Доманівський район

Стан соціально-економічного розвитку Доманівського району за січень-грудень 2012року. Друк

Надходження до бюджету.

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.01.13р. надійшло доходів в сумі 98550,3 тис.грн., що складає 100,8 відсотка до уточнених річних призначень (97732,0 тис.грн.), в тому числі офіційних трансфертів  – 81134,6 тис.грн. (99,3 відсотка).

Податків і зборів  мобілізовано в сумі 17415,7 тис.грн., при планових призначеннях  на звітний рік – 16057,1 тис.грн. або 108,5 %.

Основними доходними джерелами, які відіграють істотну роль у виконанні доходної частини загального фонду зведеного бюджету району та займають 96,0 відсотка у загальних обсягах надходжень є податок на доходи фізичних осіб  та плата за землю.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 11765,7 тис.грн. (приріст 1743,8 тис.грн. або 117,4 відсотка у порівнянні з  виконанням  2011 року).

Плати за землю мобілізовано в сумі 4789,8 тис.грн. (приріст 1488,4 тис.грн. або 145,1 відсотка у порівнянні з  виконанням  2011 року).

До доходної частини зведеного бюджету району по спеціальному фонду надійшло 9970,9тис. грн., в тому числі офіційних трансфертів – 6224,7 тис.грн.. Податків і зборів надійшло в сумі – 3746,2 тис.грн., з них збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 14,9 тис.грн., єдиного податку  - 895,9 тис.грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 17,6 тис.грн. , власних надходжень бюджетних установ –  2723,9 тис.грн., екологічного податку – 28,2 тис.грн., цільових фондів – 57,0 тис. грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 3,1 тис.грн., коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 5,6 тис.грн..

Видаткимісцевих бюджетів району за   2012 рік виконані в сумі107059,3тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 96906,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 10153,1 тис.грн.По загальному фонду бюджету на утримання установ освіти направлено 38158,5 тис.грн., охорони здоров’я – 13531,4 тис.грн., культури – 3425,8 тис.грн., фізичної культури та спорту – 1111,3 тис.грн. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склалися в сумі 30567,7 тис.грн.

В структурі видатків загального фонду зведеного бюджету заробітна плата з нарахуваннями працівників бюджетних установ займає 53,6 відсотка, або 51978,8 тис.грн.; на придбання медикаментів та продуктів харчування спрямовано 2,3 відсотка загального обсягу (2220,4 тис.грн.); на енергоносії – 4,9 відсотка (4768,6 тис.грн.).

В   2012 ріці у повному обсязі забезпечено потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. Здійснюється постійний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів. Заробітна плата працівникам бюджетної сфери виплачується своєчасно. 

Станом на 10.12.2012 року, заборгованость із заробітної плати на підприємствах району склала 280,1 тис.грн (157,9 тис.грн- ВАТ "Племзавод "Шляховий",  122,2.тис.грн. – Доманівський райавтодор).

 Промисловість.

 Діяльність промислового комплексу районуза січень-листопад 2012 рікувідзначається зростанням обсягів виробництва та реалізації продукції.    

Підприємства добувної галузі: ТОВ «Прибузький гранкар’єр» та ТОВ "Южно-Бугський кар’єр" займаються виробництвом - добуванням  граніту, гравію, щебеню. ТОВ «Прибузький гранкар’єр» є провідними підприємством промисловості району і забезпечує 53% загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції.   Підприємство ТОВ „Южно-Бугський кар’єр” на даний час не працює, основні засоби здано в оренду.

Також забезпечено зростання обсягів реалізації на ПрАТ "Миколаївмолпром".

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств за січень-жовтень 2012 року склав 27573,6 тис.грн, що порівняно з 2011 роком склало 158,4 %. По добувній галузі реалізація склала 19093,3 тис.грн., або 69,2% загальнорайонного обсягу реалізації промислової продукції, по переробній харчовій галузі- реалізація 8480,3 тис.грн. (30,8% обсягу по району).

Обсяг реалізації на 1 особу склав 1052,8 грн. За аналогічний період 2011 року цей показник по району становив 664,6 грн.-

 АПК.

Станом на 1.01.2013 року сільгосптоваровиробниками району придбано 82.5 % мінеральних добрив,84.6 % дизельного пального, 0.1 % протруювачів (причина низького відсотку придбання протруювачів, відсутність складів) та засипано 69 .5 % насіння ярих культур. Відремонтовано стовідсотково сівалки та культиватори,трактори відремонтовано 96 %.

За 2012 рік  по с/г підприємствах району  вироблено м'яса 884 ц., що на 493 ц. менше  ніж 2011 рік, молока 17999 ц.,що на 2439 ц. більше , в т.ч. удій на корову становить 3396 кг, що на 339 кг більше ніж в  2011 році.

Чисельність поголів'я ВРХ становить 1393 голів , що на 188 голів більше  ніж в 2011 році, в т.ч. корів 530 голів, що на 9 голів більше. Чисельність свиней становить 2849 голів, що на 93 голови менше ніж в 2011 році.

Станом на 1.01.2013 р. укладено 8178 договорів оренди зем.часток (паїв), розмір орендної плати згідно договорів у грошовому еквіваленті складає 14993 тис.грн. Виплачено 14993 тис.грн, що становить 100 % .         Станом на 1.01.2013 року заборгованість по заробітній платі по сільськогосподарським підприємства 157,9 тис.грн.(ВАТ «Племзавод»Шляховий») та 35.0 тис.грн по СЗАТ «Мар'ївське».

Вантажні перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено вантажів

Вантажооборот

з початку 2012року, тис.т

у % до 2011р.

з початку 2012 року, тис.ткм

у % до 2011р.

По району

30,1 67,3 5821,7 68,1

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом

 

Перевезено пасажирів

Пасажирооборот

з початку 2012року, тис.т

у % до 2011р.

з початку 2012 року, тис.ткм

у % до 2011р.

По району

187,4 91 10656,6 114,3

 Інвестиційна діяльність.

В районі успішно впроваджуються інвестиційні проекти. Так СПрАТ “Україна” проводитьреконструкцію корпусу на 150 голів, молочно-товарного комплексу на 400 голів дійного стада. Об’єм робіт виконано на 75%, на сумму 1500тис.грн.Зараз роботи призупинено через брак коштів. В поточному році було завершено реконструкцію другого корпусу молочно-товарного комплексу на 110 голів, встановлено в ньому технологічне обладнання.

В СФГ “Старий світ” в поточному році насаджено саду інтенсивного типу загальною площею 12га, продуктивна площа становить 9,3га. Встановлено шпалеру на 18 га саду та 10га винограднику. Виконано всі технологічні операції по догляду за молодими виноградниками на площі 77,6га та по догляду за молодим садом на площі 29,3га.

В ПСП "Світанок" змонтовано дві циліндричні ємності, на 1500т, зерносховища елеваторного типу. В даний час здійснюється монтаж обладнання.

В СПрАТ "Україна" в поточному році завершено реконструкцію овочесховища, господарським способом, ємністю 150 т. Освоєно коштів на суму 418,3тис.грн.

Ринок праці.

З метою легалізації зайнятості районною робочою групою за січень-листопад 2012 ріку проведено 51 рейдів, перевірено 379 суб’єктів господарювання, виявлено 90 порушень. В результаті проведених перевірок укладено 58 трудових договорів з найманими працівниками, 26 фізичних осіб відкрили підприємницьку діяльність. Протягом січня-листопада 2012 року в районі створено 389 робоче місце, що становить 88,4 % від річного завдання обласної програми зайнятості.

Станом на 01.12.2012р. на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 461  незайнятих осіб, що становить 100,7% до чисельності станом на 01.12.11р., з них 439 чоловік мають статус безробітного, що на 104% менше чисельності безробітних на 01.12.11р. Рівень безробіття на 01.12.2012р. становив 2,84%, проти  2,72% станом 01.12.2011р.

Опубліковано: Середа, 16 січня 2013