Економіка

Заробітна плата працівників Миколаївської області у травні 2011 року Друк

 

За даними Головного управління статистики у Миколаївській області у травні2011р. чисельність штатних працівників на підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становила 237,3 тис. працюючих і відносно квітня п.р. збільшилась на 884 особи.

Середній розмір номінальної заробітної плати цієї категорії працюючих в економіці області становив 2363 грн. Порівняно з квітнем п.р. розмір заробітної плати за місяць збільшився на 1,3%, а відносно травня2010р. –на 11,5%.

Розмір заробітної плати працівників у ключових ланках економіки області становив: в промисловості 3122 грн., сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послуг1676 грн. Співвідношення рівнів заробітної плати у цих видах діяльності склало 1,9 раза.

Зростання рівня середньої заробітної плати впродовж травня п.р.спостерігалось на підприємствах більшості видів економічної діяльності, а найбільше у працівників:

фінансової діяльності – на 15,3%, або на 519 грн.;

діяльності готелів та ресторанів – на 6,6%, або на 84,51 грн.;

освіти – на 4,9%, або на 89,10 грн.

Водночас, зменшеннярівня заробітної плати за місяць зафіксовано у працівників:

рибальства, рибництва – на 26,7%, або на 446,26грн.;

торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 3,2%, або на 60,40 грн.;

промисловості – на 2,2%, або на 71,72грн.;

діяльності транспорту та зв’язку – на 0,5%, або на 16,14грн.

Найвищийрівень оплати праці незмінно залишається у працівників діяльності транспорту, з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, фінансової діяльності, з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, де заробітна плата працівників в 1,4–1,7 раза перевищувала середній показник, який склався в економіці області.

На противагу, вкрай низькою зафіксовано оплату праці у працівників рибальства, рибництва, діяльності готелів та ресторанів, з надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту. Розмір заробітної плати в цих видах діяльності не перевищував 69,4% відсередньообласного показника.

Заробітна плата працівників області за травень2011р.становила 91,8% відзагальнодержавного рівня, або була меншою на 210 грн.

Серед регіонів України за рівнем заробітної плати область у травні посідала 9 місце після Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Київської, Запорізької, Полтавської областей та міст Києва і Севастополя.

 Реальна заробітна плата найманих працівників у травні 2011р.порівняно з квітнем п.р. збільшилась на0,4%,а проти травня2010р.зменшилась на 1,3%.

Станом на 1 червня 2011р. 7,7 тис. працівників економічно активних підприємств області потерпали від невчасного отримання заробітної плати. Кожному з них в середньому не було виплачено по 7401,51 грн., що в 3,1 раза більше за розмір середньої заробітної плати, нарахованої у травні п.р.одному штатному працівнику.

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2011р. склала 68,0млн.грн.іпорівняно з даними на 1 травня п.р. збільшиласьна 16%,абона 9,4млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості 3,9 млн.грн., або 5,7% припадає на економічно неактивні підприємства, тобто ті, які призупинили свою виробничо-господарську діяльність у 2010 та попередніх роках; 7,1 млн.грн., або 10,5% – на підприємства, щодо яких здійснюється процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 57 млн.грн., або 83,8% – на економічно активні підприємства.

Серед економічно активних підприємств 88,5% боргу із заробітної плати зосереджено на підприємствах промисловості, 6,7% – транспорту та зв`язку, 1,5% – будівництва.

Опубліковано: Четвер, 07 липня 2011