Вітовський район

Про стан та тенденції соціально-економічного розвитку Жовтневого району за січень - травень 2014 року. Друк

 

В районі розроблена та прийнята Програма соціально-економічного розвитку Жовтневого району на 2011-2014 роки “Жовтневщина – 2014”, яка затверджена рішенням районної ради від 31 березня 2011 року №18.

Основною метою розвитку Жовтневого району є забезпечення стабільної соціально-економічної ситуації, створення сприятливих умов для динамічного, збалансованого розвитку підприємств усіх форм власності, підвищення потенціалу вітчизняного товаровиробника, розвиток промислового та агропромислового комплексів. Пріоритетними напрямами розвитку Жовтневого району є:

Соціально-економічний розвиток району має стійку тенденцію до зростання, це відноситься і до промислової галузі.

За січень – квітень 2014 року реалізовано промислової продукції на суму 1094,3 млн.грн., що складає 111,3% минулорічного показника. Питома вага обсягів реалізації промислової продукції району складає 13,5% від загальнообласних обсягів. Обсяг реалізованої продукції на одну особу населення складає 21409,4 грн. (по області – 6911,0 грн.), це найвищий показник серед районів області.

Основні показники економічної діяльності промислового комплексу району пов’язані з роботою ТОВ"Сандора",яке є основним виробником промислової продукції та бюджетоутворюючим підприємством – 82,4% усього обсягу реалізації промислової продукції району,обсяги реалізованої продукції (без ПДВ) склали 902,2млн.грн. Більшість підприємств району здійснюють виробництво продукції зі власної сировини - ФГ Органік-Сістемс, ТОВ Вікторія, ФГ Владам, ПП Техмет-Юг.

Основні напрямки галузі рослинництва – виробництво зернових, технічних, овочевих та кормових культур.

За останні роки середньомісячна заробітна плата одного працюючого в районі має стійку тенденцію до зростання, у січні-березні 2014 року вона зросла на 14,9% и склала 4801,41 грн. (по області – 3103,92 грн.). Треба відмітити, що рівень заробітної плати в районі є найвищим серед сільськогосподарських районів області.

Інвестиційна діяльність

За січень-березень 2014 року в районі освоєно капітальних інвестицій на суму 59,9 млн.грн., (124,5% показника 2012 року).

 

 

 

Роздрібна торгівля та послуги

 

 

 

У сфері споживчого ринку району за 3 місяця 2014 року оборот роздрібної торгівлі склав (з урахуванням результатів діяльності фізичних осіб-підприємців) 47,2 млн.грн., що складає 101,2% відповідного періоду 2013 року (по області – 103,3%), абсолютний приріст на одну особу склав 10,8 грн. Товарооборот роздрібної мережі підприємств – юридичних осіб склав 26,7 млн.грн.

Обсяг послуг, реалізованих всім споживачам (включаючи ПДВ), за січень-квітень 2014 року склав 19,7 млн.грн., (58,8% минулорічного періоду), в тому числінаселенню надано послуг на суму 932,8 тис.грн. (456,6%). Вага обсягів реалізованих послуг підприємств Жовтневого району складає 0,9% від загальнообласних обсягів (найбільший показник серед районів області).

 

 

 

Будівництво

 

 

 

За січень-травень 2014 року власними силами підприємств району, які звітували про будівельну діяльність, виконано робіт у фактично діючих цінах на 8,73 млн.грн., що складає 174,6% відповідного періоду 2013 року, в тому числі: нове будівництво, реконструкція – 98,9%, капітальний ремонт – 0,5%, поточні ремонти – 0,6%.

Поліпшення екологічної ситуації

Відповідно до розроблених та затверджених програм природоохоронних заходів та положень про цільовий фонд навколишнього природного середовища, сільськими та селищними радами за рахунок коштів екологічного податку були проведені видатки за січень –травень 2014 року на загальну суму 257,870 тис.грн., у т.ч.:

- 147,399 тис.грн.  - погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 року за виконані роботи по будівництву, берегоукріплювальні роботи ділянки прибережної смуги Бузького лиману с.Галицинове;

- 109,324 тис.грн. – оплата проектно-вишукувальних робіт для будівництва  полігону твердих побутових відходів с.Галицинове, у т.ч. 32,324 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 року.

- 1,147 тис.грн. – на проведення заходів з озеленення (придбання дерев).

 

 

 

Соціальний захист населення

 

 

 

Основними пріоритетними завданнями в галузі соціального захисту є реалізація державної політики в сфері соціально-трудових відносин, оплати та нормування праці, безпечної життєдіяльності населення, зайнятості, виконання програм «Турбота», «Безбар’єрна Жовтневщина» та ін., спрямованих на покращення життя людей.

Відділенням соціальної допомоги вдома з початку 2014 року 168 особам надано соціальні послуги, з них: 144 одиноким непрацездатним громадянам, 24 одиноко проживаючим непрацездатним громадянам. Станом на 01.06.2014  обслуговуються 150 осіб, з них: одиноких непрацездатних громадян – 128 осіб, одинокопроживаючих непрацездатних громадян – 22 особи. Працюють 22 соціальних робітника на 21,25 ставки.

У травні  2014 року відділенням соціально-побутової адаптації 645 громадянам надані соціальні послуги.

Станом на 01.06.2014 року надані  послуги 791 особі.

Станом на початок року 83 особи отримували послуги фізичних осіб, на 01.06.2014  отримують послуги фізичних осіб 82 особи, яким відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 558, надається щомісячна компенсація.

Допомогу в обслуговуванні одиноких громадян та ветеранів надають волонтери. Протягом січня - травня 2014 року на території району діють 57 волонтерських загонів, які об’єднали 443 волонтери з числа пенсіонерів, працівників  різних  організацій та школярів.  Станом  на 01.06.2014 волонтерами надані різноманітні побутові і соціальні послуги 1911 особам похилого віку

Станом на 01.06.2014 року з пункту прийому та розподілу речей, бувших у вжитку, 307потребуючих громадян  отримали 1783 одиниці речей.

 Всього протягом січня - травня 2014  року надана  адресна допомога 670 особам, з них:  натуральна – 587 особам на суму 137068,31 грн., грошова -83 особам на суму 8300 грн. з коштів місцевого бюджету та позабюджетних джерел.

Ветерани війни, їхні проблеми та турботи – в зоні постійної уваги управління. Згідно з чинним законодавством вони забезпечуються  соціальною допомогою та послугами. У відділенні соціальної допомоги вдома обслуговуються 54 ветеранів, в установленому порядку ветерани забезпечуються санаторно-курортними путівками, засобами реабілітації, спецавтотранспортом. 

За результатами обстеження потребуючих  ветеранів війни забезпечено:

Ще однією категорією громадян опікується управління – це особи з обмеженими фізичними можливостями. Кількість таких людей у районі постійно збільшується.

Станом на 01.06.2014 року до управління звернулося 43 громадянина за направленнями до протезно-ортопедичного підприємства, технічними засобами реабілітації забезпечено 6 осіб, які отримали 7 одиниць ТЗР( з пункту прокату).

Згідно з чинним законодавством інваліди  мають право на безкоштовне щорічне санаторно-курортне лікування або виплату компенсації  за невикористану путівку. Станом на 01.06.2014 року видано 4 санаторно-курортні путівки інвалідам загального захворювання і УБД Компенсація за невикористану санаторно-курортну путівку не  виплачувалась.

Працевлаштування інвалідів

Станом на 01.06.2014 року на 103 підприємствах району працює 335  інвалідів, при встановленому  нормативі робочих місць для працевлаштування інвалідів на підприємствах (об’єднаннях), установах та організаціях незалежно  від форм власності – 326 чол. Квота по працевлаштуванню інвалідів виконується  на 102,76%

У Шевченківському стаціонарному відділенні для постійного проживання громадян похилого віку та інвалідів проживають 22 особи. Норми харчування виконуються 100%. Підопічні повністю забезпечені м’яким інвентарем.

Соціальні виплати

Станом на 01.06.2014 року 5646 осіб одержують різні види державних допомог. За звітний період виплачено різних видів державних допомог на суму 27858,1 тис. грн.

В районі налічуються 446 багатодітних сімей, з них 95 сімей отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, середній розмір  допомоги  складає 2559,24 грн.

Субсидію  на тверде паливо та скраплений газ призначено 181 особі на суму 177,9 тис. грн.

Пільги

Станом на 01.06.2014 року на обліку в управлінні  соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації перебуває 15165 осіб, які мають право на пільги.

В середньому щомісяця 5251 чол., що мають право на пільги з оплати ЖКП, протягом січня - травня 2014 року скористалися даною пільгою. Підприємствам-надавачам послуг було відшкодовано за січень - травень 2014 року 2621,5 тис. грн. (в тому числі заборгованість 2013 року) за рахунок державного бюджету.

В середньому щомісяця 360 чол. користуються пільгою з оплати за телефонний зв’язок. За січень - травень 2014 року підприємству ВАТ «Укртелеком» було відшкодовано 17,3 тис. грн.

Станом на 01.06.2014  1 особа щомісяця користується пільгами з придбання бензину, за  січень - травень 2014 року  загальна сума склала 2,8 тис. грн.

За медичне обслуговування відшкодовано кошти  в сумі 5,280 і  зубопротезування чорнобильців 11,000грн. Правом на пільговий проїзд місцевим транспортом скористалися  7924 пільговиків різних категорій. Підприємствам-надавачам послуг протягом січня - травня 2014 року відшкодовано 32,9  тис. грн. (в тому числі заборгованість 2013 року).

Компенсація вартості твердого палива нарахована 331 сім’ї на суму 201,5 тис.грн., компенсація вартості скрапленого газу нарахована 279 сім’ям на загальну суму 20,7 грн. Фактично  компенсація  вартості твердого палива  виплачена 151 сім’ї, скрапленого газу – 179 сім’ям. Заборгованість по даним компенсаціям буде виплачена при надходженні фінансування.

Пенсійні питання.

Станом за  січень - травень 2014 року управлінням  соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації перевірено новопризначених пенсійних справ 237 (100%);

зроблено перерахунок  269 пенсійних справ (100%); виявлено   4 помилки на суму 42,49, видано посвідчень «Ветеран праці» -14.

Робота по зайнятості населення

Протягом січня-травня 2014 року в Жовтневому районі створено143нових робочих місць.

Отримали статус безробітного протягом січня-травня 2014 року 438 чол., мали статус безробітного 911 чол.

Мають статус безробітного в Жовтневому центрі зайнятості станом на 01.06.2014 року  – 409 осіб.

Працевлаштовані Жовтневим центром зайнятості протягом січня-травня 2014 року 511 осіб, що складає 115 відсотків від плану січня-травня 2014 року, в тому числі 308 безробітних. 4 особи отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Працевлаштовані 80 безробітних, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, 3 особи з інвалідністю. Компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям, які працевлаштували на новостворені робочі місця безробітних осіб, які мають додаткові соціальні гарантії за направленням Жовтневого районного центру зайнятості протягом січня-травня 2014 року надана двом суб’єктам господарювання для створення двох нових робочих місць.

До участі в громадських та інших видах тимчасових робіт залучено 143 особи з числа незайнятого населення.

Професійну підготовку та перепідготовку пройшли 176 безробітних (102 відсотка від плану січня-травня 2014 року). Зареєстровано 555 вакансій, з яких 549 (98,3%) укомплектовано за сприянням центру зайнятості.

Опубліковано: Середа, 04 червня 2014