Єланецький район

Інформація про стан та тенденції соціально - економічного розвитку Єланецького району у січні – вересні 2014 року Друк

 

Агропромисловий комплекс

Сільське господарство, як галузь економічної  діяльності, є однією  із провідних ресурсоутворюючих галузей економіки  району.Основні напрямки аграрної галузі – виробництво зернових і технічних культур та м’ясо-молочне тваринництво.

Станом на 1 жовтня 2014 року  згідно статистичних даних  в районі зернові та зернобобові культури  зібрані на площі - 37626 га (114,1% до відповідного періоду минулого року),  валовий збір склав – 111961 т (100,3%),  урожайність склала  – 29,8 цнт/га,   в тому числі  зібрано озимої пшениці на площі - 16745 га,  валовий збір склав - 57364 т, при  урожайності  34,3 ц/га,  ячменю зібрано на площі - 12686 га,  валовий збір склав - 33423 т, при  урожайності  26,3 ц/га.

Станом на 1жовтняпроведено збирання соняшнику на площі 23704га, валовий збір  склав 34230 т, урожайність 14,4цнт/га.             

Проведено підготовку грунту на площі 29500 га,що складає 100% від запланованих посівних площ під урожай 2015 року.  Заготовлено насіння  під посів озимих зернових культур урожаю 2015 року в кількості 5249 т, що складає 100 % від потреби.Несприятливі погодні умови поточного року (засуха) вплинули на посів озимих зернових культур урожаю 2015 року.Станом на 10 жовтня посіяно 12,0 тис.га  озимих зернових культур, в т.ч. озимої пшениці- 7,0 тис.га, озимого ячменю - 5,0 тис.га.Внаслідок  впливу погодніх умовстан посівів незадовільний.

В 2014 році за використання земельних  часток (паїв)   нарахована сума орендної плати - 19,3 млн.грн.  Станом на 1  жовтня   2014 року виплачено сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності 13,5  млн.грн,  або    70% від нарахованої суми орендної плати.   

Тваринництво району представлене  основними галузями: скотарство, свинарство, вівчарство  і птахівництво. Основними виробниками тваринницької продукції в області залишаються господарства населення, які забезпечують більше 90 % обсягів виробництва продукції тваринництва.  Станом на 01.10.2014року поголів’я  тварин по усіх категоріях господарств   району  складає: ВРХ – 6949 гол.,корів – 3538гол.,свиней -2057гол., овець – 2757гол., птиці – 93125гол. В усіх категоріях господарств району вироблено продукції тваринного походження:  молока  11644т  (89,1 % до відповідного періоду 2013 року),м’яса – 905  т(113,6%), яєць-  3416,8  тис. шт(100,9%).

Промисловість

Промисловість в районі представлена  переробкою. В січні –серпні  2014року обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) по статистично звітуючих господарствах в цілому по району склав 417,9тис. грн., що становить 109,5 % до відповідного періоду минулого року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становить 26,5  грн.

  Протягом даного періоду забезпечена робота виробничих потужностей та виробництво промислової продукції і фізичними особами – підприємцями - хліба та хлібобулочних виробів, круп, олії.

Демографічна ситуація

На 1 серпня2014р. чисельність наявного населення району, за оцінкою, становила 15,7 тис.осіб,  із них міське  поселення – 4,9 тис. осіб, сільська місцевість – 10,8 тис. осіб.   За січень – липеньпоточного року кількість народжених становить 109осіб, кількість померлих - 119, природне скорочення становить – 10осіб.   Упродовж січня –липняп.р. чисельність населення зменшилася на 46осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення – 10особи та міграції - 36  осіб.

Доходи населення

Середньомісячна заробітна плата по району у січні – червні  2014 року склала  2271,96 грн., що становить  70,7% до середньо обласного показника(3214,21 грн),  і в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року  зросла на 2,0%.

Соціальний захист

Підтримується в актуальному стані Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Станом на 1 жовтня 2014 року внесено до  Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги інформацію про 4925 осіб.

Станом на 01.10.2014 року за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надано пільги населенню на загальну суму 1034,757тис. грн.   Призначено та виплачено державних соціальних допомог  1467сім'ям  на загальну суму 16220,3тис. грн. в тому числі: державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми призначено 986 сім'ям на суму 10194,8 тис.грн., державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям  призначено 175 сім'ям на загальну суму 3344,5 тис.грн.                

В районі функціонує територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який вирішує питання організації надання різних видів соціальних послуг потребуючим особам.      

 У січні-вересні поточного року соціальні послуги у відділеннях територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Єланецького району отримали 3007 осіб, з них соціальні послуги вдома 141 одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку.

За результатами обстежень умов проживання осіб похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних та малозабезпечених сімей, завдяки підтримці з боку органів влади та залученню спонсорської допомоги управлінням  соціального захисту та територіальним центром надана грошова допомога 381 особі на суму 175925 грн. та натуральна допомога 1118 особам на суму 201266 грн. Згідно індивідуальних програм реабілітації інвалідів та медичних довідок забезпечено 19 осіб інвалідними колясками, засобами пересування та реабілітації забезпечено 17 осіб. Інвалідам, які отримали транспортні засоби через управління соціального захисту населення виплачується компенсація на бензин та транспортне обслуговування, всього отримує 12 інвалідів.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг 

У січні – серпні  2014 р.  рівень сплати населенням району за житлово-комунальні послуги склав 106,6% (без врахування електроенергії).Нарахованонаселенню до оплати  2660,8  тис.грн., сплачено – 2835,6 тис.грн. Заборгованість населення з оплати житлово- комунальних послуг по поточних платежах  станом на 01.10.14 відсутня. 

Зайнятість населення

На обліку у районній службі зайнятості станом на 01.10.2014 року перебувало 1271осіб. Працевлаштовано службою зайнятості за січень –вересень  2014 року  510  осіб .Направлено на профнавчання 176 осіб, що становить 104,7% до річного завдання. Надано 13особам з числа  безробітних  одноразову  виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 142,4тис.грн. Всього залучено до виконання активних заходів сприяння зайнятості населення  945  осіб.

Станом на 01.10.2014 року  у всіх сферах економічної діяльності створено 90 нових  робочих місць, що становить 52.9% до завдання, в тому числі 55  юридичними особами, 35  фізичними особами.

Станом на 01.10.2014 року  у всіх сферах економічної діяльності створено 90 нових  робочих місць, що становить 52.9% до завдання, в тому числі 55  юридичними особами, 35  фізичними особами.

Станом на 01.10.2014 року рівень зареєстрованого безробіття становить 4.6%, що на 1.2% менше проти 01 січня 2014 року (5.8%).

Капітальні інвестиції

За  січень - червень2014 року згідно статистичних даних в районі  освоєно  (використано) капітальних інвестицій у фактичних цінах 9210тис.грн.,  що становить 117,1% до відповідного періоду минулого року.  .Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу населення становить  586,5грн.  Основним джерелом інвестування  в районі є  кошти підприємств  та організацій.

Господарствами всіх форм власності району спрямовуються    власні інвестиції в придбання  сільгосптехніки. З початку поточного року  за оперативними даними придбано сільгосптехніки та сільгоспінвентаря  в кількості  8 одиниць  на суму 5,8 млн.грн.

Торгівля та сфера послуг

Торгівельна мережа району представлена  247 об’єктами роздрібної  торгівлі та ресторанного господарства, які належать фізичним особам – підприємцям,  із них магазинів 154 одиниці, кіосків – 29, об’єктів ресторанного господарства – 33.  На території району функціонують 6 автозаправочних станцій.

 У сфері споживчого ринку району  за січень – червень  2014 року оборот роздрібної торгівлі(з урахуванням економічних результатів діяльності фізичних осіб-підприємців)  склав  46669,1 тис. грн, що до відповідного періоду минулого року становить 104,5 %. Оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення становить 2953,7  грн. Абсолютний приріст на одну особу до січня – червня 2013р.становить 115,1  грн. Із них товарооборот роздрібної мережі підприємств-юридичних осіб склав  17559,2 тис. грн, що до відповідного періоду минулого року становить 112,8 %.

 Обсяг реалізованих  послугпідприємствами – юридичними особамиза січень - серпень  2014 року склав 756,8тис.грн., в т.ч населенню – 378,9 тис.грн.

Бюджет  району

За  січень – вересень  2014 року до загального фонду  зведеного бюджету району надійшло податків і зборів в сумі 9 830,7тис. грн., що становить  104,5% до планових показників звітного періоду.   Рівень виконання  річних призначень  становить 75,3 відсотки.   Приріст надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року в цілому по району склав 596,6 тис. грн., або  6,5 відсотків.

Виконання плану мобілізації податків і зборів по районному бюджету  станом на 01.10.2014 складає  100,2 відсотки, по селищному та сільським бюджетах – 106,6 відсотків.   

Гуманітарна сфера

Освіта: На  території району функціонує  16 загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч. загальноосвітніх навчальних закладів І-П ступенів – 4 ; І-Ш ступенів – 11; Єланецька гуманітарна гімназія.  Системою освіти району охоплена   1422 дитини. Також в районі діє професійний аграрний ліцей, де навчається   301  учень.

В районі функціонує   18 дошкільних закладів, кількість груп – 27, у яких виховується 543дітей дошкільного віку.   

Культура:  Культурно-освітню роботу в районі здійснюють 21 клубна установа, в т.ч. – 20-  в сільській місцевості, 19 бібліотечних закладів, дитяча музична школа,  6 громадських музеїв,1 з них має статус “народного” (в с. Великосербулівка).

Охорона здоров’я:  Медична допомога населенню Єланецького району надається Єланецькою центральною районною лікарнею та Єланецьким районним центром первинної медико-санітарної допомоги.  До складу Єланецької ЦРЛ входять консультативна поліклініка та стаціонарні відділення, загальною кількістю  72 ліжка. З 2013 року  в районі працює Центр ПМСД, як юридична особа, в склад якого входять 3 – амбулаторії, 17 – ФАПів та відділення денного стаціонару. Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів - 285 відвідувань за зміну. Забезпеченість на 10 тис. населення стаціонарними ліжками становить 45,6.  Кількість лікарів усіх спеціальностей – 20.Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення становить 12,7. Середнього персоналу  всього 75 осіб. Забезпеченість на 10 тис.населення становить -47,5.

Опубліковано: Четвер, 13 листопада 2014