Єланецький район

Соціально-економічний паспорт Єланецького райну станом на «01» січня 2020 р. Друк

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Форма Р-1

Загальна площа території (км2)

Кількість населення,

тис.осіб

Кількість виборців

Кількість нас. пунктів

Кількість міськрад

Кількість селищних рад

Кількість сільських рад

Кількість

ОТГ

 

 

1017,7

15,0

11560

34

1

9

1

 

 1. 1.ФІЗИКО-ГЕГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ

ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ

 

Форма Р-2

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

Загальна площа території

( км2)

Кількість

населення

Кількість

виборців

Міськради

-

-

-

-

-

-

-

-

Селищні ради

123,6

5685

4689

1.

Єланецька селищна рада

123,6

5685

4689

1.1

смт.Єланець

4,9445

4834

4195

1.2

с.Братолюбівка

1,582

388

227

1.3

с.Велідарівка

0,90

460

267

Сільські ради

894,1

9369

6952

1.

Великосербулівська с/р

106,8

1076

779

1.1

с.Великосербулівка

2,0561

669

474

1.2

с. Нововолодимирівка

1,4235

342

265

1.3

с.Григорівка

0,3044

65

40

2.

Водяно-Лоринська с/р

90,2

577

427

2.1

с.Водяно-Лорино

1,90

477

346

2.2

с.Семенівка

0,428

100

81

3

Возсіятська с/р

121,6

2070

1418

3.1

с.Возсіятське

2,5081

1936

1348

3.2

с.Ковалівка

0,286

134

70

4.

Калинівська ОТГ

43102

2047

1608

4.1

с. Калинівка

1,0328

772

655

4.2

с. Водяне

0,494

34

30

4.3

с. Уральське

0,480

317

213

4.4

с. Новоолександрівка

0,512

213

152

4.5

с. Маложенівка

1,115

503

396

4.6

с.Богодаровка

0,302

26

26

4.7

с.Камянка

0,3744

20

18

4.8

с.Веселий поділ

0,41

162

118

5.

Великосолонівська с/р

100,5

879

638

5.1

с.Велика Солона

1,61

879

638

6.

Нововасилівська с/р

67,5

482

348

6.1

с.Нововасилівка

1,653

322

246

6.2

с.Федоро-Михайловка

1,424

143

85

6.3

с.Івановка

1,1468

17

17

7.

Малодворянська с/р

44,2

388

320

7.1

с.Малодворянка

0,896

330

273

7.2

с.Приют

0,42

58

47

8.

Малоукраїнська с/р

68,5

584

413

8.1

с.Малоукраїнка

0,5387

246

181

8.2

с.Дружелюбовка

0,6047

338

232

10

Ольгопільська с/р

49,2

459

373

10.1

с.Ольгопіль

1,4933

459

373

11

Ясногородська с/р

94,2

807

628

11.1

с. Ясногородка

0,8666

420

335

11.2

с. Новоявленка

0,2173

55

40

11.3

с. Бугорок

0,0658

-

-

11.4

с. Крутоярка

0,5387

150

117

11.5

с. Михайлівка

0,4138

22

20

11.6

с. Гражданка

0,4112

87

66

11.7

с. Півні

0,2927

73

50

 

Всього:

1017,7

15051

11641

 

 1. 2.НАСЕЛЕННЯ

2.1.            Розподіл населення за статтю та віком

Дані за станом на 1.01.2019 року

Форма Р-3

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

чоловіки

жінки

0-17

18-39

40 -59

60 +

усього

0-17

18-39

40 - 59

60 +

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Всього по району

1635

2367

2016

1175

7193

1564

2276

2291

1995

8126

 

Міські поселення

498

745

647

352

2242

507

739

767

608

2621

 

Сільська місцевість

1137

1622

1369

823

4951

1057

1537

1524

1387

5505

 

2.2.            Стан смертності – народжуваності

Форма Р-4

Роки

Загальна чисельність населення

Померло на 1000 чол. (осіб)

Народилося на 1000 чол. (осіб)

Приріст, зменшення

(проміллє)

(+, -)

2006

16,9

17,8

11,3

-6,5

2007

16,6

17,6

11,6

-6,0

2008

16,4

18,6

13,6

-5,0

2009

16,2

17,9

13,8

-4,1

2010

16,1

17,0

13,5

-3,5

2011

16,0

17,3

14,9

-2,4

2012

15,8

17,4

14,0

-3,4

2013

15,7

14,1

13,4

-0,7

2014

15,6

13,4

13,5

0,1

2015

15,5

16,6

13,4

-3,2

2016

15,4

15,3

10,4

-4,9

2017

15,0

14,6

9,3

- 5,0

2018

15,1

16,6

9,9

- 6,7

2019

15,0

14,3

9,3

-5,4

 

 

3.3.                          Освітній рівень населення

(Згідно даних Всеукраїнського перепису населення 2001 р.)

Форма Р-5

Освіта

Разом

В т.ч. чоловіки

В т.ч. жінки

Вища

Повна вища + базова вища

1145

495

650

Незакінчена вища

Неповна вища

17

6

11

Середня

Повна загальна середня

5461

3047

2414

Неповна середня

Базова загальна середня

3666

1736

1930

Початкова

Початкова загальна

2992

1359

1633

Без освіти

Не мають початкової

загальної освіти

448

107

341

Інша освіта

2590

899

1691

Всього:

16319

(Усе населення у віці

10 років і старше)

7949

8670

 

3.4. Зайнятість населення **

Форма Р-6

№ п/п

2

Усього населення

Працездатне населення

Непрацездатне населення

Чол.

Жін.

разом

Чол.

Жін.

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ё

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

Селищні

1.

Єланецька селищна рада

5646

 

 

 

 

2912

51,6

 

 

 

 

2734

48,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

По 11 сільських радах

9469

 

 

 

 

5702

60,2

 

 

 

 

3767

 

39,8

 

1.

Всього

15115

 

 

 

 

8614

57,0

 

 

 

 

6501

43,0

**оперативні дані

 

3.5. Розподіл робочої сили за галузями **

Форма Р-7

Назва галузі

Кількість

% до працездатного населення

% до всього населення

 

1.

Сільське господарство

931

10,7

6,2

2.

Промисловість

99

1,1

0,7

3.

Будівництво

20

0,3

0,2

4.

Транспорт

20

0,2

0,1

5.

Зв'язок

35

0,5

0,3

6.

Лісове господарство

20

0,2

0,1

7.

Торгівля

537

6,2

3,5

8.

Державна служба

272

3,2

1,8

9.

Освіта

649

7,5

4,3

10.

Харчова промисловість

22

0,3

0,1

11.

Охорона здоров'я

242

2,8

1,6

12.

інші

208

2,4

1,4

13.

В колективному секторі

-

-

-

14.

В приватному секторі

-

-

-

15.

В державному секторі

-

-

-

16.

Приватні підприємці

427

5,0

2,8

17.

Фермери

180

2,1

1,2

18.

Із всього працюючого населення працюють: - в даному населеному пункті

Статистична інформація відсутня

19.

- в районному центрі

-                      20.

в обласному центрі

21.

- виїжджають за межі України

22.

з них: а) в Росію

23.

б) до інших країн

**оперативні дані

Середньооблікова кількість штатних працівників по району у 2019 року – 1417 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників по району у 2019 році – 1417 осіб.

 

 

3.6.                        Національний та мовний склад населення

(згідно даних Всеукраїнського перепису населення 2001 р.)

Форма Р-8

№ п/п

Національність

Чисельність

Рідна мова

своєї національності

українська

російська

інші

1

українці

16761

16676

-

84

1

2

росіяни

616

475

140

-

1

3

молдовани

682

452

204

26

 

4

інші

364

187

101

75

1

Разом:

18423

17790

445

185

3

 

4. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РАЙОНУ

4.1. Загальна характеристика

Форма Р-9

 

Одиниця виміру

Факт

Приріст (зниження - ) порівняно з минулим роком (в %)

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) за січень - вересень 2019 року

 

тис. грн.

1

х

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у січні – жовтні 2019 року

тис. грн.

26725,0

84,2

Обсяг реалізації платних послуг населенню (у фактичних цінах) у січні - жовтні 2019 року

тис. грн.

392,9

х

Капітальні інвестиції у січні – грудні 2019 року

тис. грн.

75699

х

Середньомісячна заробітна плата 2019 року

грн.

6161

111,6

 

 

 

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

Про роботу окремих галузей економіки Єланецького району у січні – жовні 2019 року

 

Транспорт. У січні–жовтні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту становив 999,6 млн.ткм, що на 12,3% більше ніж у січні–жовтні 2018р.Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1158 млн.пас.км, що на 6,6% менше, та перевезено 106,9 млн. пасажирів (на 3,1% менше).

 

4.2. Робота промислових підприємств різних форм власності У жовтні 2019р. порівняно з вереснем 2019р. та жовтнем 2018р. індекс промислової продукції склав відповідно 92,5% та 79,1%, за підсумками січня–жовтня 2019р. – 97,8%.

 

Промислові підприємства, які здійснюють виробництво та реалізацію харчових продуктів в районі відсутні. До переліку підприємств, які звітують до органів статистики про щомісячні обсяги реалізації промислової продукції (робіт, послуг) включені сільськогосподарське підприємства ПСП «Агрофірма Авангард» (переробка (підсобні підрозділи), виробництво хлібобулочних виробів, олії, круп, кормів для тварин) та комунальне підприємство - ЄСКП «Єланецьводопостач» (водопостачання (забір, очищення та постачання води), каналізація, поводження з відходами).

 

Форма Р-10

 

Кількість підприємств

Обсяг реалізованої промислової продукії у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) за січень- березень 2018 року, тис.грн.

Питома вага у загальному обсязі виробництва в %

Всього

В % до підсумку

Разом по району

1

х

-

-

- колективне підприємство

-

-

-

-

- орендне підприємство

-

-

-

-

- спілка споживчих товариств

-

-

-

-

- акціонерне товариство

-

-

-

-

- товариство з обмеженою відповідальністю

-

-

-

-

- товариство з додатковою відповідальністю

-

-

-

-

- повне товариство

-

-

-

-

Приватне підприємство

-

-

-

-

Державне підприємство, разом:

-

-

-

-

- державне підприємство

-

-

-

-

- державне комунальне підприємство

-

-

-

-

Дочірнє підприємство

-

-

-

-

Інші організаційно-правові форми

1

100

1

1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

4.2а. Перелік промислових підприємств району

Форма Р-10а

№ п/п

Назва підприємства

Керівник

Телефон

Юридична адреса

1

Єланецьке селищне комунальне підприємство «Єланецьводопостач»

 

Шапошнік

Олексій

Володимирович

(05159)

9-18-94

55501, Миколаївська обл., Єланецький район, селище міського типу Єланець, вул..Паркова, будинок 20

 

4.3. Характеристика підприємств Єланецького району

Основу економіки району становить сільське господарство.

Форма Р-11

Характеристика сільськогосподарських підприємств району

№ з/п

Назва підприємства

Форма власності

Адреса (юридична, поштова).

Основний профіль діяльності

Код ЗКПО

П.І.Б., керівника, тел.

1.

ТДВ СГВП «Правда»

приватна

55553 Миколаївська обл.

Єланецький район

с.Калинівка

пров. Янтарний ,8

Вирощування с/г культур

00488875

Бондарчук Анатолій Петрович

 (0512) 76 89 19

2

ТОВ СГВП "Агро-Флагман"

приватна

55553 Миколаївська

область

Єланецький район

с.Калинівка

пров. Янтарний ,8

Вирощування с/г культур

33573017

Бондарчук Анатолій Петрович

 (0512) 47-06-37 ; 47-09-01

3

ТОВ

«Альянс»

приватна

55550 Миколаївська обл.

Єланецький район

смт.Єланець

вул. 30 років Перемоги,20

Вирощування с/г культур

32226711

Чабаненко Вадим Анатолійович

(05159) 9-13-76

 

4.

ПСП «Агрофірма «Авангард»

приватна

55542 Миколаївська

область

Єланецький район

с.Возсіятське

вул.Шкільна,12

Вирощування с/г культур

03764689

Демченко Григорій Петрович

(05159) 9-41-52

0675122254

5

ТОВ

«Новий сад»

приватна

55540 Миколаївська

обл. Єланецький район

с.Малоукраїнка

вул.Шкільна,2

Вирощування с/г культур

32226746

Тотоонов Станіслав Хушинович

(05159) 9-13-10

0675121199

6

СТОВ

«Агро-Темп»

приватна

55534 Миколаївська обл. Єланецький район

с.Велика Солона

вул.Степова,32 А

Вирощування с/г культур

32226730

Росохатий Віталій Миколайович

0672817275

7

СТОВ

«Надія»

приватна

55553 Миколаївська обл. Єланецький район,с.Калинівка

пров.Янтарний,8

Вирощування с/г культур

32226704

Саркісян Валентин Шахназарович

(05159) 9-11-52

8

ПП Агро-Торговий Дім "Гарант"

приватна

Миколаївська обл. Єланецький район,с. Маложенівка вул. Шосейна,9

Вирощування с/г культур

31339164

Бугай Олена Анатоліївна

 

9

ПП

«Хлібороб Агро»

приватна

56182 Миколаївська обл.

Баштанський

район, с.Ново-

олександрівка

вул.Степова, 34

Вирощування

с/г культур

32580165

Пишний Анатолій Петрович

0675102062

10

ПСП

«Вінада –

Агро»

приватна

54001 Миколаївська обл. м.Миколаїв, Центральний район,

вул.

Потьомкінська,104, кв. 1

Вирощування с/г культур

32937902

Бока

Лариса Миколаївна

0976555690

(0512) 35-50-07

11

ф\г

«Вікторія»

приватна

55525 Миколаївська обл.

Єланецький район

с.Ольгопіль

Вирощування с/г культур

32943324

Устяновський Микола Богданович

0675128797

12.

ПСП «Відродження»

приватна

56544 Миколаївська обл. Вознесенський район,с.Малосолоне

Вул.Молодіжна,4

Вирощування с/г культур

31264136

Білецький Микола Васильович

0503944303;

5-34-19

13.

ДП ТОВ ТД «ДунканОйл"

«Дункан Агро»

приватна

55600 Миколаївська обл. Новобузький район

м.Новий Буг, в.Харчука,35

Вирощування с/г культур

31973143

Давиденко

Наталія Олександрівна

(05151) 9-15-85, 9-10-71

14.

Ф/г «Вікторія 2007»

приватна

55508 Миколаївська обл. Єланецький район

с.Братолюбівка

Вирощування с/г культур

35096241

Істраті Микола Миколайович

0979497248

15.

Ф\г «Гуліна Володимира Анатолійовича»

приватна

55500 Миколаївська обл. Єланецький район

смт.Єланець

вул.30 років Перемоги 32

Вирощування с/г культур

25374090

Гулін Олексій

Володимирович

(05159) 9-22-08

 

16.

ф\г

«Дельта»

приватна

55542 Миколаївська обл.

Єланецький район

с.Возсіятське

вул.Шкільна,41

Вирощування с/г культур

31828277

Мишенін

Павло Володимирович

0675101692

17.

ф\г «Добробут»

приватна

55542 Миколаївська обл.

Єланецький район

с.Возсіятське

вул.Покровська

Вирощування с/г культур

30126742

Добрянський Євгеній Іванович

0677473906

18.

ф\г

«Гавенко І.В.»

приватна

Миколаївська обл. Єланецький район

с.Великосербулівка

вул.Садова,19

Вирощування с/г культур

31323678

Гавенко Ігор

Вікторович

0984023288

 

 1. 3.Об’єкти торгівельної сфери

 

ВЕЛИКІ МАГАЗИНИ в районі відсутні

Форма Р-26

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Площа

2)

Середній товарообіг (грн../місяць)

Кількість персоналу

Орієнтовна кількість відвідувачів в продовж місяця (осіб)

1.

-

-

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

-

-

 

Усього:

-

-

-

-

-

-

 

РИНКИ

Форма Р-27

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І. Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Площа (м2)

Товарообіг (грн./місяць)

Кіл-ть торгових місць

1

КП Єланецький ринок «Центральний»

55501 Миколаївська область

Єланецький район

смт.Єланець проспект Незалежності,8

Кравчук Сергій Іванович

 

7500

 

229

 

Усього: 1

-

-

7500

 

229

 

МІСЦЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Форма Р - 28

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І. Б., тел. сл., дом, стаж перебування на посаді)

Форма

власності

Площа (м2)

Кіл-ть місць

 

Ресторани

 

Усього:

-

-

-

-

-

 

Кафе

 

Усього:

Кількість - 13

 

приватна

725

315

 

Їдальні

 

Усього:

-

-

-

-

-

 

РАЗОМ:

Кількість - 13

 

приватна

725

315

 

 

ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ

 

Форма Р-29

№п/п

Назва

Адреса

Підпорядкування

Площа (м2)

Активність проведення заходів (+,О,– )

Орієнтовна кількість відвідувачів

 

Парки

 1. 1.

Парк Слави

смт .Єланець

Єланецька селищна рада

22500

+18

6570

 1. 2.

Парк Слави

с. Великосербулівка

Великосербулів-ська сільська рада

15 000

+3

475

 1. 3.

Сільський парк

с. Нововолодимирівка

Великосербулів-ська сільська рада

17000

-

-

 1. 4.

Сільський парк

с. Водяно-Лорино

Водяно-Лоринська сільська рада

30 000

-

-

 1. 5.

Парк Джулая

с.Возсіятське

Возсіятська сільська рада

5 000

-

-

 1. 6.

Горіховий парк

с.Возсіятське

Возсіятська сільська рада

13 000

-

-

 1. 7.

Шкільний парк

с.Возсіятське

Возсіятська сільська рада

17 000

+1

200

 1. 8.

Центральний сільський парк

с.Калинівка

Калинівська сільська рада

7 000

+2

330

 1. 9.

Паркова зона будинку культури

с.Калинівка

Калинівська сільська рада

12 000

-

-

 1. 10.

Сільський парк

с.

Новоолександрівка

Калинівська сільська рада

20 000

-

-

 1. 11.

Сільський парк

с.Велика Солона

Великосолонів-ська сільська рада

20 000

-

-

 1. 12.

Сільський парк

с.Маложенівка, центр села

Маложенівська сільська рада

20 000

+2

195

 1. 13.

Сільський парк

с.Маложенівка, біля дитячого садка

Маложенівська сільська рада

2 600

-

-

 1. 14.

Сільський парк

с.Малоукраїнка

парк біля адмінбудинку

Малоукраїнська сільська рада

41000

+1

75

 1. 15.

Сільський парк

с.Малоукраїнка

парк біля клубу

Малоукраїнська сільська рада

10000

-

-

 1. 16.

Сільський парк

с.Нововасилівка, біля сільського клубу

Нововасилівська сільська рада

14 000

+2

165

 1. 17.

Сільський парк

с.Нововасилівка, біля ставка

Нововасилівська сільська рада

10 000

-

-

 

Усього: 17

х

х

276100

29

8010

 

Сквери

 1. 1.

Сквер

с.Малодворянка, біля сільського клубу

Малодворянська сільська рада

3 000

-

-

 1. 2.

Сквер «Молодіжний»

с.Возсіятське, біля кафе «Молодіжне»

Возсіятська сільська рада

3 000

-

-

 1. 3.

Сквер

смт. Єланець,

вул. Паркова

(за приміщенням селищної ради)

Єланецька селищна рада

3 000

-

-

 1. 4.

Сквер

с.Малодворянка, біля адмінбудинку

Малодворянська сільська рада

1 200

-

-

 1. 5.

Шкільний сквер

с.Малодворянка, біля загальноосвіт-ньої школи

Малодворянська сільська рада

1 000

-

-

 1. 6.

Шкільний сквер

с.Маложенівка

біля загальноосвіт-ньої школи

Маложенівська сільська рада

1 000

-

-

 1. 7.

Сільський сквер

с.Нововасилівка, біля адмінбудинку сільської ради

Нововасилівська сільська рада

5 000

-

-

 1. 8.

Шкільний сквер

с.Ольгопіль, біля загальноосвітньої школи

Ольгопільська сільська рада

20 000

-

-

 1. 9.

Сільський сквер

с.Ольгопіль, центр села

Ольгопільська сільська рада

15 000

-

-

 1. 10.

Сільський сквер

с.Ясногородка, біля дитячого садка

Ясногородська сільська рада

2000

-

-

 

Усього: 10

х

х

54200

-

-

 

Пляжі

1

-

-

-

-

-

-

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ: 27

х

х

330300

29

8010

 

5.5. Об’єкти соціальної сфери

ТРАНСПОРТНІ КОМУНІКАЦІЇ

ФормаР-31

№ п/п

Назва

Адреса

Режим роботи

Основні маршрути

Графік

руху

 

Залізничні станції відсутні

 

Автовокзали відсутні

 

Автостанція

 

смт.Єланець (підпорядкована ПрАТ «МОПАС»)

55501 Миколаївська область

Єланецький район

смт.Єланець

проспект Незалежності,

11

4.30- 16.30

щоденно

Миколаїв -Братське

Братське — Миколаїв

 

щоденно

Миколаїв- Новомар’євка

Новомар’євка- Миколаїв

 

щоденно

Мостове- Миколаїв

Миколаїв – Мостове

 

щоденно

Миколаїв – Єланець

Єланець – Миколаїв

 

щоденно

Кропивницький – Миколаїв

Миколаїв – Кропивницький

 

щоденно

Черкаси – Миколаїв

Миколаїв – Черкаси

 

щоденно

Кр. Ріг – Первомайськ (ч/з Братське)

Первомайськ- Кр.Ріг

 

щоденно

Запоріжжя– Первомайськ

Первомайськ – Запоріжжя

 

щоденно

Кр.Ріг – Одеса

Одеса – Кр.Ріг

 

щоденно

Великосербулівка- Єланець

Єланець- Великосербулівка

3 рази на тиждень

 

Усього: 1

х

х

х

х

 

РАЗОМ: 1

х

х

х

х

 

 

АВТОСТОЯНКИ, ГАРАЖНІ КООПЕРАТИВИ

Форма Р-32

№ п/п

Назва

Адреса

Форма власності

Керівник
(П.І.Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Режим роботи

Кіл-ть місць

 

Автостоянки (наземні)

-

-

-

-

-

 1. 1.

 

-

-

-

-

-

 

Усього:

-

-

-

-

-

 

Паркінги (підземні)

-

-

-

-

-

1.

 

-

-

-

-

-

 

Усього:

-

-

-

-

-

 

Гаражні кооперативи:

-

-

-

-

-

1.

 

-

-

-

-

-

 

Усього:

-

-

-

-

-

 

РАЗОМ:

-

-

-

-

-

 

ВІДДІЛЕННЯ БАНКІВ ТА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Форма Р-34

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник (П.І.П., тел. сл., дом, стаж перебування на посаді)

Кількість клієнтів

 

Відділення поштового зв’язку

1

Єланецьке міське відділення зв’язку №1 Вознесенського центру поштового зв'язку № 2

55501 Миколаївська область Єланецький район

смт.Єланець

вул. Соборна,118

Балан Людмила Іванівна

(05159) 9-19-06

9-11-65 12 років

6156

2

Малокраїнське відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55540 Миколаївська

область Єланецький район

с. Малоукраїнка

вул.Шкільна,2

Чубик Світлана Вікторівна

(05159) 9-37-25

1 рік

 

328

3

Возсіятське

відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55542 Миколаївська

область Єланецький район

с.Возсіятське

вул.Центральна,59

Кузнецова Тетяна Миколаївна

(05159)9-41-64

9 років

1169

4

Водяно-Лоринське

відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55560 Миколаївська

область Єланецький район

с.Водяно- Лорино

вул.Центральна,21

Лісковець Людмила Петрівна

(05159) 9-38-25

1 рік

234

5

Ольгопільське

відділення з’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55525 Миколаївська

область Єланецький район

с.Ольгопіль

вул.Центральна,47

Врадій Людмила Миколаївна

(05159) 9-52-25

2 рік

346

6

Малодворянське

відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55523 Миколаївська

областьЄланецький район

с.Малодворянка

вул.Дворянська,55

Рубан Любов Анатоліївна

(05159) 9-34-25

3 роки

324

7

Нововасилівське

відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55520 Миколаївська

область Єланецький район

с.Нововасилівка

вул.Торгова,48

Поповецька Наталя Леонідівна

(05159) 9-32-25

3 роки

206

8

Калинівське

відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55553 Миколаївська

область

Єланецький район

с.Калинівка

вул.Спеціалістів,1А

Катан Олена

Дмитрівна

(05159) 9-71-25

7 років

636

9

Новоолександрів

ське відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55555 Миколаївська

область

Єланецький район

с.Новоолександрівка

вул.Центральна

Кривуля Наталя Вікторівна

(05159)9-93-25

15 років

145

10

Маложенівське

відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55550 Миколаївська

область

Єланецький район

с.Маложенівка

вул.Шосейна

Яворська Надія Володимирівна

(05159)9-51-25

2 роки

478

11

Великосолонівське

відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55534 Миколаївська

область

Єланецький район

с.Велика Солона

вул.Центральна,32 А

Курбанова Валентина Василівна (05159)

9-62-25

33 роки

548

12

Нововолодимирівське

відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55533 Миколаївська

область

Єланецький район

с.Нововолодимирівка

вул.Шкільна,25

Лагочева Тетяна Іванівна

(05159)9-64-25

4 роки

152

13

Великосербулівське

відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55530 Миколаївська

область

Єланецький район

с.Великосербулівка

вул.Шкільна,4

Сідорова Віра Іванівна

(05159) 9-82-25

19 років

460

14

Ясногородське

відділення з’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55510 Миколаївська

область

Єланецький район

с.Ясногородка

вул.Шкільна ,2А

Бойчак Ольга Анатоліївна (05159)

9-31-25

12 років

478

15

Братолюбівське

відділення зв’язку Вознесенського центру поштового зв'язку №2

55508 Миколаївська обл.

Єланецький район

с.Братолюбівка,

вул. Садова,61

Дворецька Олена Петрівна

16 років

115

 

Усього: 15

 

 

11775

 

Банківські відділення

1

Єланецьке відділення МОД ПАТ Райффайзен Банк Аваль

55501 Миколаївська обл. Єланецький район

смт.Єланець

вул. Соборна ,120/1

Шевченко Лариса Миколаївна

(05159) 9-15-07

17 років

8984

2

Єланецьке відділення ПАТ КБ «Приватбанк»

55501 Миколаївська обл.

Єланецький район

смт.Єланець

вул. Соборна,141

Панченко Світлана Миколаївна

(05159) 9-17-33

7 років

8692

3

Територіальне відок-ремлене безбалансове відділення Єланецька філія №3153/054 Вознесенського відді-лення №3153 ВАТ «Державний Ощад-ний Банк України»

55501 Миколаївська обл.

Єланецький район

смт.Єланець

вул. Аграрна,24

В. о. керуючого

Перова Оксана Юріївна

(05159) 9-21-88

1 рік

7564

крім того (25412

вкладників по неподвижних та компенсаційних рахунках)

 

Усього:3

 

 

25240 крім того

(25412 вкладників по неподвижних та компенсаційних рахунках)

 

 

 

Опубліковано: Середа, 18 березня 2020