Економіка

Про фінансовий стан підприємств Миколаївської області за січень 2010 року Друк

 

Головним управлінням статистики узагальнені фінансові результати діяльності підприємств – юридичних осіб області за січень 2010 року.

За місяць суб’єктами підприємницької діяльності регіону (без врахування банків, малих та сільськогосподарських підприємств, бюджетних установ) отримано    65,4 млн.грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, що на 2,2% менше, ніж у січні 2009 року (по Україні сальдований прибуток   склав 1,5 млрд.грн. і на 67,9% поступився показникові за відповідний місяць попереднього року).

За видами економічної діяльності на 13,8% зменшили прибуткипідприємства транспорту та зв’язку.

Разом з тим, у 3,1 рази нарощено прибутки у промисловості. Вагомий їх обсяг забезпечили підприємства машинобудівного комплексу – 46,5 млн.грн. (у січні 2009р. збиток складав 3,6 млн.грн.), водночас, суттєво зменшили свої прибутки підприємства металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів (з 34,2 млн.грн. у січні 2009р. до 9,9 млн.грн. у січні  2010р.).

Крім цього, на 17,8% скоротилися збитки у торгівлі, в основному, за рахунок підприємств роздрібної торгівлі, збитки яких зменшились на 70,5%.

         Частка збиткових підприємств склала 43,9% і була однією з найнижчих серед регіонів України (в цілому по Україні вона склала 47,2%). 

Опубліковано: Понеділок, 20 вересня 2010