар’єр”

Підприємство в стадії банкрутства

2

ТОВ „Южно-Бугський кар’єр”

Граніт, щебінь, відсів

3

ПП „Фаворит М”

Хліб, хлібобулочні вироби

4

Доманівська філія ВАТ”Миколаївмолпром”

Молоко, йогурт, масло, сметана

5

ПАТ УМР "Гідроенергобуд

 

 

АПК

Доманівщина - край родючих земель та дуже працелюбних людей. За 20 років Доманівщина виховала не одне покоління трудівників, яким присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства» Зборовський С.А.- голова правління ПСП ім.Щорса, Молдованенко М.О. – директор ПСП ім..Шевченка ,Сіроштан Олександр Васильович – директор СЗАТ „Україна”, Ком”ягін В.І. – в минулому голова правління ТОВ ім.Б.Хмельницького, Тюхтій О.С. – директор ТОВ „Зоря Агро”, Туровський А.С. – в минулому директор ВАТ „Племзавод „Шляховий”, Хаврошин В.М. – тракторист ТОВ ім.Б.Хмельницького.

Розвиток галузі рослинництва

Площа сільськогосподарських угідь по Доманівському району становить 125,7 тис.га, в т.ч. 105,2 тис.га ріллі. Загальна кількість сільськогосподарських підприємств 35 шт. ,селянських та фермерських господарств 229 осіб, та 4327 одноосібників.

Сільгосптоваровиробниками   району в 2015 році намолочено 111.56 тис.тон ранніх зернових та зернобобових культур на площі 41,14 тис.га, середня урожайність становить 27.1 ц/га.

       Овоче-баштанних культур зібрано 5672 тони на площі 435 га при середній урожайності 130,4 ц/га,картоплі зібрано 6132 тони на площі 601 га при середній урожайності 102 ц/га. Кукурудзи на зерно зібрано 32,8 тис. тон на площі 13 тис. га, при середній урожайності 25,2 ц/га, соняшника скошено 39,1 тис. тон на площі 23,7 тис. га,при середній урожайності 14,5 ц/га

       Під урожай 2016 року сільгосптоваровиробниками району посіяно озимих зернових на площі 32,1 тис.га та 0,6 тис. га оз.ріпака.

В районі нараховується 37 переробних підприємств, з них олійних – 10, 8 пекарень, 6 млинів,5 крупорушок, 4 цеха по виробництву макаронних виробів, 2 цеха по виробництву продуктів із м’яса, в тому числі діючих: 1 олійний цех, 3 пекарні, 1 млин.

Розвиток тваринницької галузі

Тваринництвом в районі займаються такі господарства:

ПСП ім..Шевченко (молочне скотарство,свинарство);

ПП «Південь»(свинарство);

ПСП ім..Суворова(свинарство);

ТОВ СП «Нібулон» ДП Лідієвське(молочне скотарство,свинарство);

ТОВ «Струмок» (вічарство);

СПрАТ «Україна»(молочне скотарство,свинарство);

ТОВ ім..Б.Хмельницького(молочне скотарство,свинарство);

ТОВ «ЕНКІ-ЛЄО» (свинарство);

Маринівський аграрний ліцей (свинарство);

       Станом на 1.01 2016 року чисельність поголів’я ВРХ в районі налічує 9095 голів , в т.ч. 5464 голови корів, свиней налічується 5452 голови,чисельність поголів’я овець та кіз складає 1628 голів, птиці - 107846 голів.

       Сільгосппідприємствами та господарствами населення вироблено 25734 цнт м’яса та 231352 цнт.молока

 

 Медицина. Охорона здоров’я

ДОМАНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

Адреса: 56401, Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Пирогова, 6, факс: (05152) 9-15-40
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Головний лікар: в.о. Гузенко Л.Ю. тел.: (05152) 9-15-56
 

Структурні підрозділи: поліклінічне відділення, стаціонар.
Ліжковий фонд - 127 ліжок по наступним профілям:
терапевтичне - 41 ліжок;
хірургічне - 30;
пологове - 13;
гінекологічне - 15;
педіатричне - 18;
Денний стаціонар на 12 ліжок.
Поліклінічне відділення: 245 відвідувань у зміну.

Медична допомога населенню надається відповідно до Ліцензії МОЗ України АД № 071117 виданої 08.11.2012 року за спеціальностями: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, ендокринологія, загальна практика сімейна медицина, анестезіологія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психотерапія, терапія, ультразвукова діагностика,, ендоскопія, урологія, функціональна діагностика, хірургія, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, інфекційні хвороби, психіатрія, наркологія, фтизіатрія, рентгенологія, онкологія, ортопедія і травматологія, ортопедична стоматологія, медицина невідкладних станів, неонатологія, паталогічна анатомія,дієтологія,фізіотерапія,організація управління охороною здоров’я, підліткова терапія, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з масажу, медичний статистик.
Впроваджено ряд нових та ефективних методів діагностики та лікування: енцефалографія, реовазографія, спірографія. 

 У ЦРЛ функціонує 6 спеціалізованих відділень, що надають стаціонарну допомогу:
- хірургічне
- терапевтичне
- пологове
- гінекологічне
- педіатричне
- інфекційне


До складу районної центральної лікарні входять структурні підрозділи:
- консультативна поліклініка;
- відділення денного стаціонару поліклініки;
- фтизіатричний кабінет;
- організаційно-методичний відділ;
- клініко-діагностична лабораторія;
- рентгенологічне відділення;
- ендоскопічний кабінет та кабінет УЗД;
- дитяча консультація;
- фізіотерапевтичний кабінет;
- відділення переливання крові;
- кабінет функціональної діагностики;
- патологоанатомічне відділення;
- стоматологічне відділення;
- жіноча консультація;
- бухгалтерія;
- господарча служба;
- адміністративно-управлінський апарат.


Центральна районна лікарня здійснює такі заходи:

- вивчає та аналізує показники стану здоров’я населення з метою виявлення та інформування відповідних органів про основні медико-соціальні проблеми
- приймає участь у розробці та реалізації комплексних програм з охорони здоров’я;
- забезпечує населення району кваліфікованою медичною допомогою;
- проводить експертизу тимчасової непрацездатності хворих, медичну реабілітацію;
- координує організаційно-методичну роботу лікувально-профілактичних закладів району;
- вивчає передовий досвід медичних закладів області, країни. Забезпечує та контролює введення нових методів профілактики, діагностики і лікування хворих.
Одночасно районна лікарня є базою для підготовки лікарів-інтернів, студентів медичних вузів та медичних училищ.

Наприкінці 2008 року ЦРЛ було вручено диплом, сертифікат та пам’ятні дошки у зв’язку з присвоєнням їй статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" за участь в проекті Всесвітньої організації охорони здоров’я "ЮНІСЕФ" - напрямок підтримки грудного вигодовування малюків. Подібний статус мають лише три лікувальних заклади в області

 

Рішенням 12 сесії районної ради шостого скликання  від 17.08.2012 створено районний Центр первинної медико-санітарної допомоги як юридичну особу, призначено головного лікаря Центру.

Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги      - головний лікар     Подолян Петро Іванович        9-29-95

  Інформація

 по забезпеченню медичною допомогою населення Доманівського району 

 

п / п

Назва закладу охорони здоров’я

Зона обслуговування

( населені пункти )

 

                    ФАПИ:

1

Акмечетські Ставки

 с.Акмечетські Ставки

2

Олександрівка

с.Грибоносово, с. Івано- Федорівка,  с.Черніговка, с.Олександрівка

3

Олександродар

с.Олександродар, с.Сила

4

Анетівка

с.Анетівка,с.Щуцьке

5

Антонівка

с.Антонівка, с.Воля,

6

Вікторівка

с.Вікторівка, с.Зелений Гай

7

Виноградний сад

с.Калинівка, с.Красний Київ, с.Петрівка, с.Виноградний Сад

8

Володимирівка 

с.Копи , с.Володимирівка

9

Володимирівка

с.Трудолюбовка , с.Володимирівка

10

Горянка

с.Горянка

11

Забара

с.Забара

12

Зброшково

с.Зброшково, с.Черталка

13

Зелений Яр

с.Зелений Яр

14

Козубівка

с.Козубівка

15

Копані

с.Копані

16

Коштово

с. Богданівське, с.Н.Лікарське ,с.Коштово

17

Кузнецово

с.Кузнецово

18

Лідіївка

с.Лідіївка

19

Мар’ївка

с.Мар’ївка,с. Куйбишівка

20

Олександрівка

с. Олександрівка, с.Шевченко

21

Новокантакузівка

с.Новокантакузівка

22

Новоселівка

с.Новоселівка

23

Цвіткове

с.Цвіткове, с.Птиче

24

Суха Балка

с.Суха Балка ,с. Іванівка, с.Ізбашівка

25

Щасливка

с.Щасливка

26

Петррропавлівка

с.Петррропавлівка

27

Царедарівка

с.Царедарівка

28

Широкі Криниці

с.Широкі Криниці

               Лікарські амбулаторії ЗПСМ:

1

Богданівка

с.Богданівка,с.Мар’ївка,с.Виноградний Сад, с.Петрівка, с.Куйбишівка, с.Калинівка, с. Київ.

2

Маринівка

с.Маринівка , с.Антонівка,с.Воля, с.Довжанка, с.Довженки

3

Мостове

с.Мостове, с.Олександрівка , с.Грибоносово, с.Івано –Федорівка, с.Чернігівка, с.Веселе, с.Миколаївка, с.Дворянка, с.Шевченко, с.Першотравнівка

4

Прибужжя

с.Прибужжя, с.Анетівка, с.Акм.Ставки, с.Цвіткове, с.Птиче, с.Щуцьке

 

Освіта

Освіта нашого району є відкритою соціально - педагогічною системою, одним з головних принципів якої є принцип єдності освітнього простору, що забезпечується законодавчою та нормативно - правовою базою в галузі освіти і наступністю освітніх програм дошкільної, загальної середньої та позашкільної ланок.

Сьогодні освіта Доманівщини вирішує проблему формування сучасної моделі освіти, орієнтованої на вирішення завдання інноваційного розвитку навчальних закладів. Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет зосереджують свою діяльність на виконанні основної вимоги, поставленої державою - поліпшення якості освіти та рівного доступу до неї.

Начальник відділу освіти РДА В.В.Білецький

 

Доманівський навчально-виховний комплекс «Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – Центр дитячої та юнацької творчості» Доманівської селищної ради Миколаївської області

domrn12@ukr.net http://domanivkarnvk.at.ua

(05152)91684

Богдан Віталій Вікторович

Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів .№2 Доманівської селищної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


http://doman-2.at.ua

(05152)91208

Макогоненко Анатолій Анатолійович

Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. http://bohdanivka-domaniv.edukit.mk.ua

(05152)93422

Поспєлов Олексій Володимирович

Козубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. http://kozubivka-school.edukit.mk.ua

(05152)96128

Онищенко Ольга Юріївна

Кузнецівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

kuznetzovsckaya.shkola
@yandex.ru 

http://kuznetsove-<br< a="">> school.edukit.mk.ua

(05152)96250

Онищак Віктор Миколайович

Маринівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

http://marynivka- school1.edukit.mk.ua

(05152)93637

Прімак Наталья Вікторівна

Мостівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Мостівської сільської ради Миколаївської області


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

http://mostove- domaniv.edukit.mk.ua 

http://mostove-dnz.jimdo.com/

(05152)94183

Чорний Сергій Віталійович

Прибузька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. http://prybuzhia-school.edukit.mk.ua

(05152)95538

Костомаха Валентина Миколаївна

Сухобалківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

http://suhabalka- school.edukit.mk.ua

(05152)93141

Паламар Тетяна Костянтинівна

Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської селищної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

http://frunze-school.edukit.mk.ua

(05152)96532

Куліковська Оксана Вікторівна

Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

http://zelenyi-yar.edukit.mk.ua

(05152)93538

Арматраут Людмила Петрівна

Цвітківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

http://zhovtneve- school.edukit.mk.ua

(05152)97131

Куріченко Людмила Сергіївна

Лідіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мостівської сільської ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

http://lidiivka-school.edukit.mk.ua

(05152)96816

Бєзіна Лілія Никифорівна

Новоолександрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Доманівської районної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

http://novooleks- doman.edukit.mk.ua

(05152)96740

Кульчицька Альона Володимирівна

Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

http://oleksandrivka- doman.edukit.mk.ua

(05152)96628

Топузанова Тетяна Сергіївна

Царедарівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Доманівської селищної ради Миколаївської області

shkola.tsaredarivska
@yandex.ua 

http://tsaredarivka- school.edukit.mk.ua

(05152)96425

Кудін Олег Миколайович

Зеленогайська загальноосвітня школа І ступеня Доманівської районної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. http://zelenyigai-school.edukit.mk.ua

(05152)96336

Мартиняк Ірина Анатоліївна

Маринівська загальноосвітня школа І ступеня Доманівської районної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

http://marynivka- pochatkova.edukit.mk.ua

(05152)93666

Лучик Людмила Іванівна

Районний Будинок дитячої творчості Доманівської селищної ради Миколаївської області

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(05152)91708

Дудко Наталія Кирилівна

Доманівська дитяча юнацько-спортивна школа Доманівської селищної ради Миколаївськоїобласті

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(05152)91467

Власюк Володимир Дмитрович

 ЗМІ

Трибуна хлібороба (Доманівська районна газета) . Видається з 1932 р.

Культура

       Культурно-освітню діяльність в районі забезпечують 22 клубних заклади, 21 бібліотека централізованої бібліотечної системи, дитяча музична школа, районний історичний музей.

         Основа діяльності клубних закладів – створення умов для розкриття творчих здібностей особистості, вільного доступу до надбань української народної творчості.

         В районі вже стало доброю традицією проведення  «Днів села», районних заходів до державних свят та пам’ятних дат.

         В клубних закладах функціонують 87 клубних формувань /любительські об»єднання, гуртки художньої самодіяльності/.

         В своїй  роботі клубні працівники використовують різноманітні форми роботи.

        Далеко за межами району відомий «народний» духовий оркестр «Фестиваль» районного будинку культури. Його керівник Л.В Мостовенко в 2011 році став кращим працівником культури області в номінації «За розвиток музичного мистецтва» та отримав премію облдержадміністрації та обласної ради.

         Вагомий внесок в збереження та розвиток українських звичаїв і традицій вносять фольклорні колективи «Джерело» Зброшківського сільського клубу, «Червона калина»  Олександродарського сільського будинку культури,  «народний» вокальний ансамбль «Нові обрії» районного будинку культури.

         В теплих, затишних приміщеннях районного будинку культури працює 13 гуртків художньої самодіяльності та любительських об’єднань.

     Творчий колектив  понад 20 років  очолює директор Тетяна Дмитрівна Плєц.

Доманівська  централізована бібліотечна система

Директор  - Друзь Антоніна Іванівна.

Бібліотеки централізованої бібліотечної системи району проводять не лише суто бібліотечну діяльність, а й ведуть інформаційно-пошукову та краєзнавчу роботу.

Маринівська, Мостівська, Кузнецівська сільські бібліотеки-філії та районна бібліотека для дітей стали переможцями конкурсу  по Міжнародній програмі «Бібліоміст» отримали в 2013 році комп’ютерні комплекси.

На сьогодні кожна бібліотека  району отримує по 5-7 періодичних видань

У 2017 році утворена Доманівська публічна бібліотека (входять Бібліотека для дітей, Петропавлівська, Царедарівська бібліотеки-філії). Директор Тарасова І.В.

      Велику роботу по музичному та естетичному вихованню проводить Доманівська дитяча музична школа.  Працюють 4-и відділи: фортепіанний, народний, духовий, вокальний. Учні школи  приймають участь в обласних конкурсах виконавців на фортепіано, народних, духових інструментах. Випускники школи нині студенти Одеської академії мистецтв, Київського національного університету культури і мистецтв, Миколаївського вищого музичного училища та вищого державного коледжу культури і мистецтв. Більшість викладачів дитячої музичної школи є випускники цієї школи.

         В червні 2012 року після проведеного ремонту відновив роботу для відвідувань районний історичний музей. В музеї оновлені експозиції, присвячені історії виникнення і розвитку району, Великій Вітчизняній війні, творчим здобуткам жителів району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕРІВНИКІИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ РАЙОНУ

Найменування підприємства, установи, організації району

Посада керівника

П.І.Б. керівника

Номер телефону

 

Товариство з додатковою відповідальністю «Доманівське АТП 14844»

директор

Устименко Леонід Григорович

9-17-60

 

Філія «Доманівський райавтодор» дочірнього підприємства «Миколаївський облавтодор»»

начальник

Каленич Олександр Анатолійович

9-14-64

 

Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад Доманівського району

директор

Поповська Оксана Миколаївна

9-15-51

 

Доманівське відділення Одеської обласної дирекції акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»

начальник відділення

Цехоцька Ірина Леонідівна

9-13-31

 

Відділення «Доманівське» Миколаївського регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»

керуюча

Шмарговська Олена Миколаївна

-

Доманівське відокремлене безбалансове відділення №114/015 філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Ощадбанк України»

керуюча

Подорога Олена Вікторівна

9-12-87

 

Філія №2 кредитної спілки «Світовид»

керуюча

Наградська Наталія Олександрівна

9-26-77

 

Будинок дитячої творчості

директор

Дудко Наталя Кирилівна

9-17-08

 

Доманівський районний будинок культури

директор

Плєц Тетяна Дмитрівна

9-13-74

 

Доманівський районний військовий комісаріат

т.в.о. військового комісара

Самолюк Сергій Володимирович

9-15-25

 

Управління Державної продуктово-споживчої служби в Доманівському районі

начальник

Рудковська Тетяна Михайлівна

9-11-84

 

Доманівська районна організація ветеранів війни та праці

голова

Осадчук Раїса Олександрівна

9-29-52

 

Вознесенське відділення публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз»

старший майстер

Будз Сергій Васильович

9-10-51

 

Редакція районної газети «Трибуна хлібороба»

редактор

Квишко Василь Дмитрович

9-13-87

 

Доманівський районний спортивно-технічний клуб товариства «Сприяння обороні України»

начальник

Твердовський Ігор Васильович

9-13-50

 

Дитяча юнацька спортивна школа №1

директор

Власюк Володимир Дмитрович

9-14-67

 

Дитячий садок «Сонечко»

директор

Ніколюк Людмила Георгіївна

9-11-69

 

Дитячий садок №3

директор

Тодоренко Валентина Іванівна

9-17-64

 

Відділ Держгеокадастру у Доманівському районі Головного управління Держгеокадастру

начальник

Ульянов Олександр Володимирович

9-29-82

 

Доманівський районний виробничий відділ Миколаївської регіональної філії Державного підприємства «Центр ДЗК»

інженер-зелевпорядник

Димітрієва Лілія Володимирівна

9-18-98

 

Районна організація інвалідів

голова

Славич Віра Антонівна

9-23-74

 

Доманівське відділення Южноукраїнської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Миколаївській області

заступник начальника- начальник

Кузмінчук Галина Іванівна

9-15-05

 

Територіальна державна інспекція з питань праці у Миколаївській області

головний державний інспектор праці

Гусаров Іван Олександрович

9-28-20

 

Управління Державної казначейської служби України у Доманівському районі Миколаївської області

начальник

Калюжна Віра Ярославівна

9-29-38

 

Комунальне підприємство «Доманівське»

директор

Ковбель Анатолій Андрійович

9-28-08

 

Доманівська районна центральна лікарня

головний лікар

Остапенко Олександр Григорович

9-15-56

 

Доманівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

головний лікар

Подолян Петро Іванович

9-29-95

 

Доманівське лісництво державного підприємства «Веселинівське лісове господарство»

лісничий

Шитів Василь Васильович

9-14-04

 

Маринівський професійний аграрний ліцей

директор

Косінчук Микола Васильович

9-10-45

 

Доманівський районний сектор Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області

начальник

Гилко Руслан Анатолійович

 

 

9-17-41

 

Доманівське відділення Вознесенського відділу поліції головного управління Національної поліції України в Миколаївській області

начальник

Ситник Олег Володимирович

9-14-42

 

Доманівська державна нотаріальна контора

завідувач

Іларіонова Наталія Ростиславівна

9-13-35

 

Вознесенське об’єднане управління Пенсійного фонду України   Миколаївської області

начальник

відділу з обслуговування громадян

Супранкова Тетяна Михайлівна

9-11-94

9-17-70

 

Доманівський відділ Вознесенської місцевої прокуратури

прокурор

Ярош Віктор Віталійович

9-17-94

 

Райком профспілки агропромислового комплексу

голова

Баранова Галина Захарівна

9-11-63

 

Районний сектор Управління державної міграційної служби України в Миколаївській області

завідувач

Русляк Майя Петрівна

9-16-74

 

Доманівське відділення зв’язку №1 Вознесенського цеху почтового зв’язку №2

начальник

Галущенко Олена Павлівна

9-13-82

 

Філія публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» в Доманівському районі

директор

Кривовязенко Михайло Олександрович

9-13-81

 

Доманівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

начальник

Хоменко Оксана Миколаївна

9-12-36

 

Сектор статистики у Доманівському районі

в.о завідувача

Притула Ліна Миколаївна

9-14-53

 

Доманівський районний суд

голова

Якименко Людмила Михайлівна

9-12-35

 

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Врадієвському районі

начальник відділу – головний страховий експерт

Новаківська Світлана Олександрівна

9-10-49

 

Вознесенська міжрайонна дирекція Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

провідний спеціаліст

Іонова Ольга Миколаївна

9-21-61

 

Станційно-лінійна дільниця №4 смт. Доманівка районного центру телекомунікацій № 621 м. Первомайськ Миколаївського публічного акціонерного товариства «Укртелеком»

 

начальник

Вінковська Олена Василівна

9-11-82

 

Доманівський районний центр зайнятості

в.о. директора

Чорна Інна Володимирівна

9-16-91

 

Доманівське бюро правової допомоги Вознесенського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги

начальник

Егоров Дмитро Сергійович

9-20-70

Доманівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

в.о. директора

Арматраут Галина Іванівна

9-26-66

 

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінець» у Доманівському районі

директор

Мороз Наталія Петрівна

9-16-82

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Доманівської райдержадміністрації.

директор

Бурдейна Валентина Федорівна

9-23-79

 

Районний навчально-виховний комплекс «Доманівська ЗОШ I-III ступенів №1 – Центр дитячої та юнацької творчості»

директор

Богдан Віталій Вікторович

9-16-68

 

Доманівська ЗОШ I-III ступенів №2

директор

Макогоненко Анатолій Анатолійович

9-14-55

 

 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

Доманівська районна державна адміністрація

Посада

П.І.П.

телефон

 Голова райдержадміністрації

 

Осадчук Євген Леонідович 

9-12-82

Приймальня

 

9-15-15

Перший заступник голови райдержадміністрації з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань

Фалько Наталя Іванівна

 

9-16-88

Заступник голови райдержадміністрації з питань економіки, фінансів, промислової та аграрної політики, транспорту, будівництва та житлово-комунального господарства  

Коваленко

Анатолій Павлович  

9-12-77

 

Керівництво, графіки прийому

ПОРЯДОК РОБОТИ: 8-00 - 17-00 п’ятниця: 8-00 - 16-00

перерва на  обід: 12-00 - 12-45

Місце прийому – приймальня райдержадміністрації  (ІІ поверх)

 

Графік

особистого прийому громадян головою, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації на 2018 рік

Посада

Дні та години прийому

Телефони для довідок

Місце

проведення

 

Виїзні прийоми

(примітка)

Голова райдержадміністрації

 

1-й та   3-й четвер

з 8.00 до 12.00

або*

з 13.00 до 17.00

9-12-88

9-15-15

9-29-00

смт Доманівка,

вул. Центральна, 46,

ІІ поверх,

каб.201

За окремим графіком**

Перший заступник голови райдержадміністрації

 

2-а та   4-а середа

з 8.00 до 12.00

або*

з 13.00 до 17.00

9-16-88

смт Доманівка,

вул. Центральна, 46,

І поверх,

каб.101

За окремим графіком**

Заступник голови райдержадміністрації

1-й та   4-й вівторок

з 8.00 до 12.00

або*

з 13.00 до 17.00

9-12-77

смт Доманівка,

вул. Центральна, 46,

І1 поверх,

каб.203

За окремим графіком**

*Час визначається додатково згідно з планами основних заходів, що проводяться райдержадміністрацією щомісяця і затверджуються головою райдержадміністрації.

Затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.12.2017 року №276.

 

 

Графік

проведення виїзних прийомів громадян головою, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації на 2018 рік

 

Голова райдержадміністрації

 

січень - Козубівка, Зброшкове; лютий –Маринівка, Щасливка;

березень - Мостове, Лідієвка; квітень - Кузнецове, Вікторівка;               травень - Прибужжя, Цвіткове; червень - Зелений Гай, Володимирівка; липень – Царедарівка, Олександродар; серпень – Богданівка, Зелений Яр; вересень – Копані, Петропавлівка; жовтень – Володимирівка, Новоолександрівка; листопад – Забари, Анетівка; грудень – Суха Балка. Олександрівка

Перший заступник голови райдержадміністрації

 

січень - Мостове, Лідієвка; лютий – Зелений Яр, Кузнецове;

березень - Прибужжя, Цвіткове; квітень - Маринівка, Щасливка;               травень - Царедарівка, Олександродар; червень - Копані, Петропавлівка; липень – Зелений Гай, Вікторівка; серпень – Богданівка, Володимирівка; вересень – Суха Балка. Олександрівка; жовтень – Прибужжя, Акмечетські Ставки; листопад – Козубівка, Зброшкове;   грудень – Забари, Анетівка

Заступник голови райдержадміністрації

січень - Маринівка, Щасливка; лютий –Забари, Анетівка;

березень - Прибужжя, Акмечетські Ставки; квітень - Зелений Гай, Вікторівка; травень – Богданівка, Володимирівка; червень - Мостове, Лідієвка; липень - Козубівка, Зброшкове; серпень – Копані, Петропавлівка; вересень - Царедарівка, Олександродар; жовтень – Прибужжя, Цвіткове; листопад – Суха Балка. Олександрівка; грудень – Зелений Яр, Кузнецове

* Дата визначається додатково згідно з планами основних заходів, що проводяться райдержадміністрацією щомісяця і затверджуються головою райдержадміністрації.

Затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.12.2017 року №276.

 

Графік

проведення телефонних «гарячих ліній» головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату Доманівської районної державної адміністрації у 2018 році

 

Посада

 

Дні та години прийому

Телефони для довідок

Місце

проведення

 

Голова райдержадміністрації

 

29.01.2018 р. , 07.03.2018 р.

11.05.2018 р., 17.08.2018 р.

з 9.00 до 12.00

9-12-88

9-15-15

 

смт Доманівка,

вул. Центральна, 46,

каб.201

Перший заступник голови райдержадміністрації

02.02.2018 р. , 18.05.2018 р.

20.07.2018 р. , 28.12.2018 р

з 9.00 до 12.00

9-16-88

смт Доманівка,

вул. Центральна, 46,

каб.101

Заступник голови райдержадміністрації

13.04.2018 р., 15.06.2018 р.

07.08.2018 р. з 9.00 до 12.00

9-12-77

смт Доманівка,

вул. Центральна, 46,

каб.203

Керівник апарату райдержадміністрації                                          

24.01.2018 р., 07.09.2018 р.

09.11.2018 р. з 9.00 до 12.00

9-13-88

смт Доманівка,

вул. Центральна, 46,

каб.114

* В райдержадміністрації систематично працює "телефон довіри" за номером 9-29-00, години роботи: щоденно, крім вихідних, з 9.00 до 17.00, обідня перерва: з 12.00 до 13.00

 

Апарат райдержадміністрації

Посада

П.І.П.

Телефон

Ел. пошта

Керівник апарату

Максютенко Олена Миколаївна 

9-13-88

 

Відділ організаційно-кадрової роботи

Яценко Людмила Антонівна

9-27-45

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ діловодства і контролю

Туз Тетяна Євгеніївна

9-16-65

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Іваскевич

Людмила Олександрівна

9-10-59

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Юридичний сектор

Кузніченко Алла Григорівна

 

9-29-00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації

Ронжин Володимир Миколайович

9-22-63

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

Цехоцький

Олександр  Олександрович

9-16-65

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ ведення державного реєстру виборців

Гуровська

Людмила   Василівна

9-16-51

 

 

Структурні підрозділи

Відділ економічного розвитку і торгівлі

смт. Доманівка, вул. Центральна, 46 (І поверх) каб. № 111

тел.  9 – 16 – 86

Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території району:

  - державної політики економічного і соціального розвитку;

  - державної цінової політики;

  - державної промислової політики;

  - державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства та туризму;

  - державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

  - державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

  - державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

  - єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

                                                                               

ГРАФІК

особистого прийому громадян начальником

відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації в 2018 році

Посада

Призвіще, ім’я, по батькові

Дні та години прийому

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Харченко Олена Іванівна

1-й та 3-й четвер місяця

            з  9.00 - 16.00 – особистий прийом громадян, 2-й, 4-й четвер місяця – виїзний прийом громадян

 

Графік проведення телефонної «гарячої лінії» у відділі економічного розвитку і торгівлі Доманівської райдержадміністрації в 2018 році

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

Харченко Олена Іванівна

16 січня, 20 лютого, 20 березня, 17 квітня, 15 травня, 19 червня, 17 липня, 21 серпня, 18 вересня, 16 жовтня, 20 листопада, 18 грудня

тел. 9-16-86

У відділі економічного розвитку і торгівлі Доманівської райдержадміністрації функціонує щоденно, крім вихідних «телефон довіри» за номером 9-16-86

Фінансове управління

Фінансове управління райдержадміністрації 

смт. Доманівка, вул. Центральна, 44 (ІІ поверх)

тел. 9 - 16 – 87

Основними завданнями фінансового управління є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

- складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;

- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

- здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевих бюджетів.

Графік

особистого прийому громадян керівництвом

фінансового управління Доманівської райдержадміністрації на 2018 рік

 

Посада, прізвище, ім’я та по батькові

 

Дні та години прийому

Телефони

Місце проведення прийому

Виїзні прийоми

Начальник фінансового управління

Зубачевська

Ірина Миколаївна 

1-й, 3-й четвер

з 10-00 до 12-00

 

9-16-87

смт. Доманівка,

вул. Центральна, 44

2-й поверх

2-й, 4-й четвер

за окремим графіком

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу

Курінська Інна Павлівна

1-й, 3-й вівторок

з 10-00 до 12-00

 

9-16-02

смт. Доманівка,

вул. Центральна, 44

2-й поверх

2-й, 4-й четвер

за окремим графіком

Начальник відділу фінансів виробничої сфери

Рок Світлана Михайлівна 

1-а,  3-я середа

з 10-00 до 12-00

 

9-17-73

смт. Доманівка,

вул. Центральна, 44, 2-й поверх

 

У фінансовому управлінні Доманівської райдержадміністрації проводитимуться сеанси прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія»:

30 січня, 23 березня 2018 року з 9-00 до 12-00, за номером 9-16-87 - начальник фінансового управління Зубачевська Ірина Миколаївна;

27 лютого, 12 червня 2018 року з 9-00 до 12-00, за номером 9-16-02 - заступник начальника, начальник бюджетного відділу Курінська Інна Павлівна;

20 квітня, 18 травня 2018 року з 9-00 до 12-00, за номером 9-17-73 - начальник відділу фінансів виробничої сфери Рок Світлана Михайлівна.

Примітка :  У фінансовому управлінні діє телефон довіри –    9-16-02   (з 8-00 до 12-00, з 13-00 до 16-00).

                            

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

56401 Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Центральна, 55 
 Часи роботи:   понеділок – четвер – 8.00-17.15, п’ятниця – 8.00-16.00
 Обідня перерва:   з 12.00 до 13.00

 Електрона адреса:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Начальник  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації:

 Щирба Тамара Павлівна

 

Керівництво управління

Назва відділу

Керівник

Кабінет

Телефон

Начальник  управління

Щирба Тамара Павлівна

18

( ІІ поверх)

9-28-20

Заступник начальника управління, начальник відділу праці

Колесник Лариса Анатоліївна

10

(ІІ поверх)

9-14-65

Заступник начальника управління, начальник відділу соціальних виплат та компенсацій

Бура Наталія Валеріївна

2

(І поверх)

9-25-19

Начальник відділу соціальної допомоги

Луценко Світлана Михайлівна

2

(І поверх)

 

Начальник відділу персоніфікованого обліку

Доманова Світлана Олександрівна

13

(ІІ поверх)

9-15-47

Начальник фінансово-господарського відділу та автоматизованої обробки інформації

Самбурська Ірина Василівна

11

( ІІ поверх)

 9-1547

     Основні завдання та функції управління соціального захисту населення Доманівської райдержадміністрації:

 1. oзабезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян на території району;
 2. oзабезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;
 3. oзабезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 4. oудосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;
 5. oздійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;
 6. oпризначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого   палива;
 7. oрозроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;
 8. oсприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;
 9. oзабезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 10. oвиконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;
 11. oсприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території

 

Графік

особистого прийому громадян начальником, заступниками начальника управління  соціального захисту населення Доманівської районної державної адміністрації на 2018 рік

 

Прізвище, ім’я та по батькові, посада

 

Дні, години прийому

Місце проведення, телефони

Виїзні прийоми

Щирба Тамара Павлівна

начальник  управління

 

1-й та 3-й четвер місяця,

з 9.00 до 12.00

смт. Доманівка,

вул. Центральна,55

ІІ поверх, каб.18,

9-28-20

2-й та 4-й четвер кожного місяця, - проведення виїзних прийомів в районі

Колесник Лариса Анатоліївна

заступник начальника управління, начальник відділу праці

 

1-й та 3-й вівторок місяця,

з 9.00 до 12.00

смт. Доманівка,

вул. Центральна,55

ІІ поверх, каб.10,

9-14-65

2-й та 4-й вівторок кожного місяця, - проведення виїзних прийомів в районі

Бура Наталія Валеріївна

заступник начальника управління, начальник відділу соціальних виплат та компенсацій

1-а та 3-я середа місяця

з 9.00 до 12.00

смт. Доманівка,

вул. Центральна,55

І поверх, каб.2,

9-25-19

2-а та 4-а середа кожного місяця, - проведення виїзних прийомів в районі

Виїзні прийоми здійснюються за окремим графіком

Затверджено наказом начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації    від 15.12.2017 р. № 44

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Доманівської райдержадміністрації

56401  Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Центральна, 55  (ІІ поверх)

Часи роботи: понеділок – четвер – 8.00-17.15,     п’ятниця – 8.00-16.00

Обідня перерва:  з 12.00 до 13.00

Електрона адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Доманівської райдержадміністрації: Бурдейна Валентина Федорівна

Графік

особистого прийому громадян директором територіального центру

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Доманівської райдержадміністрації на 2018 рік

 

Прізвище, ім’я,  

по батькові

Дні та години прийому

Телефон

Місце проведення

Виїзні прийоми

Бурдейна Валентина Федорівна

1-й та 3-й четвер щомісяця

з 9.00-12.00

9-23-79

смт. Доманівка

вул. Центральна, 55

ІІ поверх, каб. 8

2-й та 4-й четвер  місяця

Примітка в територіальному центрі з 8.00 до 12.00, з 13.00 до 17.00 діє телефон «довіри» 9-23-79

Затверджено наказом директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  №1 від 02.01.2018 р.

Доманівський районний центр соціальних служб

в.о. Арматраут   Г.О.

Графік роботи:

Понеділок – четвер                 8.00 – 17.00

П’ятниця                                   8.00 – 16.00

Обідня перерва                       12.00 – 12.45

Вихідні дні                             субота, неділя

Графік

особистого прийому громадян директором Доманівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Посада

Дні та години прийому

телефон

Місце проведення

примітка

Директор Доманівського районного центру соціальних служб для

 сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

1-й та 3-й четвер з 9.00 до 17.00

 

 

 

9-26-66

 

смт. Доманівка, вул. Леніна, 46, каб 210

ІІ поверх

 

2-й та 4-й четвер виїзні прийоми у селах району

 

             Доманівський районний центр соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді – спеціальний заклад, що забезпечує організацію та проведення у громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Центр:

1) проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують

сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання

соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;

2) сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, шляхом:

- пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;

- соціального супроводження прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу;

3) проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу,

спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення

соціальної реклами і проведення консультацій;

4) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом

організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

5)виконує інші функції відповідно до покладених на Центр завдань.

 

Управління агропромислового розвитку

56401 Миколаївська область, смт.Доманівка, вул.Центральна, 39А

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

в.о.начальника – Дуда Олександр Петрович

тел. (0 51 52) 9 11 67

часи роботи: понеділок - четвер - 8.00-17.00; п’ятниця - 8.00-16.00; обідня перерва з 12.00 до 12.45

графік прийому громадян: щочетверга 9.00 - 12.00                                                                                                               

Графік

проведення особистого та виїзних прийомів керівництвом відділу агропромислового розвитку Доманівської райдержадміністрації в 2018 році

Начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації

1-й, 3-й четвер, з 9.00 до 16.00 – особистий прийом

4-й, 4-й четвер місяця – виїзний прийом громадян

 

Графік

проведення телефонної «гарячої лінії» у відділі агропромислового розвитку Доманівської райдержадміністрації в 2018 році

Начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

28 січня, 26 лютого, 26 березня.

30 квітня, 28 травня, 25 червня,

30 липня, 27 серпня, 24 вересня,

29 жовтня, 26 листопада, 24 грудня

В управлінні агропромислового розвитку щоденно діє, крім вихідних «телефон довіри» за номером 9-11-41

 

Основні завдання та функції управління:

- участь в реалізації державної аграрної і соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

- створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;

- участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.

 

Сектор з питань надзвичайних ситуацій

смт. Доманівка, вул. Центральна, 46 (І поверх)

каб. № 107   тел.  9 – 15 –88

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач сектору:  Подорога Ігор Георгійович

 

Графік

              проведення особистого прийому громадян завідувачем сектору з питань
        надзвичайних ситуацій Доманівської районної державної адміністрації на 2018 рік

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Дні та години прийому

 

Телефон

 

Місце

проведення

 

Примітка

 

 

 

Подорога Ігор Георгійович

 

 

1-й  та  3-й

четвер

з 9.00 до 17.00

 

 

 

9-15-88

 

 

смт.Доманівка,

вул.Центральна, 46,

І-ий  поверх,

каб.107

2-й та 4-й четвер

проведення

виїзних прийомів в селах району  згідно окремого графіка

 

 

 

 

Основні завдання сектору:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

- організація ліквідації та відновлювальних робіт після наслідків надзвичайних ситуацій;

розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення від надзвичайних ситуацій та реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Відділ освіти

Адреса: вулиця Космонавтів, 7, смт Доманівка, Доманівський район, Миколаївська область, Україна 56401 
Тел/факс (05152) 9-17-96 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

http://domanivka-rvo.edukit.mk.ua

Відділ освіти Доманівської райдержадміністрації є структурним підрозділом райдержадміністрації.

Основні завдання:

 

Сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва

смт. Доманівка,  вул. Центральна, 39 а (ІІ поверх)

тел. 9 – 11 - 04

 

 Графік

          особистого  прийому  громадян  завідувачем сектору

          містобудування,  архітектури, житлово-комунального господарства

         та будівництва  райдержадміністрації на 2018 рік 

            

Посада

Дні  та  години     прийому

  Телефон

Місце   проведення

 

Примітка

Завідувач сектору  містобудування,   архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва

 райдержадміністрації

Цехоцький

Віталій

Всеволодович

 

 

 

1-й  та  3-й

четвер

з  9.00 до 17.00

 

 

 

 

9-11-04

 

смт. Доманівка

вул. Центральна, 39 а

ІІ-й поверх

кабінет начальника

 

 

2-й  та 4-й четвер

виїзні прийоми

за окремим графіком

 

Основними завданнями сектору є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва на території району;

- аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку районних містобудівних програм, генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації;

- координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій та забудови населених пунктів району, поліпшення їх архітектурного вигляду та стану експлуатації;

- забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

- організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури та містобудування;

- організація в межах своїх повноважень у сфері питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, цінотарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання та будівництва.

 

Графік

      проведеня  виїздних  прийомів громадян завідувачем сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації на 2018 рік

    Села       району

с. Кузнецово, с. Зелений  Яр- березень

с. Копані , с. Петропавлівка - квітень

с. Мостове, с. Лідіївка - травень

с. Горянка, с. Цвіткове - червень

с. Богданівка, с.Володимирівка - липень

с. Суха  Балка, с. Олександрівка - серпень

с. Щасливка, с. Зелений  Гай - вересень

с. Козубівка, с. Зброшково -жовтень

с. Царедарівка, с. Олександродар - листопад

с. Прибужжя,с. Акмечетські Ставки - грудень

 

Відділ культури, молоді та спорту

56401

Миколаївська область, смт.Доманівка, вул. Центральна, 44 (ІІ поверх)

Телефон 9-25-63

Часи роботи: понеділок - четвер - 8.00 -17.00;  п’ятниця - 8.00-16.00;

 обідня перерва з 12.00 до 12.45

  Начальник відділу культури, молоді та спорту - Маценко Олена Олександрівна

 

Графік

особистого прийому громадян начальником

відділу культури, молоді та спорту   Доманівської райдержадміністрації

 

Начальник відділу  культури, молоді та спорту  райдержадміністрації

Маценко

Олена   Олександрівна 

 

1-й, 3-й четвер місяця

з 9.00 до 12.00

2-й, 4-й  четвер місяця

з  9.00 до 12.00 -  виїзний прийом громадян

Примітка : у відділі культури, молоді та спорту  райдержадміністрації діє телефон довіри – 9-25-63 (понеділок – п’ятниця  : з 8.00 до 12.00, з 13.00   до 16.00)

 

Основними завданнями відділу культури, молоді та спорту є:

-забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин на території району;

-забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів та доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності до кожного громадянина України;

-сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

-сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності  національних меншин;

-сприяння  збереженню культурної спадщини;

-захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

 

Служба у справах дітей

cмт Доманівка, вул. Центральна 39а (І поверх)

тел. 9 – 10 - 46

emailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ГРАФІК

особистого  прийому громадян начальником

служби у справах дітей  Доманівської райдержадміністрації на 2018 рік

 

Посада

Дні та години прийому

 

телефон

 

Місце проведення

Виїзні прийоми

1.

Начальник служби у справах дітей Доманівської райдержадміністрації

Вовк Юрій Миколайович

 

1, 3 четвер

з 9.00 до 17.00

 

 

9-10-46

 

смт.Доманівка вул.Центральна,39а

І поверх

 

2, 4 четвер           (за окремим графіком)

 

Основними завданнями служби є:

- реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів, щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання бездоглядності та безпритульності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

 

Архівний сектор

Начальник архівного сектору Доманівської райдержадміністрації Олійник Віта Вікторівна

Провідний спеціаліст архівного сектору Кірчей Ольга Миколаївна

Архівний сектор Доманівської райдержадміністрації знаходиться за адресою:

індекс: 56401 Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Калинова, 2

тел. (05152) 9 15 51

 

Графік роботи:

Понеділок - четвер                 8.00 – 17.00

П’ятниця                                8.00 – 16.00

Обідня перерва                     12.00 – 12.45

Вихідні дні                             субота, неділя

 

Основним завданням сектору є реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства ,

здійснення управління архівною справою і діловодством на території району; координація органів державної влади,

підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи та діловодства.

 

ДОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

Код ЄДРПОУ 20894577

Адреса: вул. Свободи, 14, смт.Доманівка,56401

Телефон (05152) 9-10-44,факс 9-10-44

Е-mall: doman@ocz.nk.ukrpack.net

 

В.о. директора Чорна І.В.

 

 

Телефони  «гарячої лінії» райдержадміністрації

з питань впровадження механізму децентралізації

в Доманівському районі

Номер телефонної «гарячої лінії»

 

Конкретний фахівець, який надає консультації за телефоном «гарячої лінії» (посада, П.І.Б.)

 

9-22-63

Головний спеціаліст сектору з питань внутрішньої політики, зав'язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату РДА Ронжин В.М.

9-29-00

Завідувач юридичного сектору райдержадміністрації

9-28-20

Начальник управління соціального захисту населення РДА Щирба Т.П.

9-10-97

Начальник фінансово – господарського відділу управління агропромислового розвитку РДА  Бобилева В.В.

9-16-87

Начальник фінансового управління райдержадміністрації РДА Зубачевська І.М.

9-14-48

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі РДА Харченко О.І.

 

Центр надання адміністративних послуг

56401, Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Центральна, 39 а, І поверх,

тел. (05152) 9-11-04, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік роботи Центру надання адміністративних послуг:

Понеділок, середа – з 8.00 – до 17.00

Вівторок, четвер – з 8.00 до 20.00

П’ятниця – з 8.00 до 16.00

Субота – з 8.00 до 15.00

Неділя – вихідний день

Без перерви на обід

Центр надання адміністративних послуг Доманівської районної державної адміністрації створено розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.04.2015 року № 91 «Про упорядкування структури Доманівської районної державної адміністрації» (з наступними змінами від 09.06.2015 за №138), як окремий структурний підрозділ райдержадміністрації, в якому адміністративні послуги надаються через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб`єктами надання адміністративних послуг.

Керівник Центру - Харченко Володимир Миколайович

Адміністратори Центру: Подорога Ірина Олександрівна


 

                     ДОМАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кушнір Тарас Леонідович – голова районної ради  6 скликання.

контактний телефон – (05152) 9-11-77

факс – (05152) 9-14-77

 

  Мазалова Надія Анатоліївна – заступник голови районної ради

контактний телефон – (05152) 9-15-50

Депутатський корпус районної ради представлений 28 мандатами. Половина депутатів обрана за партійними списками, інша по мажоритарній системі.

 

Графік

особистого прийому громадян головою та заступником голови Доманівської районної ради

на 2018 рік

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Дні та години прийому

Кушнір Тарас

Леонідович

Голова районної ради

1-й та   3-й четвер місяця

з 9.00 до 12.00

Мазалова Надія Анатоліївна

Заступник голови районної ради

2-й та   4-й вівторок місяця

з 9.00 до 12.00

Затверджено розпорядженням голови районної ради від 26.12.2017 року №41-р

 

 Список депутатів Доманівської районної ради 7 скликання

№ з/п

 Прізвище,  ім'я, по батькові  

 1. 1.

Бесараб Сергій Борисович

 1. 2.

Богдан Віталій Вікторович

 1. 3.

Депутат Наталія Володимирівна

 1. 4.

Кульчицька Альона Володимирівна

 1. 5.

Куріченко Людмила Сергіївна

 1. 6.

Курчак Роман Михайлович

 1. 7.

Кушнір Тарас Леонідович

 1. 8.

Мазалова Надія Анатоліївна

 1. 9.

Морозенко Юрій Васильович

 1. 10.

Михалко Микола Юрійович

 1. 11.

Наврузалієв Абдурагім Абдуселімович

 1. 12.

Онищенко Ольга Юріївна

 1. 13.

Парческу Наталія Миколаївна

 1. 14.

Петренко Ігор Володимирович

 1. 15.

Підойма Тетяна Анатоліївна

 1. 16.

Радочин Людмила Анатоліївна

 1. 17.

Ткаченко Віктор Олексійович

 1. 18.

Тумко Анатолій Володимирович

 1. 19.

Швець Андрій Дмитрович

 1. 20.

Шейко Дмитро Нестерович

 1. 21.

Шишлаков Володимир Олександрович

 1. 22.

Станіславчук В.А.

 

Постійні комісії районної ради

Районною радою сьомого скликання утворені наступні постійні комісії  районної ради

З питань планування, бюджету та фінансів

Голова постійної комісії:

Депутат Наталія Володимирівна  –  районна організаці політичної партії  

                                                              «Партія простих людей Сергія Капліна»

Члени комісії :

Радочин Людмила Анатоліївна   –   районна організація  партії «Блок Петра

                                                              Порошенка «Солідарність»

Шейко Дмитро Нестерович         -    районна організація  партії «Блок Петра

                                                              Порошенка  «Солідарність»

Парческу Наталія Миколаївна    -    районна організаці політичної партії  

                                                              «Партія простих людей Сергія Капліна»

Онищенко Ольга Юріївна           -    районна організація політичної партії «Наш край»

 

З питань агропромислового  комплексу, земельних відносин, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів

Голова постійної комісії:

Шкурченко Олександр Олександрович    -     районна організація політичної 

                                                                              партії  «Наш край»

Члени комісії:

Тумко Анатолій Володимирович               -     районна організація  партії «Блок  

                                                                              Петра Порошенка «Солідарність»

Швець Андрій Дмитрович                          -     районна організаці політичної 

                                                                              партії  «Партія простих людей

                                                                              Сергія Капліна»

Морозенко Юрій Васильович                    -     районна організація політичної 

                                                                              партії  «Наш край»

 

З питань духовності, освіти,  охорони здоров'я,   соціального захисту,  фізичної культури та спорту

Голова постійної комісії:

Курчак Роман Михайлович                       -     районна організація радикальної

                                                                             партії  Олега Ляшка

Члени комісії:

Підойма Тетяна Анатоліївна                       -    районна організація  партії «Блок  

                                                                              Петра Порошенка «Солідарність»

Богдан Віталій Вікторович                          -    районна організація  партії «Блок  

                                                                              Петра Порошенка «Солідарність»

Кульчицька Альона                                      -   районна організаці політичної 

Володимирівна                                                    партії  «Партія простих людей

                                                                               Сергія Капліна»

Куріченко Людмила Сергіївна                     -   районна організація політичної 

                                                                              партії  «Наш край»

 

Мандатна, з питань  депутатської діяльності та етики, засобів  масової інформації, законності, правопорядку

Голова постійної комісії:

Зборовський Сергій                     -  районна організація політичної 

Степанович                                        партії  «Наш край»

Члени комісії:

Бесараб Сергій  Борисович        -      районна організація  партії «Блок  

                                                              Петра Порошенка «Солідарність»

Михалко Микола Юрійович      -     районна організація політичної партії

                                                              «Опозиційний блок»

Шишлаков Володимир                 -   районна організація  партії «Блок  

Олександрович                                     Петра Порошенка «Солідарність»

 

З питань соціального розвитку,  приватизації, будівництва, транспорту, енергетики, торгівлі та зв'язку

Голова постійної комісії:

Петренко  Ігор Володимирович     -  районна організація політичної партії

                                                                «Опозиційний блок»

Члени комісії:

Ткаченко Віктор Олексійович      -   районна організація політичної 

                                                                партії  «Наш край»

Наврузалієв Абдурагім                  -   районна організаці політичної партії  «Партія простих людей

Абдуселімович                                     Сергія Капліна»

 

 

В районній раді сьомого скликання працюють:

 - депутатська група «Добробут Доманівщини» у складі 15 депутатів:

КуріченкоЛ.С., Морозенко Ю.В., Ткаченко В.О., Шкурченко О.О., Депутат Н.В., Кульчитська А.В., Наврузалієв А.А., Парческу Н.М., Швець А.Д., Мазалова Н.А., Курчак Р.М., Михалко М.Ю., Петренко І.В. ,Онищенко О.Ю.

Керівник  -  Зборовський С.С.

 

 - фракція партії БПП «Солідарність» у складі 9 депутатів:

Богдан В.В., Бесараб С.Б., Власюк В.Д., Гудзюк Б.В., Підойма Т.А., Радочин Л.А., Тумко А.В., Шейко Д.Н., Шишлаков В.О.

Керівник  -  Богдан Віталій Вікторович
 

 

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Графік

особистого прийому громадян селищним головою та заступником селищного голови та старостами Доманівської селищної ради

у 2018 році

Посада, прізвище, ім’я, по-батькові

Дні та години прийому

Місце прийому

 

Селищний голова

Дога Олександр Олексійович

 

щовівторка,

з 9.00 до 12.00,

з 14.00 до 16.00,

тел. 9-14-94

смт Доманівка, вул. Центральна, 48

кабінет селищного голови

Заступник селищного голови з виконавчої роботи

Гулич В.В.

щочетверга,

з 9.00 до 12.00,

з 14.00 до 16.00,

тел. 9-14-94

смт Доманівка, вул. Центральна, 48

кабінет заступника селищного голови

Заступник селищного голови з питань освіти, медицини, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення та впровадження інвестиційних програм

Святченко І.К.

 

щосереди,

з 9.00 до 12.00,

з 14.00 до 16.00,

тел. 9-19-49

 

смт Доманівка, вул. Центральна, 48

кабінет заступника селищного голови

Староста сіл

Петропавлівка, Олександродар, Сила

Білов С.Д.

щочетверга,

з 9.00 до 12.00,

з 14.00 до 16.00,

тел. 9-65-35

с. Петропавлівка

вул.Торгова, 16,     кабінет старости

Староста сіл

Царедарівка, Копані

Шевченко Ж.М.

щочетверга,

з 9.00 до 12.00,

з 14.00 до 16.00,

тел. 9-64-43

с. Царедарівка

вул Українських Січових Стрільців, 12,       кабінет старости

Примітка. Виїзні прийоми за окремим графіком. У Доманівській селищній раді діє «телефон довіри» 9-19-49, з 9.00 до 12.00, з 14.00 до 16.00, щоденно, крім вихідних та святкових днів.

 

                                

Графік проведення телефонних «гарячих ліній» керівництвом Доманівської селищної ради у 2018 році

Останній вівторок січня, квітня, липня, жовтня, з 9.00 до 12.00. за тел. 9-14-94 – Доманівський селищний голова Дога О.О.

Останній четвер лютого, травня, серпня, листопада з 9.00 до 12.00 за тел. 9-14-94 -

заступник селищного голови з виконавчої роботи Гулич В.В.

Остання середа березня,червня, вересня, грудня з 9.00 до 12.00 за тел. 9-14-94

заступник селищного голови з питань освіти, медицини, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення та впровадження інвестиційних програм

                                                                                                                 Святченко І.К.

 

Органи місцевого самоврядування. Адреси

Назва

підприємства

посада

 

ПІБ

керівника

Роб.тел.

Адреса

 

Доманівська селищна рада (об'єднана територіальна громада)

Голова

 

Секретар 

 

 

Дога Олександр Олексійович

Шульгіна Галина Володимирівна

 

 

9-14-94

 

9-14-94

 

 

56401  Миколаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна, 48

(Петропавлівська)

в.о.старости

Білов Сергій Дмитрович

9-65-35

56435 Миколаївська обл., Доманівський р-н, село Петропавлівка вул.Торгова, 16

(Царедарівська)

в.о.старости

Шевченко Жанна Михайлівна

9-64-43

56429 Миколаївська обл., Доманівський р-н, село Царедарівка вул.Івана Кучмія, 12

Акмечетська

Голова

 

Секретар

 

Бухгалтер

Мартинова Олена Михайлівна

Конак Світлана Миколаївна

Завірюха Віта Миколаївна

9-52-37

56445 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Акмечетські ставки, вул. Центральна, 7

Богданівська

Голова

 

 

Секретар

 

Бухгалтер

Шкурченко Ростислав Леонідович

Корнєва Таїсія Олексіївна

Антіпова Любов

9-34-71

9-34-25

56419 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Богданівка, вул. Костянтина Острозького, 46

Володимирівська

Голова

 

Секретар

 

Бухгалтер

Літвін Василь Миколайович

Мельникович Оксана Михайлівна

Гаврик Анжела Павлівна

9-33-11

9-33-11

9-21-47

56455 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Володимирівка, вул. Миру, 26

Зеленоярська

Голова

 

Секретар

 

Бухгалтер

Пасніченко Наталя Іванівна

Ногінова Валентина Олександрівна

9-35-84

56437 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Зелений Яр, вул. Дніпрової Чайки, 43а

Козубівська

Голова

 

Секретар

Бухгалтер

Чуприн Петро Іванович

Башара Надія Миколаївна

 

9-61-60

9-61-40

9-61-40

56450 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с.Козубівка, вул. Шкільна, 22

Маринівська

Голова

 

 

Секретар

Бройченко Володимир Миколайович

Леонова Валентина Семенівна

9-36-99

9-36-44

9-36-82

56425 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Маринівка, вул. Партизанів Холодноярської Республіки, 20

Мостівська сільська рада (об'єднана територіальна громада)

Голова

 

Секретар

 

Бабанська Надія Володимирівна

Радчук Тетяна Дмитрівна

 

9-41-48

9-41-19

9-41-48

56470 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с.Мостове, вул. Степова, 1

(Олександрівська)

в.о.старости

 

Делі Георгій Васильович

 

 

9-66-41

9-66-41

56465 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Олександрівка, вул. Миру, 34

(Сухобалківська)

в.о.старости

Фетько Тетяна Володимирівна

9-31-14

56460 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с.Суха Балка, вул.Центральна, 9

Прибузька

Голова

 

Секретар

Бухгалтер

Матющенко Віктор Володимирович

Найдёнова Наталія Миколаївна

 

9-55-44

9-55-98

9-55-44

56445 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Прибужжя, вул. Акмечетська, 50

Щасливська

Голова

 

Секретар

Бухгалтер

Лабзін Людмила Олександрівна

Ковальова Тетяна Володимирівна

9-32-25

9-32-43

9-32-39

9-32-26

56415 Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Щасливка, вул. Шляхова, 26

 

У грудні 2017 року на території району утворено 2 громади: Доманівська селищна громада Миколаївської області та Мостівська сільська громада.

Доманівська селищна громада Миколаївської області

Голова Дога Олександр Олексійович (вибори – 18 грудня 2016 р.)

 

Мостівська сільська громада Миколаївської області

Голова Бабанська Надія Володимирівна (вибори – 11 грудня 2016 р.)

 

Прибузьким сільським головою об’єднаної територіальної громади обрано Матющенка Віктора Володимировача (вибори – 24 грудня 2017 року)// Трибуна хлібороба - № 1. – 4 січня.- 2018. – С. 2

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку району на 2015-2017 роки

п/п

Показник

Прогноз

2015 р.

2016 р.

2017 р.

1

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн.

36,100

37,500

39,800

2

Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року

102

104

106

3

Обсяг реалізованої промислової продукції     у розрахунку на одну особу, грн.

1405

1465

1560

4

Валова продукція сільського господарства, млн. грн.

471

494

519

5

Валова продукція сільського господарства, відсотків до попереднього року

102

105

105

6

Валова продукція сільського господарства     у розрахунку на одну особу, грн.

18327

19297

20353

7

Індекс капітальних інвестицій, відсотків       до попереднього року

90

102

104

8

Обсяг капітальних інвестицій                           у розрахунку на одну особу, грн.

900

918

955

9

Середня чисельність наявного населення,   тис. осіб

25,7

25,6

25,5

10

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, тис. осіб

3100

3060

3020

11

Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), відсотків       до економічно активного населення відповідного віку

12,8

12,0

10,0

12

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн.

2756

3071

3395

13

Індекс реальної заробітної плати, відсотків

96

101,8

103,9

14

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо), млн..грн.

-3,5

15,0

25,0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва   (з урахуванням мікро-підприємництва)             у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

88

89

90

 

 

Інформація про стан соціально-економічного розвитку

Доманівського району

2017 рік

Сільське господарство - основна за обсягами виробництва та по зайнятості трудових ресурсів галузь матеріального виробництва району, на долю якої припадає дві третіх частини валової продукції та зайнятого населення.

         Сільськогосподарськими товаровиробниками району станом на 01.12.2017 року зібрано 74929,8 тонн зернових і зернобобових на площі27121 га при середній урожайності 27,6 ц/га; 26595 тонн соняшнику на площі 19700 га, при середній урожайності 13,5 ц/га ; 6775 тонн кукурудзи на площі 2710 га, при середній урожайності 25,5 ц/га ; 395 тонн сої, на площі 395 га, при середній урожайності 10 ц/га.

   Посіяно 22600 га озимої пшениці, 6000 га озимого ячменю, 1350 га озимого ріпаку. Зорано на зяб 15,1 тис.га ріллі.

Доведення зернової групи посівів до 50% від площі ріллі в 2018 році буде відбуватись за рахунок збільшення площі посіву ярого ячменю, кукурудзи на зерно, сорго, зернобобових та інших культур.

По чисельності поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах Доманівський район має позитивний результат, це - 1 голова на 100 га сільгоспугідь, станом на 1 грудня 2017 року поголів’я корів становить 567 голів, що на 5% більше в порівнянні з 2016 роком. Збільшено поголів’я ВРХ на 6,8 %.

До кінця 2017 року серед господарств населення очікується збільшення виробництва м’яса до 2,5%, також збільшення очікується серед сільськогосподарських підприємств по утриманню дійного стада корів, в 2018 році планується збільшення поголів’я основного стада корів до 570 голів, також збільшиться й виробництво м’яса.

Середня заробітна плата одного працюючого по району за 9 місяців 2017 року становила 4949 грн., що на 32,9 % більше ніж в аналогічному періоді 2016 року і до кінця 2017 року значно не зросте.

Активна робота усіх гілок влади району спрямована на:

- створення базових передумов економічного зростання шляхом виконання бюджетів усіх рівнів;

- формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом: забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики; сприяння розвитку підприємницької діяльності та інфраструктури підтримки підприємництва;

- впровадження модернізації податкової системи і поглиблення міжрегіонального співробітництва;

- модернізація інфраструктури і базових секторів економіки шляхом усунення усталених структурних проблем в секторах економіки району, а саме: розвиток переробної промисловості з використанням власної сировинної бази; розвиток високопродуктивного агропромислового виробництва та зрошуваного землеробства; сприяння відтворенню інвестиційно-будівельного комплексу; забезпечення впровадження енергоресурсозбереження, енергоефективних та енергозберігаючих технологій в усіх галузях народного господарства та установах бюджетної сфери; підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;

- збереження і розвиток людського та соціального капіталу шляхом підвищення ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування;

-легалізація зайнятості населення.

Економічне зростання у 2018 році формуватиметься головним чином за рахунок внутрішніх резервів, що підтримуватиметься політикою Уряду, стимулювання інвестиційної активності суб’єктів господарювання , збереження фінансової стабільності.

Більш інтенсивне впровадження економічних реформ у 2018 році створить кращі умови, у першу чергу, для задіяння внутрішніх чинників відновлення тенденцій прискореного економічного зростання, в основному за рахунок сільського господарства(103%). Прогнозується збільшення обсягу капітальних інвестицій. Можливе залучення коштів міжнародних Проектів, Програм для розвитку в районі, реалізації соціальних мікропроектів. Оздоровлення економіки, створення сприятливого фінансового середовища сприятиме розвитку бізнесу.

            Все це дасть економічні результати у 2018 році:

- в агропромисловому комплексі збільшити обсяги виробництва валової продукції сільського господарства на 3 відсотки;

- забезпечити зростання обсягів інвестицій в основний капітал у розвиток галузей осподарства на 2 відсотка;

- реальні доходи населення та рівень середньомісячної заробітної плати по району збільшиться на 20,2 %.

Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку

Доманівського району

 

 

ПОКАЗНИКИ

Одиниця виміру

2017 рік очікуване виконання

2018 рік

прогноз

Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)

млн..грн.

47,3

31,7

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

5000

6010

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, у відсотках до попереднього року

%

103

103

 

В проекті районного бюджету 2018 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ) планується направити на основні галузі:

освіту – 14381,9 тис.грн. (із них: за рахунок освітньої субвенції з держбюджету – 8722,2 тис.грн.);

охорону здоров’я – 18209,7 тис.грн. (із них за рахунок медичної субвенції з держбюджету – 5930,9 тис.грн., за рахунок медичної субвенції з державного бюджету отриманої з бюджетів іншого рівня – 8845,4 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції ( за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)- 277,3 тис.грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 564,4 тис. грн.;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 86622,2 тис.грн.;

культуру і мистецтво – 2368,3 тис.грн.;

орган місцевого самоврядування – 1265,0 тис.грн.

 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації І.М.Зубачевська      

 


            Про підсумки роботи підвідомчої сфери діяльності господарського комплексу Доманівського району за 2017 рік

 

       У промисловому комплексі району протягом січня-травня 2017 року відбулося підвищення обсягів реалізації промислової продукції порівняно з 2016 роком і склали 49 млн. 208,3 тис.грн. У загальнообласних обсягах реалізації промислової продукції районні обсяги склали 0,2%. Зростання обсягів промислового виробництва відбулося за рахунок приросту підприємств харчової галузі.

       Підприємства харчової галузі – філія „Миколаївмолпрома” та ПП „Фаворит М” працюють в стабільному режимі , реалізують свою продукцію. Реалізація продукції філії „Миколаївмолпрома” склала левову частку загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції.

       На одну особу протягом 2017 року реалізовано промислової продукції на 1939,6 грн. проти 2651,2 грн.- у 2016 році.

       Станом на 01.07.2017 року с/г підприємствами району скошено ранніх зернових 28340 га. Намолочено 69449 тон.

       Станом на 01.09.2017 року с/г підприємствами району вироблено м’яса 70ц., що на 150 ц. менше , ніж за відповідний період 2016 року, молока вироблено 11113 ц., що на 559 ц. більше, в т.ч. надій на корову становить 2073кг, що на 29,7 кг більше, ніж за відповідний період 2016 року.

     Чисельність поголів’я ВРХ становить 1327 голів, що на 39 голів більше до відповідного періоду минулого року, в т.ч. корів 563 голів. Чисельність свиней становить 913 голів, що на 2448 голів менше, чисельність овець становить 338 голів, що на 66 голів більше, ніж за відповідний період 2016 року.

     Автомобільним транспортом району протягом 2017 року, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами - підприємцями, перевезено 38,5тис. тонн вантажів, вантажообіг склав 2709,0 тис.тонно-км, що відповідно на 352,9% та на 59% більше, ніж за відповідний період минулого року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 70,7 тис. осіб, що на 5,4 % більше, ніж у 2016 році, пасажирообіг склав 3492,9 тис пас.км, що на 6,8% більше, ніж за відповідний період минулого року.

     У 2017 році Доманівським райавтодором виконані роботи     по ремонту автодороги Р-75 на суму 1435,493 тис.грн.( зимове утримання-238,270тис.грн., ямковий ремонт 3883кв.м -1197,223 тис.грн.), автодороги Т1506 на суму 506,548 тис.грн. (зимове утримання-186,217тис.грн., ямковий ремонт 1740кв.м-320,331 тис.грн.), автодоріг обласного значення на суму 59,119 тис.грн. (зимове утримання).

     Активну участь в проведені ремонтних робіт доріг в районі беруть СПрАТ «Україна» (Сіроштан О.В.), СФГ «Алекс» (Шкурченко О.О.), Мостівська ОТГ (Бабанська Н.В.),   Доманівська ОТГ (Дога О.О.).

   Для стабілізації економічного становища, соціального захисту населення, розвитку соціальної інфраструктури в районі з метою легалізації зайнятості районною робочою групою протягом 2017 року проведено 23 рейдів, проведена роз’яснювальна робота з 242 суб'єктом підприємницької діяльності щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками та реєстрації трудових договорів в центрі зайнятості, виявлено 6 порушень.

   У 2017 році проведено 5 засідання комісії з легалізації. Заслухано 13 роботодавців.

     Станом на 01.07.2017 року заборгованість із заробітної плати на підприємствах району становить 1088,6 тис.грн.( «Прибузький гранкар’єр»- 1048,1 тис.грн. Доманівський райавтодор- 38,2 тис.грн).

     З метою сприяння розвитку малого бізнесу розроблено проект Програми розвитку малого   підприємництва в Доманівському районі на 2017-2018 роки, якою передбачено ряд заходів, спрямованих на розвиток і підтримку підприємництва в різних секторах економіки, створення таких правових, організаційних і економічних умов, які б сприяли максимальному об'єднанню інтересів суб'єктів підприємницької діяльності з інтересами відповідних адміністративно - територіальних одиниць; створенню нових робочих місць; наповненню місцевого бюджету; реалізації державної політики підтримки підприємництва.

   Станом на 01.09.2017 року зареєстровано суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб- підприємців -784 одиниці, 212 фермерських господарств).

   На даний час закінчується реалізація інвестиційного проекту щодо будівництва біогазової установки за власні кошти інвестора в СПрАТ „Україна”.

 Станом на 01.09.2017 р. зареєстровано 491 безробітних осіб, що становить 88,5 % до чисельності у 2016році. З них отримують допомогу по безробіттю 289 осіб.

   Заборгованість по відшкодуванню пільгових перевезень відсутня.

   Оплата населенням за природний газ, спожитий за червень становить 101%, за 2017 рік з урахуванням пільг та субсидій 94.1%.

     Станом на 01.09.2017 року визначено 695 сімей з 1417 дітьми, яким надається фінансова допомога на суму -12326,2 тис.грн. Надається державна соціальна допомога 414 малозабезпеченим сім'ям в розмірі 7746,1 тис.грн., державна соціальна допомога 36 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам -2195,3 тис.грн., допомога 7 прийомним сім'ям -341,3 тис.грн., допомога на догляд за 38 психічнохворими -440,4 тис.грн., тимчасова державна допомога 24 дітям (аліменти)-86,8 тис.грн.

Заборгованість з виплати субсидії на ЖКП становить 8476,5 тис. грн.

Заборгованості з виплати субсидії на СГТП становить 1814,2 тис. грн.        

   Станом на 01.12.2017 року за фізичними особами-підприємцями в районі функціонує 206 магазинів, 1 -АЗС та 10 об'єктів ресторанного господарства, що належать фізичним особам.

   Станом на 01.12.2017 року в районі функціонує 19 об'єктів торгівлі, що належать юридичним особам.

   Станом на 01.12.2017 року мережа побутового обслуговування району нараховує 133 одиниці, з них 5 - належать юридичним особам, 128 - фізичним особам-підприємцям. Не представлені в районі такі види послуг, як хімчистка, послуги пралень, ремонт меблів, прокат.

   По обороту роздрібної торгівлі з урахуванням економічних результатів діяльності фізичних осіб-підприємців та по роздрібному товарообороту підприємств - юридичних осіб, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі за 2016 рік відбулося зростання обсягів. Це один з кращих показників серед районів по області.

   З метою насичення споживчого ринку, недопущення перебоїв у забезпеченні населення основними продуктами харчування в районі розроблений прогнозний баланс попиту та пропозиції основних продуктів харчування на 2017/2018 маркетинговий рік.

   З метою стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку району продовжено проведення моніторингу цін на основні групи продовольчих товарів, інформація надається облдержадміністрації; створення умов для реалізації населенням надлишків плодоовочевої продукції на ринках, налагодження взаємовигідної співпраці товаровиробників та продавців товарів, проведення роботи з суб’єктами господарювання щодо мінімізації рівня торговельних та постачальницько-збутових надбавок тощо.

   Станом на 01.07.2017 року за фізичними особами-підприємцями в районі функціонує 204 магазина та 16 об’єктів ресторанного господарства, що належать фізичним особам.

Станом на 01.07.2017 року в районі функціонує 19 об'єктів торгівлі, що належать юридичним особам.  

З метою поліпшення екологічної ситуації в районі, в рамках щорічної Всеукраїнської акції "За чисте довкілля", залучені 62 населених пункти району для ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.

До загального фонду зведеного бюджету району за січень-червень 2017 року надійшло доходів в сумі 95770,8 тис.грн., що складає 102,0 відсотка до плану звітного періоду (93938,2 тис.грн.) , в тому числі офіційних трансфертів (дотації, субвенції) – 86029,9 тис.грн. (99,9 відсотка).

Податків і зборів мобілізовано в сумі 9740,9 тис.грн. при плані – 7830,7 тис.грн. або 124,4 %. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 5523,4 тис.грн., в зв’язку з переходом з 1 січня 2017 року Доманівської селищної та Мостівської сільської рад (створених відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад») на прямі міжбюджетні відносини з державою, обсяг доходів загального фонду по яких визначається відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України.

Без урахування надходжень по об’єднаних територіальних громадах, фактичний обсяг податків і зборів за січень-червень 2017 року зріс порівняно з 2016 роком на 1935,1 тис.грн.

Основними доходними джерелами, які відіграють істотну роль у виконанні доходної частини загального фонду зведеного бюджету району та займають 96 відсотків у загальних обсягах надходжень є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 4052,0 тис.грн. або 143,3% до плану (2828,2 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1307,5 тис.грн.

Плати за землю мобілізовано 2779,5 тис.грн., або 111,4%, що на 492,6 тис.грн. більше минулого року.

Єдиного податку отримано 2653,9 тис.грн. (114,3%). Порівняно з минулим роком надходження зросли на 1244,8 тис.грн..

До доходної частини зведеного бюджету району по спеціальному фонду надійшло 1591,0 тис. грн., в тому числі власних надходжень бюджетних установ – 1583,9 тис.грн., екологічного податку – 4,1 тис.грн., до цільових фондів – 3,0 тис. грн.

Видаткова частина зведеного бюджету району за січень-червень 2017 року виконана в сумі 97297,7 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 95627,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 1670,0 тис.грн. По загальному фонду бюджету на утримання установ та здійснення заходів галузі «Освіта» направлено 37746,6 тис.грн., охорони здоров’я – 11124,4 тис.грн., культури – 2151,0 тис.грн., фізичної культури та спорту – 877,8 тис.грн. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення виконані в сумі 37300,8 тис.грн.

В структурі видатків загального фонду зведеного бюджету 40,9 відсотків займає заробітна плата з нарахуваннями працівників бюджетних установ (39087,9тис.грн.); 1,1 відсоток - придбання продуктів харчування (1085,6 тис.грн.); 3,9 відсотка - енергоносії (3739,7 тис.грн).

   У січні-грудніі 2017 року своєчасно виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ та здійснено розрахунки за фактично спожиті комунальні послуги і енергоносії. Здійснюється постійний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів.

 

       Голова райдержадміністрації                                              Є.Л.Осадчук

         Гуров 91686

 

 

ПРОГНОЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2019–2020 РОКИ

 

Метою прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями районного бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики на районному рівні.

Основними принципами, на яких базується середньострокове бюджетне прогнозування: забезпечення стабільності, результативності, відкритості, паритетності, стійкості та збалансованості районного бюджету, ефективне використання бюджетних коштів, співробітництво та сталий розвиток нової моделі податково-бюджетної політики в середньостроковій перспективі, яка направлена на децентралізацію владних повноважень.

Основними завданнями бюджетної політики місцевих бюджетів на середньострокову перспективу є:

 

Прогноз районного бюджету Доманівського району на 2019-2020 роки ґрунтується на інтегрованому підході реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, ефективному і прозорому механізмі фінансового забезпечення регіонального розвитку та реформ у сфері міжбюджетних відносин.

Прогноз направлений на зміцнення ресурсної бази районного бюджету, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, надання якісних послуг бюджетними установами, які направлено на забезпечення життєдіяльності людини в регіоні.

На період до 2020 року фінансування видатків районного бюджету та районних програм здійснюватиметься в межах фінансового ресурсу бюджетних коштів з урахуванням реалізації ефективної державної регіональної політики. В цих умовах визначальним стане ефективне управління фінансовим ресурсом та його спрямування на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету при розробленні стратегічних планів у середньостроковій перспективі повинні передбачати в межах виділених їм на відповідні роки коштів збільшення фінансування власних інвестиційних програм та інших видатків капітального характеру.

Прогнозні показники видатків районного бюджету на 2019–2020 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін, необхідності здійснення капітальних видатків, перспективи збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ.

Метою соціально-економічної політики на 2019-2020 роки є створення спроможності регіону до залучення стратегічних інвестицій, сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва, малого і середнього бізнесу, впровадження енергозберігаючих технологій та як наслідок - вирівнювання економічних та соціальних диспропорцій.

У бюджетній сфері основним завданням залишатимуться:

Податково-бюджетна політика у середньостроковій перспективі здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, що передбачає поступове зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 

Індикативні показники соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу перспективи економічного і соціального розвитку Доманівського району в 2019–2020 роках

Прогноз економічного і соціального розвитку Доманівського району на       2019–2020 роки враховує соціально-економічну політику Уряду щодо істотного скорочення функцій адміністративного регулювання економіки, запровадження прозорих і єдиних правил для всіх суб’єктів економічної діяльності; активізації процесів модернізації виробництва, створення сприятливих умов для надходження інвестицій.

Економічне зростання, покращання фінансового стану приватного сектору, забезпечення соціальних гарантій населенню, а також відновлення тенденції зростання зайнятості сприятиме зростанню загального рівня заробітної плати працівникам району, що є основним джерелом доходів працюючого населення.

Рівень середньомісячної заробітної плати в цілому по району становитиме у 2019 році - 6730 грн., 2020 році - 7540 грн., або зростання прогнозується не менше ніж на 12% відсотків щорічно. Прогнозний фонд оплати праці за умов призупинення негативних тенденцій за рахунок проведених реформ у 2019 році – 35,5 млн. грн.; у 2019 році – 39,8 млн. грн.

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування складатиме у 2019 році – 104 відсотка до запланованих на 2018 рік обсягів та у 2020 році – 105 відсотка до попереднього року. Кошти, зокрема, спрямовуватимуться на будівництво та реконструкцію об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, забезпечення житлом громадян, розвиток інфраструктури, у тому числі дорожньо-транспортної, розвиток виробництва.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019-2020 РОКИ

 

 

Показники

Одиниця

Виміру

2019 рік прогноз

 

2020 рік прогноз

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, у % до попереднього року

%

103

105

Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)

 

млн. грн.

35,5

39,8

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

6730

7540

                  

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертіврайонного бюджету Доманівського району на 2019-2020 роки

                                                                                                                                 тис.грн.

Назва показника

2019 рік

2020 рік

Базова дотація

4631,9

4965,4

Додаткова дотація

4337,0

4649,3

Субвенції

121182,7

129907,8

 

Опубліковано: П'ятниця, 02 березня 2018