Єланецький район

Стан соціально-економічного розвитку Єланецького району за 2012 рік Друк

Агропромисловий комплекс: Сільське господарство – перша і основна за обсягами виробництва та зайнятості трудових ресурсів галузь матеріального виробництва району. Сільськогосподарською діяльністю займаються 21 підприємство району, із яких 2 акціонерних товариства, 10 товариств з обмеженою відповідальністю, 9 приватних підприємств, 240 фермерських господарств та більше 2 тис. одноосібних господарств. Основні напрямки аграрної галузі - рослинництво (виробництво зернових та технічних культур) та м'ясо-молочне тваринництво. В структурі сільськогосподарського виробництва 80,1 % займає рослинництво, 19,9 % - тваринництво. Основні сільськогосподарські культури, які вирощують на території району: пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, ріпак, гречка, просо, соя.

В 2012 році аграріями району продовжується робота по забезпеченню стабільного функціонування агропромислового комплексу за рахунок ефективного використання земельно-майнового ресурсу, застосування сучасних агротехнологій.

Пріоритетним напрямом в галузі рослинництва залишається зернове господарство. Під урожай 2012 року в усіх категоріях господарств посіяно озимих культур на зерно та зелений корм - 2023 га (110% до відповідного періоду минулого року), в т.ч. озимих культур на зерно 25424 га (117,7%), ( із них – пшениці 11697 га (111 %), жита 120 га (461,5%), ячменю 13607 га (123,3%)), ріпаку на зерно – 1599 га (53,8 %),

Проводилась робота по   інвентаризації посівів озимих культур, розроблення структури посівних площ на 2012 рік з урахуванням пересіву загиблих та зріджених посівів озимини та збільшенням площі посівів ярових зернових культур.

    За період 1 кварталу 2012 року господарствами району проведено боронування на площі 41441 га, що становить 100 % від завдання, культивацію на площі 19200 га (46%), підживлення посівів озимих культур на площі - 19260 га (100% від загальної площі). Проводиться повторне піжживлення озимих культур за методом Бузницького.   Посіяно ярих зернових та зернобобових культур на площі – 8100 га., в т.ч. яр.ячменю - 7700 га., вівса -200 га., гороху – 200 га.

 Станом на 1.03.2012 року поголів’я  ВРХ по сільгосппідприємствам  складає – 537 гол., в порівнянні з відповідним періодом 2011 року показник збільшено на 3 гол. В порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшена кількість поголів’я  корів на 24 гол., і становить 308 гол. Поголів’я свиней по сільгосппідприємствам району складає – 654 гол., в порівнянні  із звітною датою 2011 року  показник зменшено  на   318 гол. Поголів’я  овець  станом на 1.03.2012 р складає – 1385 гол., в порівнянні з відповідною датою 2011 року показник збільшено  на  33 гол.

 Стабілізацію та збільшення чисельності поголів’я худоби у сільськогосподарських підприємствах  планується здійснити за рахунок закупівлі поліпшених теличок  у особистих господарствах населення для подальшого їх вирощування.

    На сторінках газети "Єланецький вісник" постійно висвітлюється інформація щодо державної фінансової підтримки тваринницької галузі з метою матеріального заохочення та стимулювання нарощування поголів’я сільгосптварин.

Станом на 1.03.2012 року сільськогосподарськими підприємствами  району вироблено продукції тваринного походження: молока – 135,9 1., в порівнянні з звітною датою 2011 року виробництво  молока  збільшено  на 32,8 т. Вироблено  м’яса  худоби та птиці за січень – лютий 2012 р.- 11,1 т, в порівнянні з відповідною датою 2011 року  відбулось збільшення   на 6,6 т.

    Заготівлею  молока в районі  займаються  молокопереробні підприємства: ЗАТ « Дружба», ЗАТ « Лакталіс», Баштанський с/з, філія  БСЗ «Єланецький м/з». Всього  працюють по району  28 заготівельників  молочної сировини.  Із загальної кількості пунктів заготівлі молока, обладнанні охолоджувачами – 17.

Промисловість: Діючі промислові підприємства в районі відсутні. Промисловість в районі представлена лише переробкою. В січні – лютому   2012 року обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) по статистично звітуючих господарствах( ПСП «Агрофірма «Авангард»  ( виробництва  хлібобулочних виробів,  кормів для тварин) та ЄКРП «Єланецьводопостач»   (розподілення води)) в цілому по району склав 77,3  тис. грн., що становить 113,2% до відповідного періоду минулого року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становить 4,8  грн.

    Виробництво та реалізацію промислової продукції також здійснюють  інші суб’єкти господарювання - фізичні особи – підприємці, які здійснюють виробництво

хліба та хлібобулочних виробів, круп, олії, борошна.

  Основним виробником  хліба та хлібобулочних виробів  в районі  є  ФОП  Гулін В.А. який здійснює його реалізацію в торговельну мережу смт. Єланець та сільських населених пунктів району, а також  проводиться виїзна торгівля власною продукцією  на ринку району.

Капітальні інвестиції: За січень - вересень  2011 року згідно статистичних даних  в цілому по району освоєно капітальних інвестицій на суму 19603 тис.грн., із них інвестицій в основний капітал 18888 тис.грн., що становить 162,1% до відповідного періоду минулого року, із них 873 тис.грн. спрямовано у індивідуальне житлове будівництво (введено 82 кв.м. житла). 91% інвестицій в основний капітал спрямовано в розвиток сільського господарства  - придбання транспортних засобів, машин, обладнання та сільгоспінвентаря сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності. 

   За рахунок усіх джерел фінансування за 2011 року за  оперативними даними на території району освоєно інвестицій в основний капітал на суму понад 21,3млн.грн.,  що більше проти відповідного періоду минулого року на 3,6млн.грн.   В розвиток  сільськогосподарської галузі району  спрямовано  20,0млн.грн.

Фінансування капітальних інвестицій здійснювалось за рахунок власних коштів підприємств та організацій, банківського кредитування, коштів бюджету.

Кошти бюджету спрямовувались на покращення функціонування закладів соціально - культурного призначення, газифікацію сільських населених пунктів.

Житлово - комунальне господарство:В сфері житлово-комунального господарства діє 1 комунальне підприємство – ЄРКП «Єланецьводопостач», яким надаються послуги по централізованому водовідведенню. В 2011 році в районі реалізовано проект «Реконструкція системи водовідведення (із застосуванням біоінжернерних споруд) в смт.Єланець» (замовник – управління житлово-комунального господарства ОДА). В результаті реалізації даного проекту проведено встановлення енергозберігаючого силового електрообладнання та впроваджено  нову технологію очистки. 

В 2011 році проводилась робота по реалізації заходів щодо забезпечення населення району водою в достатній кількості. Розпочаті роботи по реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція системи водопостачання смт.Єланець з установкою знезараження» (замовник – управління житлово-комунального господарства), які будуть продовжуватись в 2012 році. Загальна вартість проекту 3996 тис.грн., співфінансування з районного бюджету  становить  363 тис.грн.В рамках реалізації проекту передбачено збільшити обсяги води, яка подається в смт. Єланець за рахунок об’єднання 2 існуючих свердловин (Новоявленської та Михайловської), створити передумови для відновлення централізованого водопостачання смт Єланець.

    З метою поліпшення життєвих умов сільського населення в районі  в 2011 році продовжувались роботи по газифікації сільських населених пунктів. За кошти обласного, районного, сільських бюджетів та громадян у районі продовжувалась газифікація сіл Великосербулівка, Нововолодимирівка, Велідарівка, Куйбишевка, Возсіятське, Новоолександрівка, Нововасилівка, Єланець. Газифіковано в 2011 році 168 житлових будинків та квартир. в т.ч. в сільських населених пунктах – 153 індивідуальних житлових будинки.

Доходи населення, соціальний захист: Середньомісячна заробітна плата в районі за січень – грудень  2011 року становить 1697,12 грн грн. і зросла в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 15,0%. Станом на 1 січня 2012 року заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах району відсутня.

З метою зростання  рівня середньомісячної заробітної плати управлінням праці та соціального захисту населення проводиться робота з вивчення стану  оплати праці на підприємствах, установах, організаціях району, зокрема, щодо дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. З метою визначення факторів, які негативно впливають на рівень середньомісячної заробітної плати та темпи її зростання щомісячно проводиться  моніторинг стану та тенденцій середньої заробітної плати. Також  проводиться щоденний моніторинг стану виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованності з неї.

  За результатами обстежень умов проживання осіб похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних та малозабезпечених сімей управлінням праці  надана грошова допомога 169 особам на суму 33576 грн. та натуральна допомога 1389 особам  на суму 55251грн. З продовольчих фондів сільських рад 20 особам надається допомога щомісячними продовольчими наборами.

      Інвалідам, пенсіонерам, які потребують інвалідних колясок, згідно медичних довідок забезпечено 2 особи.   Засобами пересування та реабілітації забезпечено 6 осіб. Інвалідам, які отримали транспортні засоби через органи управління праці виплачуються  компенсації на бензин та транспортне обслуговування, всього отримує 10  інвалідів.

Станом на 01.04.2012 р. призначені житлові субсидії 153 сім’ям на загальну суму 80,8 тис. грн.

   Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми” – 1158 сім’ям з дітьми призначена соціальна допомога на суму 2997,8 тис.грн. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначено 146 особам на суму 417,3тис.грн., державну допомогу  малозабезпеченим сім’ям отримують 83 одержувач на суму 282,2 тис. грн.

 Заборгованості по виплаті державної соціальної допомоги немає.

 Населення. На 1 лютого 2012р. чисельність наявного населення району, за оцінкою, становила 16,0 тис. осіб,  із них міське  поселення – 5,0 тис.осіб, сільська місцевість – 11,0 тис.осіб.

Зайнятість населення: На обліку у районній службі зайнятості станом на 01.04.2012 року перебувало 912  осіб. Працевлаштовано службою зайнятості за відповідний період 2012 року  151  особа  (20,8 % до річного завдання). Взяли участь в оплачуваних громадських роботах 105 осіб (27,6% до річного завдання). Направлено на профнавчання 74 особи, що становить 36,1% до річного завдання. Працевлаштовано 16 осіб на додаткові робочі місця за рахунок надання дотацій роботодавцям (10,7% до завдання). Всього залучено до виконання активних заходів сприяння зайнятості населення  330  осіб, що становить 25,2%  до завдання  2012 року.

 Станом на 01.03.2012 року рівень безробіття становить 6,9%, що на 0.5% в.п. менше, ніж на 01.03.2011 року (7,4 %). На рівень безробіття впливає сезонний характер робіт у сільському господарстві, відбувається вивільнення працівників в звязку з закінченням сезонних робіт та зменшенням обсягів сільськогосподарських робіт.

   Забезпечення державної політики щодо регулювання ринку праці зайнятості населення, посилення соціального захисту безробітних, здійснюватиметься через реалізацію Програми зайнятості населення Єланецького району на 2012-2013 роки.  

   В усіх сферах економічної діяльності за рахунок різних джерел фінансування станом на 1.04.12 р. створено 77 робочих місць  (18,3  % до річного  плану), в т.ч. фізичними особами – 58 робочих місць, юридичними – 19. 

   На виконання  заходів з упорядкування та легалізації підприємницької діяльності, які направлені на наповнення місцевого бюджету, районною комісією  з легалізації зайнятості  з початку року проведено перевірку 112  суб’єктів підприємницької діяльності, виявлено 21  порушення, із яких  12 порушень   усунено, 9 знаходяться на контролі у комісії. Легалізовано  заробітної плати 1,9 тис.грн..

 Торгівля та сфера послуг:Торгівельна мережа району представлена  252 об’єктами роздрібної  торгівлі та ресторанного господарства, які належать підприємствам -  юридичним особам та фізичним особам – підприємцям,  із них магазинів 155 одиниць, кіосків – 28, об’єктів ресторанного господарства – 43. 

  На території району функціонують 6 автозаправочних станцій,  які  здійснюють роздрібну торгівлю нафтопродуктами.

 Забезпеченість торговельною площею на 1000 жителів по району становить 393,4 кв.м. при нормативі 319 кв.м., в т.ч. в міській місцевості забезпеченість становить 729,6 кв.м. при нормативі 371 кв.м, в сільській – 249,3 кв.м. при нормативі – 269 кв.м. Дана кількість об’єктів торгівлі забезпечує потребу населення району в продовольчих та непродовольчих товарах.

  За січень -  лютий  2012р.   обсяг реалізованих  послуг підприємств – юридичних осіб   склав 223,4тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг реалізованих послуг (у діючих цінах ) збільшився на   17,3  тис.грн.(108,4%).

  Підприємництво: Станом на 01.04.2012 року кількість суб’єктів малого підприємництва складає 605 одиниці, з них малих підприємств – 43, підприємців – фізичних осіб – 562, які здійснюють свою діяльність по 32 видах господарювання.

Також на території району здійснюють діяльність 242фермерських господарств. Площа орних земель фермерських господарств складає 23,2тис. га.

Протягом відповідного періоду  поточного  року на території району зареєстровано 4 нових  підприємства та 2 фермерських господарства.

       Бюджет  району:   За  січень –березень   2012 року до загального фонду  зведеного бюджету району надійшло податків і зборів в сумі 2 660 139 грн., що становить  106,2 % до планових показників звітного періоду та 25,1% до річного плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 712301 грн.   Податку з доходів фізичних осіб до зведеного бюджету району за  відповідний період   поточного року  надійшло 1 769 173 грн., що складає 96 % відносно  плану звітного періоду. Виконання планових показників по  платі за землю забезпечено на  125,1 % . Станом на 01.04.12 р. до бюджету району  надійшло  769 833 грн. Надходження по фіксованому сільськогосподарському податку складають 86 348 грн., що становить 330,3% відносно планових показників звітного періоду. Надходження за збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності склали  18868 грн., що становить 159,3 % до планових показників звітного періоду.

Виконання планових надходжень до бюджету району дало змогу забезпечити належне функціонування закладів соціальної сфери: освіти, охорони здоров’я, культури.

Гуманітарна сфера:

Охорона здоров’я:  Забезпечено належне функціонування закладів охорони здоров’я - центральної районної лікарні, 2 сільських лікарняних амбулаторій та 18 фельдшерсько – акушерських пунктів. Кількість лікарів усіх спеціальностей -24 ,середнього медичного персоналу -85. В районі впроваджено обслуговування населення сімейними лікарями. Так введено 3 штатні одиниці сімейних лікарів ( 2 – на міській дільниці,1 – на сільській ). В 2011 році прибуло 2 лікарі з підготовкою по загальній практиці сімейної медицини.

ОсвітаДошкільна освіта.Здобуття дошкільної освіти в районі забезпечують 18 дошкільних навчальних закладів з кількістю груп – 26, у яких виховується 515 дітей дошкільного віку. Забезпечено 100% охоплення дошкільною освітою дітей 5 річного віку.        

Загальна середня освіта. Відповідно затвердженої мережі загальноосвітніх шкіл району функціонують 16 загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі: загальноосвітніх навчальних закладів І-П ступенів – 4 ; І-Ш ступенів – 11; Єланецької гуманітарної гімназії. Системою освіти району охоплено 1513 дітей.Охоплення дітей шкільного віку навчанням становить 100 відсотків.   Станом на 01.04.2012 року підвезенням охоплено 194 учнів та 8 педагогічних працівника, що становить 100% від потреби. Підвезення здійснюють 6 шкільних автобусів відділу освіти районної державної адміністрації з 17 населених пунктів до 9 навчальних закладів району. Довжина маршрутів складає 396,6 км на добу.

 Створена мережа навчальних закладів у районі задовольняє потреби громадян у здобутті їх дітьми дошкільної та повної загальної середньої освіти.

КультураКультурно-освітню роботу в районі здійснюють 21 клубна установа, 19 бібліотечних закладів, дитяча музична школа, народний історико - краєзнавчий музей.Діяльність фахівців клубних закладів районну в 2012 році направлена на обслуговування та організацію дозвілля, розвиток творчої самодіяльності жителів району.В районі проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов’язані з відзначенням календарних та пам’ятних дат.

Опубліковано: Понеділок, 09 квітня 2012