Економіка

Попередні підсумки діяльності малих промислових підприємств Миколаївської області у 2010 році Друк

 

Головним управлінням статистики узагальнені підсумки роботи малих промислових підприємств Миколаївської області за 2010 року.

За рік малими промисловими підприємствами реалізовано продукції на 906 млн.грн., або 9% від загального обсягу реалізації всіх підприємств малого бізнесу. За цим показником промисловість посідає другу позицію серед основних видів економічної діяльності слідом за малими торговельними підприємствами.

За видами промислової діяльності  третину реалізованої продукції забезпечили підприємства машинобудування, чверть – харчової промисловості, 11% – металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів, 9% – хімічної та нафтохімічної промисловості.

Внесок малих промислових підприємств у загальнообласний обсяг реалізації промислової продукції не змінився і склав 6%. Невисока частка обсягу реалізації зумовлена тим, що у регіоні сконцентровано могутній промисловий потенціал, представлений великими та середніми підприємствами.

 Кількість найманих працівників у 2010 році на малих промислових підприємствах склала 8,2 тис. осіб, що становить 14% загальної кількості працюючих в промисловому секторі економіки області та 17% - працюючих у сфері малого бізнесу.

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника в 2010р. у порівнянні з попереднім роком зросла на10% і склала 1012грн.,але залишається на 13% нижчою, ніж в середньому на малих промислових підприємствах Українита майже вдвічі меншою, ніж у цілому по промисловості області.

Однією з умов успішного господарювання підприємств малого бізнесу є постійне оновлення їх матеріально-технічної бази. Так, для покращення свого потенціалу, у 2010р. малими промисловими підприємствами було освоєно валових капітальних інвестицій на суму 37 млн.грн., з них 73%  спрямовано на придбання нових основних засобів, 15% – на будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд).

Опубліковано: Понеділок, 05 вересня 2011