Економіка

Молодь на ринку праці Миколаївщини Друк

Молодьнайбільш перспективна та, водночас, проблемна частка загальнонаціонального ринку праці. Завдяки високому інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості саме молоді люди мають можливість впливати на суспільний прогрес, визначаючи майбутнє суспільства та держави. Однак, сьогодні перед молЮддю постає безліч проблем (пошуки першого місця роботи, невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним обов’язкам), які посилюють напругу на регіональному ринку праці.

Як повідомляє Головне управління статистики у Миколаївській області, за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності, молоді особи у віці 15–34 роки становлять більше третини економічно активного населення області. Переважна більшість молодих громадян Миколаївщини займаються економічною діяльністю.

На підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб на кінець 2011р. працювало 69,8 тис. молодих людей віком до 35 років, що становило більше чверті загальної кількості працюючих. Для них найбільш пріоритетною була робота у фінансовій сфері, де частка молоді складала 55,4% облікової кількості штатних працівників, на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку –50,5%. Найменш привабливими для молоді є сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги (23,1%), освіта (21,4%), рибальство, рибництво (21,1%).

Проблемою для молоді є безробіття. Молоді люди складають більше половини усього безробітного населення у віці 15–70 років, визначеного за методологією МОП, причому кожен другий із них – у віці 15–24 років.

Упродовж 2011р. на обліку в обласній службі зайнятості перебували 28,7тис. молодих людей віком до 35 років, що на 2,8% більше ніж у 2010р. Водночас, питома вага зазначеної категорії населення у загальній кількості незайнятих за рік скоротилась на 0,1 в.п. і становила 45,7%. Станом на 1 січня 2012р. на обліку служби зайнятості перебували 7,2 тис. незайнятих молодих осіб, з яких 97,6% отримали статус безробітного.

За допомогою служби зайнятості у 2011р. було працевлаштовано 11,2 тис. осіб у віці до 35 років, що становило 46,1% від усіх працевлаштованих громадян. За видами економічної діяльності, кожна четверта особа отримала роботу на підприємствах сільського господарства, мисливства, лісового господарства, промисловості, кожна п’ята – торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

Опубліковано: Четвер, 24 травня 2012