Економіка

Про соціально-економічне становище Миколаївської області за 2010 рік Друк

У грудні 2010р. виробництво промислової продукції проти листопада зменшилося на 1,1%, порівняно з груднем 2009р. – зросло на 30,4%. За підсумками 2010р. порівняно з 2009р. досягнуто приросту промислової продукції на 10,3% (у 2009р. відмічався спад на 14,5%). Зростання виробництва відмічено у всіх основних видах діяльності: у виробництві та розподіленні електроенергії – на 7,2%, у переробній промисловості – на 11,2% та у добувній промисловості – на 21,1%.

За попередніми розрахунками, в 2010р загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з 2009р. зросло на 1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 0,9%, в господарствах населення – на 1,1%.

За 2010р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1246,5 млн.грн., що на 30,7% більше ніж за 2009р.

За 2010р. на причалах торговельних портів та інших підприємств оброблено 23,8 млн.т вантажів, що на 3,1% менше ніж за попередній рік.Всього оброблено 2415 суден, з них 2241 – закордонних та інфрахт.

Транспортними операторами області перевезено 5,9 млн.т вантажів (з урахуванням обсягів, виконаних фізичними особами-підприємцями на автомобільному транспорті), що на 1,1% більше ніж у 2009р. Вантажооборот склав 906,7 млн.ткм і скоротився на 7,4%.

У 2010 році послугами автомобільного, водного та міського електротранспорту скористалися169,2 млн.пасажирів, пасажирооборотсклав 1952,7 млн.пас.км, що, відповідно, на 8,2% менше та на 6,7%, більше ніж у попередньому році.

У січні–листопаді 2010р. обсяг експорту товарівстановив 1358,8 млн.дол. США і збільшився порівняно з відповідним періодом попереднього року на 0,9%, імпорту– 774,7 млн.дол. США і зріс на 10,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 584,1 млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,8.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємствроздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями)за 2010р. становив 12464,6 млн.грн. і зріс у порівняних цінах на 5,2% проти попереднього року. Оборот ресторанного господарства скоротився на 2% і становив 332,8 млн.грн.

Індекс споживчих цінпо Україні за 2010р. склав 109,1%, по області – 110%.

Продукти харчування та безалкогольні напої по області подорожчали на 11,4%. Найістотніше зросли в ціні овочі – на 24,9%, молоко, сир та яйця – на 19,1%, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби – на 14,3%, хліб та хлібопродукти – на 14%, фрукти – на 12%.

На непродовольчому споживчому ринку товарів і послуг оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась на 14,2%. Найсуттєвіше зросла вартість природного газу – на 50,1% та твердого палива – на 38,8%.

У транспортній сфері подорожчання на 8% зумовлене зростанням послуг з технічного обслуговування та ремонту власних транспортних засобів – на 25,2% та бензину – на 15,7%.

За січень–листопад 2010р. сальдований фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств-юридичних осіб області (крім банків, малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) склав 744,4 млн.грн. прибутку і зріс на 27,4% проти відповідного періоду 2009р. Вагомий обсяг прибутку сформовано в транспорті та зв’язку – 575,5 млн.грн. і промисловості – 236,7 млн.грн.

У січні–листопаді 2010р. розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників (дані наведені по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив2091,46 грн. і порівняно з відповідним періодом 2009р. збільшився на 19,1% та, водночас, у 2,3 раза перевищував прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальну заробітну плату (907 грн.).

Індекс реальної заробітної платинайманих працівників у січні–листопаді 2010р., порівняно з аналогічним періодом 2009р., становив 108,5%.

Станом на 1 грудня 2010р. вчасно не отримали заробітну плату 6,3 тис. осіб економічно активних підприємств. При цьому, кожному з них було заборговано в середньому по 2315,13 грн. Загальна сума невиплаченої заробітної плати в області станом на 1 грудня 2010р. склала 55,8 млн.грн. і порівняно з 1 січня 2010р. збільшилась на 47,5%, або на 18 млн.грн.

Кількість не зайнятих трудовою діяльністю громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, за місяць збільшилась на 23,6% і на 1 січня 2011р. становила 20,4 тис. осіб. Офіційний статус безробітних на 1 січня п.р. мали 19,7 тис. або 96,7% незайнятих громадян.

У цілому по області рівень зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем зріс на 0,6 в.п. і на 1 січня 2011р. становив 2,7% середньорічної кількості населення працездатного віку.

На 1 грудня 2010р. в області, за оцінкою, проживало 1183,8 тис. осіб. Упродовж січня–листопада чисельність наявного населення скоротилася на 5,7 тис. осіб.

 

 

Головне управління статистики

у Миколаївській області

Опубліковано: Четвер, 20 січня 2011