Кривоозерський район

Соціально-економічний портрет Кривоозерського району Друк

Адміністративним, господарським і культурним центром району є смт Криве Озеро, яке знаходиться від обласного центру Миколаєва на відстані 237 км, від Одеси – 178 км.

Найближча залізнична станція – Любашівка,  за 17 кілометрів від Кривого Озера. 

Кривоозерський район як адміністративно - територіальна одиниця створений у 1923 році.

Територія –  81443 га (3,2 % загальної території області)

Населення – 25,0 тис. чоловік.

Районний центр – смт Криве Озеро

У районі налічується - 27 населених пункти, з яких 26 - сільських.

Виробничий потенціал району: агропромисловий комплекс, переробна промисловість,

Найважливіший сектор економіки: агропромисловий.

В АПК району працює 42 великотоварних сільськогосподарських підприємства та 110 фермерських господарств.

Виробнича структура сільського господарства - рослинницько-тваринницька.

Площа сільськогосподарських угідь - 71222  га.

Найефективніша галузь сільського господарства - виробництво зерна.

Тваринництво району - м'ясо - молочний напрямок.

Історична довідка

Наша Кривоозерщина - древня земля. Її історія йде з глибини сивих полинових віків. Багато що відбувалося на її тернистій дорозі від праукраїнців трипільської доби, козацької вольниці до державної розбудови незалежної України.

Історія нашого краю сягає в сиву давнину. Ряд цікавих археологічних знахідок підтверджують, що на нашому межиріччі люди жили споконвічно. Вже в епоху кам’яного віку тут мешкали мисливці, які полювали на диких биків-турів та інших звірів. Про це свідчать знайдені на Кривоозерщині кам’яні сокири, молотки, інше примітивне знаряддя. З цих знахідок можна судити про те, що тут жили скіфи, як до нашої ери, так і на початку нашої ери.

У Київському музеї історії України зберігаються пам’ятки землеробської трипільської культури IV-III століття до нашої ери, знайдені на території Кривоозерщини. Пізніше на берегах річок знайдено інші скарби: бронзові знаряддя праці та жіночі прикраси, а також кам’яні форми для їх відливання. Знайдено скарб римських монет.

В „Хронологічному огляді історії Новоросійського краю в 1731-1829 роках”, виданому в 1836 році в Одесі, знаходимо згадку про заснування українцями, росіянами, молдованами, поляками ряду населених пунктів вздовж Бугу та Кодими і зокрема селища Кривого Озера. З різних джерел вдалося встановити, що Криве Озеро народилося восени – у вересні 1762 року.

Виникло воно не випадково – адже саме тут схрещувалися важливі торгові чумацькі шляхи з Польщі в Крим, з Молдови й пониззя Дунаю – у Київ і Чигирин. Тому першими будівлями тут були корчма з постоялим двором .

Існує кілька усних переказів-легенд про походження самої назви Криве Озеро. З них найбільш часто згадуваними є дві. Перша – селище назване так через звивисті криві берега озера, утвореного в давнину старорічищем Кодими. Друга версія теж має підгрунття. Наш край не раз бував полем жорстоких битв. Настільки кривавих, що після однієї з них сніг, що почав танути, і вода в озерах стали червоними (кривавими) від крові. Відтоді це місце начебто одержало назву Криваве Озеро, з часом трансформувавшись у Криве Озеро. Обидві версії не суперечать одна одній, а лише підтверджують далеко непросту минувшину Кривоозерської землі.

З часу заснування села правобережна частина Кривого Озера, в якій  в 1764 році налічувалось близько  40 хат, вважалися власністю ханського каймакана Якуб-Огли. Він встановив тут свої порядки: по 9 турецьких левків з плуга та 1 з кожної посівної борозни. Крім того, мешканці села обкладались оброком на користь хана приблизно 1– 10 відсотків прибутку від худоби чи промислу.

В 1711 році було засновано село Волощине, вихідцями з Молдови, які підтримали не зовсім вдалий похід Петра І проти турецького султана.

В другій половині XVIII ст. селяни Кривого Озера або самі брали участь у боротьбі проти польської шляхти, або підтримували повстанців. Так, після придушення повстання в Умані (відоме в історії як Коліївщина) в село прибули побратими Залізняка і Гонти—Сидоренко, Чорнокрил і Гонта. Чорнокрил присвоїв собі нове прізвище—Причепойда. Пани вжили жорстоких, репресивних заходів проти місцевих селян.

Після ліквідації Запорізької Січі в 1775 р. село поновлюється новими жителями. Вихідці з Січі селилися більше всього на території сіл Криве Озеро І і Криве Озеро ІІІ, що були відібрані у турків у 1789 р. в ході російсько-турецької війни 1787—1791рр. У 1793р. Лівобережна частина поселення була включена до складу Балтського повіту Подільської губернії, а правобережна—до Ананіївського повіту Херсонської губернії.

Лівобережна частина села та землі, що прилягали до неї, у 80-х роках  XVIII ст. належали місцевому магнатові Любомирському, який дозволив тут селитися дрібній шляхті, молдованам, а також кріпакам-утікачам, надаючи їм ряд пільг. Згодом нові мешканці потрапили у цілковиту залежність від землевласника і зазнавали від нього всіляких утисків.

Вигідне географічне положення Кривого Озера сприяло тому, що наприкінці ХVІІІ століття лівобережна його частина стала відомим торговим центром. Тут торгували зерном, овочами, промисловими товарами. Та чи не найбільш відомими були Кривоозерські ярмарки з продажу рогатої худоби і коней. На Кривоозерському ярмарку можна було за добру ціну продати худобу. Ось чому сюди вели свою живність селяни навіть з Лівобережної України, не говорячи вже про сусідні губернії і повіти. Про масштаби „обороту” худоби свідчать такі дані: на приватній скотобійні щодня збивалося до 400 голів великої рогатої худоби і до 1100 голів дрібної живності.

Все це сприяло швидкому економічному розвитку селища…

В 1804 р. в містечку проживало 3472 жителі. Тут розвивалися різні промисли: була цегельна, салотопка, різні майстерні.

В XIX ст. в Криве Озеро прибувають росіяни, євреї, серби, болгари, греки, чехи. Живе тут значна кількість поляків-католиків, які в 1819 р. збудували кам'яний костел в ім'я святого Людвига. У його стінах молилося за переказом 2780 чоловік.

У 1812 р. лівобережні землі Любомирських були передані поміщику Шалайському. Приблизно в 1840 р. вони були передані поміщику Янишевському. Ця частина села називалась Криве Озеро II. Криве Озеро І і Криве Озеро III були "казенними" селами. В 1841 р. вони були переведені в розряд військових поселень. Сюди переселяли безземельних селян із сусідніх повітів. Військовим поселенцям доводилося обробляти землю, утримувати самих себе, платити податки, займатися муштрую тощо.

Вигідне положення містечка на проїжджій дорозі в Крим та на Дон зробило Криве Озеро значним торговим центром та привабило сюди багато людей, які займалися торгівлею.  Здавна тут живуть так звані однодвірці  — міщани та збіднілі дворяни. Власне селян-власників тут дуже мало. Їх налічується лише 150 душ. В той час як різночинців понад 1000 душ.

Перші жителі містечка — молдовани недовго залишалися в Кривому Озері. Як видно з клірової відомості за 1847 р., їх в ту пору вже не було, бо всі пішли в Херсонську губернію, не витримавши утисків польських поміщиків. На місце молдован почали селитися селяни-однодвірці, та дрібна шляхта, які в 1842 р. поміщиком Янішевським були виселені з Кривого Озера до с. Адамівка, а на їх місце поселялися однодвірці. Цим пояснюється значна різниця у кількості селян та однодвірців зі шляхтою, яка вказана у кліровій відомості а саме: "селян чоловічої статі — 6, жіночої статті — 7, шляхти чоловіків — 103, жінок — 116, однодвірців: чоловіків — 43 та жінок — 47)". Та вже в 1852 р. кількість селян збільшилася до 178 чоловік чоловічої статті.

В 1827 р. відкрилась перша приходська школа, а в 1859 р.; почала працювати ще одна. В 1860 р. один вчитель вчив 25 хлопців.

Напередодні реформи 1861 р. 27 сімей селян належали пану Янишевському. Троє були безземельними, а решта користувалися наділами по 2 - 3 десятини на ревізійну душу. В 5 сім'ях була робоча худоба. Після відміни кріпосного права в поміщиків залишалася значна частина землі — 4218 десятин. Селяни отримали по 6 десятин на двір і повинні були платити викуп державі, що був у три рази більшим за вартість землі. Селяни Кривого Озера І і Кривого Озера III були малоземельними. 50 сімей змушені були наймитувати в селі, а 22 ходили на заробітки в інші села.

Поміщики Широченко, Атаманчук і Дзевіцький скупили за безцінок землю у селян, що розорилися. Особливо знущалися поміщики над біднотою. Якщо не заплатив вчасно орендну плату за хатину, що тулилися одна до одної, приходив приказчик з кількома парами волів, зачіплував її ланцюгом і валив селянську хатину. Жорстока експлуатація, грабіжництво орендаторів викликало незадоволення селян. Наприкінці XIX ст. на початку XX ст. робітники в економії поміщика Широченка кілька разів організовували страйки.

Старожил Кривого Озера  Михайло Тимофійович Яблонський згадує: "Наше селище розподілялося на чотири населених пункти — Волощино, Калантирка, Містечко та Дарнікуровка. 48 десятин найкращої зехмлі належали церкві. Хазяйнували тут два поміщики — Демид Атаманчук і Лаврентій Широченко. Тваринницькі ферми, склади, житловий будинок, зерносховище та інші будівлі Широченка були споруджені на березі річки Бульбоки. Тут же був розміщений великий фруктовий сад. На лівому березі річки працював винокурний завод. Сам Широченко був неписьменний і всім його господарством керував управляючий Насальський. Були ще ланові, які наглядали за роботою селян на полях.

У Широченка було два сини, теж великі землевласники. Вони мали можливість дати дітям вищу освіту. Їх доньки ще й після революції працювали в нашій школі вчителями.

Селяни за роботу отримували 15 копійок. Діти не ходили в школу, а пасли панську худобу. Селяни жили в землянках або мазанках. У хаті була велика піч та лежанка, маленькі віконця, дерев'яне ліжко кустарної роботи та пара лав.

У поміщика було дві кухні — біла й чорна. На білій готували страву для пана, а на чорній для робітників і селян. Харч — куліш з пшона чи ячмінної крупи, присмачений олійкою та кусок житнього хліба. Годували тільки тоді, коли була робота.

Взимку, коли не було роботи у Широченка, жінки-селянки прали білизну та мастили в хатах багатих євреїв, а діти носили воду та виносили сміття..."

В кінці XIX на початку XX ст. містечко швидко росло, земля коштувала дуже дорого. Досить цікавий вихід з положення знайшли євреї, що в цей час масово поселилися в Кривому Озері. Вони зробили дренажі, спустили воду в річку Кодиму і почали забудовувати колишнє дно озера. Перші будинки ставилися на палях (сваях). Тому перший будинок Рахміла Сигала був "хаткою на курячих лапках". "Пивна Ландмана" також стояла на палях. Всіх, хто жив у цьому місці ще довго називали "жабниками", оскільки після дощу безліч жаб влаштовували там свої концерти.

У Кривому Озері було 4 головні вулиці: у бік Гедвілового — Савранська (тут жили відомі Ерліхи, які займалися скуповуванням і зберіганням зерна), у бік траси Одеса - Київ — Балтська (тут в основному жив майстровий народ), у бік ветлікарні — Одеська (у народі її називали Сапожною, оскільки мешкали на ній переважно швеці).

Приблизно в 1900 р. започаткувалася вул. Тридубівська, яку заснували вихідці з Тридубівської колонії.

З культових споруд були православна церква, костел, синагога, п’ять єврейських молитовних будинків.

Не обійшла стороною Криве Озеро і революція 1905 р. В 1905 р. в лісі "Акація" був мітинг, який розігнали козаки. Більше 150 чол. з лівобережної частини села припинили роботу і почали вимагати від пана Широченка підвищити заробітну плату на 50%. Для придушення страйку був викликаний ескадрон драгунів, але кількість страйкуючих збільшилась до 500 чоловік. Вони примусили орендатора Отаманчука відмовитися від 300 десятин орендованої землі. Селяни вимагали також, щоб поміщик здавав їм в оренду землю по 10 крб. за десятину. Широченку довелося пообіцяти. В село були викликані нові наряди поліції і організаторів виступу Д.Н. Піонтковського, АЛ. Таворського, Д.М. Тисевича та інших — було заарештовано і відправлено до Кам'янець- Подільської тюрми.

Житель с. Криве Озеро III М.Г. Булавко (1876 - 1962 р.р.) у 1905 р. брав участь у революційному виступі на броненосці "Потьомкін". Через переслідування царського уряду він перебував у Румунії і повернувся назад в село після встановлення Радянської влади.

В 1905 р. в Кривому Озері було 6 кузень, 6 кравецьких майстерень, 11 шевських, 5 столярно-теслярських та 10 чинбарних, винокурня, 10 лісоскладів, 33 мануфактурні крамниці (власниками яких були євреї), була лікарня, в якій працював один лікар і одна акушерка, 2 церковно­парафіяльні школи, єврейське двокласне училище, кілька приватних шкіл. Було також кілька приватних млинів та олійниць та одна ґуральня, що належала поміщику Широченку. За спогадами М.Т. Яблонського у 1915 р. в лікарні працював один лікар Сідлецький та медичні працівники — Ясінський, Бойко, Ніколюк, Добровольський, які лікували людей від усіх хвороб. На початку XX ст. в Кривому Озері мешкало 10263 жителя.

Весною 1908 р. 33 господарства села вийшли з общини. В їх руках зосереджувались кращі землі, тяглова сила, сільськогосподарський інвентар. Особливо тяжким було становище селян під час голоду 1911 і 1915 р.р.

Перша світова війна 1914 - 1918 р.р. принесла величезні нещастя жителям Кривого Озера. Сотні людей загинули на фронтах або повернулися інвалідами. Населення часто страждало від епідемій і хвороб. Посівні площі в цей час дуже скоротилися, а ціни на продукти харчування зросли. В селі зросла кількість вдів і сиріт. 

Природні умови 

Загальна площа району складає 81443 га, із них сільськогосподарських угідь 71222 га. (ріллі – 61183 га., багаторічні насадження –2120 га., сінокоси -42,9 га., пасовище - 6307 га.)

Район розташований на північному заході Миколаївській області та знаходиться в межах Причорноморської низовини. Рельєф низовинний, грунтовий покрив в основному складається з південних чорноземів, по долинах річок—лучно-чорноземні грунти.
Товщина профілю чорноземів складає 90-95см, вміст гумусу в орному шарі - від 4,5 до 5,8%.
З природних багатств відома в Україні, Молдові та далекому зарубіжжі мінеральна сульфатно-хлоридно-гідрокарбонатна магнієво-карбонатна вода, розливом і реалізацією якої займається ЗАТ «Кривоозерська харчосмакова фабрика».
Згідно агрокліматичного районування, район відноситься до південно-західних регіонах області, що характеризуються континентальним, теплим, помірно посушливим кліматом, середньорічна температура повітря яких + 10 ◦ С. Характерні: тривале жарке мало-дощове літо, коротка тепла осінь, коротка малосніжна зима, рання тепла коротка весна. Середньомісячна температура повітря січня - 4,5 ◦ С морозу, липня - 21,2 ◦ С тепла. Абсолютний максимум +38-39 ◦ С, абсолютний мінімум -27-30 ◦ С. Тривалість безморозного періоду 155-180 днів.

Опадів 450 мм на рік, більша частина їх випадає в теплий період.

Загальна площа лісового фонду становить 4857 га, або 5,9%. Основні породи дерев: дуб, клен, акація, береза​​, сосна. Середній вік насаджень 50-60 років. Є штучно створені лісові масиви по схилах ярів і на заплавних терасах
річок Південного Бугу та Кодими.

Корисні копалини: на території 6 сільських рад (Красненьківській, Кривоозерській, Ониськівській, Луканівській, Берізківській, Великомечетнянській) розташовані поклади корисних копалин: будівельного каменю, піску, щебеню, цегляно-черепичної сировини.Крім того, на території Великомечетнянської сільської ради є залежи граніту і уранових руд, що вимагають геологічної розвідки.

Відзначено наявність 42 природних джерел води. 

Структура управління 

Керівництво, графіки особистого прийому

54104, смт. Криве Озеро, майдан Незалежності, 1, тел.(05133) 2-41-42

Голова райдержадміністрації   Мірошниченко Олексій Володимирович 2-42-53  
Голова районної ради    Козерецький Олександр Анатолійович

Офіційний сайт http://krivozero.mk.gov.ua/ua/home/   

ГРАФІК

проведення прямих телефонних «гарячих ліній»  головою райдержадміністрації першим заступником та заступником голови  Кривоозерської райдержадміністрації  на  2017 рік 

Посада, прізвище, ім’я та по батькові

Дні та години роботи ГЛ

Телефон

Місце проведення

Голова райдержадміністрації

Мірошниченко Олексій Володимирович

2-й вівторок

з 9.00 до 12.00

2-42-53

2-36-42

Криве Озеро, Майдан Незалежності, 1

ІІ поверх, каб. 20

Перший заступник голови райдержадміністрації

Оніщенко Олександр Григорович

1-й понеділок

з 9.00 до  12.00

2-42-53

2-36-42

Криве Озеро, Майдан Незалежності, 1

ІІ поверх, каб. 21

Заступник голови райдержадміністрації 

4-а середа

з 9.00 до  12.00

2-42-53

2-36-42

Криве Озеро, Майдан Незалежності, 1

ІІ поверх, каб.

ГРАФІК 

особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, першим заступником та заступником голови Кривоозерської райдержадміністрації на 2017 рік 

Посада, прізвище, ім’я та по батькові

Дні та години прийому

Телефон

Місце проведення

Виїзні прийоми (примітка)

Голова райдержадміністрації

Мірошниченко Олексій Володимирович

2-й та 4-й четвер

з 8.00 до 17.00

2-36-42

Криве Озеро, Майдан Незалежності, 1

ІІ поверх,

каб. 20

1-й та 3-й четвер місяця проведення виїзних прийомів в населених пунктах району

Перший заступник голови райдержадміністрації

Оніщенко Олександр Григорович

1-й та 3-й четвер

з 8.00 до  17.00

2-36-42

Криве Озеро, Майдан Незалежності, 1

ІІ поверх,

каб. 21

 за окремим графіком

Заступник голови райдержадміністрації 

2-й та 4-й понеділок

з 8.00 до  17.00

2-36-42

Криве Озеро, Майдан Незалежності, 1

ІІ поверх,

каб. 24

 

за окремим графіком

ГРАФІК 

проведення виїзних прийомів громадян головою Кривоозерської райдержадміністрації на 2017 рік 

№ п/п

 

Сільські ради

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1.

Мазурівська сільська рада

21.01

 

 

 

 

 

07.07

 

 

 

 

 

2.

Секретарська сільська рада

 

04.02

 

 

 

 

 

04.08

 

 

 

 

3.

Гойдаївська сільська рада

 

04.02

 

 

 

 

 

04.08

 

 

 

 

4.

Берізківська сільська рада

 

18.02

 

 

 

 

 

18.08

 

 

 

 

5.

Луканівська сільська рада

 

18.02

 

 

 

 

 

18.08

 

 

 

 

6.

Очеретнянська сільська рада

 

 

03.03

 

 

 

 

 

15.09

 

 

 

7.

Курячелозівська сільська рада

 

 

03.03

 

 

 

 

 

15.09

 

 

 

8.

Тридубівська сільська рада

 

 

17.03

 

 

 

 

 

29.09

 

 

 

9.

Бурилівська сільська рада

 

 

17.03

 

 

 

 

 

29.09

 

 

 

10.

Кривоозерська сільська рада

 

 

 

07.04

 

 

 

 

 

06.10

 

 

11.

Маломечетнянська сільська рада

 

 

 

 

 21.04

 

 

 

 

 

 

20.10

 

 

12.

Ониськівська сільська рада

 

 

 

21.04

 

 

 

 

 

20.10

 

 

13.

Красненьківська сільська рада

 

 

 

 

05.05

 

 

 

 

 

03.11

 

14.

Великомечетнянська сільська рада

 

 

 

 

 

19.05

 

 

 

 

 

 

17.11

 

15.

Багачівська сільська рада

 

 

 

 

 

16.06

 

 

 

 

 

15.12

 ГРАФІК

проведення виїзних прийомів громадян першим заступником  та заступником голови

Кривоозерської райдержадміністрації на 2017 рік 

№ п/п

 

Сільські ради

Місяць

Примітка

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

Багачівська сільська рада

 

1

 

 

 

 

 

2

 

1

 

2

1. Перший заступник голови райдержадміністрації

 

2. Заступник голови райдержадміністрації

 

 

 

2.

Берізківська сільська рада

1

 

 

 

 

 

2

 

1

 

2

 

3.

Бурилівська сільська рада

 

 

 

 

 

2

 

1

 

2

1

 

4.

Великомечетнянська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

5.

Красненьківська сільська рада

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

6.

Кривоозерська сільська рада

 

 

2

 

1

 

 

 

 

1

 

 

7.

Курячелозівська сільська рада

 

2

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

8.

Гойдаївська сільська рада

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Луканівська сільська рада

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

10.

Мазурівська сільська рада

1

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

11.

Маломечетнянська сільська рада

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

12.

Ониськівська сільська рада

2

 

 

 

1

 

2

 

 

 

1

 

13.

Очеретнянська сільська рада

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

14.

Секретарська сільська рада

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

15.

Тридубівська сільська рада

 

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

16.

Кривоозерська селищна рада

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 Графік особистого та особистого виїзного прийомів громадян керівництвом

 Кривоозерської районної ради на 2017 рік 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Дні та години прийому

 січень 

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Особисті виїзні прийоми

Козерецький Олександр Анатолійович

Голова районна ради

1-й та 3-й четвер

З 09.00 до 12.00

З 13.00 до 17.00

5,19

2,16

2,16

6,20

4,18

1,15

6,20

3,17

7,21

5,19

2,16

7,21

2-й четвер – проведення виїзних прийомів

Лисиганич Мирон Іванович

Заступник голови районної  ради

2-й та 4-й четвер з 9.00 до 12.00 з 13.00 до 17.00

12,16

9,23

9,23

13,27

11,25

8,22

13,27

10

14,28

12,26

9,23

14,28

Згідно з окремим графіком

 Графік проведення телефонної «гарячої лінії» - зв’язку громадян з керівництвом

Кривоозерської районної ради у 2017 році. 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Посада

Дні та години проведення телефонної «гарячої лінії»

Січень – грудень 2017 року

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Козерецький Олександр Анатолійович

Голова районна ради

2 – а середа з 9.00 до 11.00

Тел.2-42-19

11

8

-

12

10

14

12

9

13

11

8

13

Промисловість

Промисловість району представляють 4 промислових підприємства:

ТОВ " ДЮК" (Виробництво молочних продуктів, зокрема твердий сир “Російський”. На даний час  підприємство  також займається  заготівлею  молочної  сировини  у  населення  нашого  району та надає послуги іншим заготівельникам по зберіганню та охолодженню молока)     

Протягом 2016 року по підприємству ТОВ «ДЮК» спостерігається спад виробництва на 40%, що зумовлено відсутністю сировини та неконкурентноспроможністю. За рік вироблено та реалізовано 42 тони твердого сиру проти 70,5 т в 2015 році. Кількість працюючих на підприємстві – 12 осіб. Середньомісячна заробітна плата становить 2083,0 грн.

Факторами, що впливають на соціальноекономічне становище району є розвиток виробництва діючих підприємств та перспективне інвестування в район. З цією метою райдержадміністрацією проведено роботу з сільськими та селищною радами, щодо наявності об’єктів нерухомості та земельних площ, які належать територіальній громаді та не використовуються. За результатами проведеної роботи, створено оновлений реєстр вільних виробничих площ та об’єктів нерухомості на території сільських та селищної рад Кривоозерського району, який надано облдержадміністрації для ознайомлення та оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

ЗАТ " Кривоозерська харчосмакова фабрика"( мінеральна вода газована, мінеральна вода негазована, макаронні вироби, борошно, корма).

ТОВ займається виробництвом води мінеральної газованої та негазованої «Кривоозерська». За 2016 рік обсяг виробництва на підприємстві зменшився на 14% та становить 30730,9 тис.грн., проти цього ж періоду 2015 року – 32481,6 тис.грн. Сума реалізованої продукції 38376,8 тис. грн., що на 18%  більше ніж у відповідному періоді 2015 року.

Води мінеральної газованої випущено 1400,7 тис. дал. – це на 6,4 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, води мінеральної негазованої – 613,5 тис.дал. (на 20 % більше ніж в аналогічному періоді 2015 року). На підприємстві працює 111 осіб. Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника в травні становила 2105 грн., виплачується вчасно. Заборгованість по виплаті заробітної плати, податкам та іншим соціальним виплатам відсутня.

ТОВ " Комбікормовий завод " (переробка  соняшника (давальницька сировина) на  олію, виробництво готових кормів -  макуха, надання  послуг  по  оренді  на  зберіганні  зернових  культур ,  надання  транспортних  послуг).

ТОВ «Юг-регіон» (Підприємство орієнтоване на забій свиней та ВРХ. Крім цього здійснюється первинна обробка, сортування, фасування у брикети основного сировини та реалізація субпродуктів).

У районі налічується 10 млинів, 15 олієнь, 5 крупорушок, 5 макаронних цехів, 4 міні пекарні та ковбасний цех. Близько 95 % промислових підприємств району відносяться до харчової та переробної галузі. На території району законсервовано 2 консервних заводи.
Основною промисловою продукцією Кривоозерського району є:
- мінеральна вода газована, мінеральна вода негазована;
- сир твердий ;
- соняшникова олія;
- крупа пшенична, ячна ;
- макаронні вироби ;
- борошно;
- хлібобулочні вироби;
-корма.

Протягом 2016 року, за оперативними даними, промисловими підприємствами району реалізовано продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах на 41244,6 тис. грн. - на 2,8% більше, ніж в минулому році. 

Сільске господарство 

Як і більшість районів Миколаївської області, Кривоозерський район є сільськогосподарським. В економіці району вирішальне місце займає агропромисловий комплекс.

У загальному обсязі виробництва питома вага сільського господарства становить 75.2 %. Природно- кліматичні умови району найбільш сприятливі для вирощування озимих та ярих зернових: пшениці і ячменю, кукурудзи; технічних - ріпаку, соняшнику, сої, гірчиці.

У районі діє 42 великотоварних сільськогосподарських підприємства. Крім того, в районі налічується 110 фермерських господарств, 1941 одноосібник в обробітку яких 13727 га землі

Площа сільськогосподарських угідь в районі становить 69,6 тис.га., з яких 61,2 тис.га –оранка, на якій ведуть товарне виробництво сільськогосподарської продукції підприємства різних організаційно - правових форм господарювання.

Виробничою діяльністю в районі займаються 27 великих сільськогосподарських підприємств, 134 фермерських господарства, в т.ч. 11 великих селянських господарств на 12,8 тис га. 

Великотоварні сільгосппідприємства займають 35,5 тис. га (58%), фермерські господарства 15,6 тис. га (25,5%), решта землі знаходяться в користуванні одноосібників.
Сільське господарство на території району достатньо розвинуте.
Основні напрямки сільського господарства:
-рослинництво (зернове виробництво, вирощування технічних культур, овочів, садівництво);
-скотарство;
-мясомолочное (ВРХ, свині);
-птахівництво (кури).

Основною сільськогосподарською продукцією району є:
- зернові культури;
- пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий, просо, кукурудза на зерно;
- технічні культури;
- ріпак, соняшник, соя, гірчиця;
- зерняткові і кісточкові плоди;
- розведення великої рогатої худоби, свиней;
- розведення курей, гусей, качок;
- виробництво молока.

Тваринництво в районі представлене такими основними галузями як скотарство, свинарство, птахівництво, а також бджільництво. Незначний відсоток становить розведення овець, кіз та кролів. Причому переважна більшість тваринництва утримується у приватному секторі фізичними особами (96,7%).

 В 2016 році в господарствах району всіх форм власності  зібрано сої  з 4000 га, при врожайності 17,3 ц/га,  кукурудзи з 13200 га, при врожайності 53,0 ц/га, соняшника з 11207 га, при врожайності 25,1 ц/га. Під урожай 2017 року посіяно 13500 га озимої пшениці (в минулому році 13807 га), озимого ячменю 6390 га ( в минулому році 7312 га), озимого жита 21 га ( в минулому році 16 га) Крім того посіяно 1603 га озимого ріпаку.

За розрахунками станом на 01.01.2017 року господарствами району всіх форм власності  вироблено (вирощено) м’яса в живій вазі – 3283,4 тонни (на 2,6% більше ніж в минулому році), в тому числі сільгосппідприємствами – 570,8 тонн, реалізовано – 3172,4 тонни, в тому числі сільгосппідприємствами – 23,7 тонни. Надоєно молока 18527,6 тонни (на 4,4% менше минулорічного показника), в тому числі сільгосппідприємствами –1040,2 тонни.

Станом на 01.01.2017 року в сільгосппідприємствах утримувалось всього ВРХ 360 голів, в тому числі корів –196 голів; свиней  різних статево-вікових груп – 2591 голова. Працює 7 пунктів штучного запліднення маточного поголів’я ВРХ,  26 пунктів по заготівлі молока від населення, 15 з яких стаціонарні та обладнанні охолоджувальними установками та приладами по визначенню якості молока. 

Сільськогосподарські товаровиробники 

Назва сільських, селищної рад і господарств

Керівник

Вид діяльності

Багачівська

 

 

ПСП ім. Горького

Бабур Л.В.

Рослинництво, тваринництво

СФГ «Рідний край»

Солом’яний В.А.

рослинництво

ТОВ «АФ Корнацьких»

Кирилюк О.П.

рослинництво

Бурилівська

 

 

ТОВ ПСВП «Рутенія-М»

Ставничий М.

Рослинництво

Виробництво зернових та технічних культур.

ФГ ім. Щорса

Чабан В.М.

рослинництво

Берізківська

 

 

ПОСП «Берізка»

Манєвич А.О.

рослинництво

ТОВ «АТІС»

Лазарєв Р.І.

рослинництво

Великомечетнянська

 

 

ТОВ «ТОМ»

Гордійчук В.А.

рослинництво

ТОВ «АФ Ільницьких»

Ільницький С.М.

рослинництво

Курячелозівська

 

 

СФГ ім. Мічуріна

Рак А.В.

Рослинництво

Виробництво зернових та технічних культур.
Додатково: переробка зернових на крупу
(пшенична, ячна).

Красненьківська

 

 

СФГ «Добробут»

Шинкарук І.В.

Рослинництво

Виробництво зернових та технічних культур.
Додатково: переробка соняшнику на олію

Кривоозерська

 

 

ПСП «Дружба»

Березянський В.О.

Рослинництво

Виробництво зернових та технічних культур.
Додатково: переробка соняшнику на масло,
зерна на борошно, виробництво кормів: макухи, дерті, висівок.

ФГ «Росія-Н»

Бардичевський С.С.

рослинництво

Ленінська

 

 

ТОВ «Оберіг –ЛТД

Сорока Ф.Й.

Рослинництво, тваринництво

Луканівська

 

 

ТОВ «Діоніс»

Бучило В.І.

рослинництво

ТОВ «Ліком – КО»

Лісовий І.Ф.

рослинництво

ФГ “Закревського—2010”

Закревський Л.В.

тваринництво

Мазурівська

 

 

ФГ «Мазурівське»

Довгань П.М.

Рослинництво

Виробництво зернових та технічних культур.

Маломечетнянська

 

 

ПОСП «Свобода»

Берізка М.Г.

Рослинництво

Виробництво зернових та технічних культур.

Ониськівська

 

 

СГВК «Україна молода»

Гомонюк В.В.

рослинництво

Очеретнянська

 

 

ССВ «Батьківщина»

Любомський Е.А.

Рослинництво, тваринництво

Секретарська

 

 

ТОВ «Зоря»

Степанківський А.Л.

рослинництво

Тридубівська

 

 

ПТ «Імпульс»

Кобець В.В.

рослинництво

Кривоозерська селищна рада

 

 

СФГ «Злагода»

Калинчук М.А.

Рослинництво

Виробництво зернових та технічних культур.
Додатково: переробка соняшнику на олію.

 Підприємства торгівлі

На теперішній час одним із головних джерел забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами являється торгівля на ринках. Швидкий розвиток ринкової мережі корінним чином змінює торговельну галузь і в значній мірі стримує зріст цін на основні товарні групи.

В районі функціонує 2 ринки, що мають статус стаціонарних: ДП «Кривоозерський центральний ринок»  та промисловий ринок ВАТ «Агротранс».

Із загальної ринкової площі 23000 кв.м. Кривоозерського центрального ринку, під торгівлею знаходиться 35,5% - 8165 кв.м.. На ринку розміщені два торгових павільйони – м’ясний і молочний,  84 контейнери, із яких 34 продуктових. Всього  обладнаних торгових місць – 983. Місця облаштовуються критими прилавками та торговими контейнерами і кіосками.

Вся торгівля групується по видам товарів: промислові, продуктові, хлібобулочні товари, запасні частини, електротовари, господарські  товари, сільськогосподарська продукція: насіння, розсада, зерно, комбікорм,  риба, ринок  живої  худоби (велика рогата худоба та молодняк, свині, поросята, кролі та  птиця  по  видам).

Кривоозерський ринок ВАТ «Агротранс» – промисловий. Ринок працює  один день на тиждень у вихідний день – неділю.

Із загальної ринкової площі 4380 кв.м., під торгівлею знаходиться 15% - 680 кв.м. 

Освітні заклади

 Система навчальних та виховних закладів у районі представлена ​​19 дошкільними навчальними закладами, в яких виховується 650 дітей. Також у районі функціонує 19 загальноосвітніх шкіл, в яких всього 2400 учнів.

В тому числі:
- загальноосвітніх шкіл І ступеня: 1 на 60 учнів;
-загальноосвітніх шкіл І - ІІ ступеня: 5, в них отримують знання 459 учнів;
-загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеня: 11 , в них навчається 1854 учні.
 На території Берізківської сільської ради знаходиться Комунальний заклад "Берізківський навчально-виховний - комплекс "Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей I-III ступенів" Миколаївської обласної ради, в якому в даний час навчаються 219 учні.
У смт  Криве Озеро працює дитяча юнацька спортивна школа, в якій займається 250 учнів.
Є в районі і професійний заклад освіти - це Кривоозерський професійний аграрний ліцей, в якому навчаються і здобувають професію 640 учні.
При ліцеї діють  підготовчі курси Миколаївського державного аграрного університету.
У районі також функціонує позашкільний заклад - будинок дитячої творчості, в якому займаються 860  учнів. 

№ п/п

Назва закладу

Адреса

Керівник

Телефон

 

E-mail

1.

Відділ освіти Кривоозерської райдержадміністрації

смт Криве Озеро, майдан Незалежності, 1

Голинська Валентина Миколаївна

2 – 36-25

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Список дошкільних навчальних закладів 

№ п/п

Назва дошкільного навчального закладу

Адреса дошкільного навчального закладу

Прізвище, ім’я, по-батькові завідуючої

№ телефону

(05133)

1.

Кривоозерський ясла-садочок №3 “Дзвіночок”

55101

с. Криве Озеро

вул. Горького, 367

Сидоренко Раїса Борисівна

2-07-27

2

Кривоозерський  ДНЗ       № 4 «Казка»

55104 смт Криве Озеро

вул. Лєрмонтова, 8

 

Чередніченко Валентина Василівна

2-40-73

3

Кривоозерський ДНЗ №5 “Тополька”

55103

с. Криве Озеро

вул. Горького, 367

Соколюк Олена Григорівна

2-07-88

4

Кривоозерський ДНЗ № 6 «Барвінок»

55104 смт Криве Озеро

вул. Лікарняна, 30

Ратушняк Галина Леонідівна

2-40-03

5

Кривоозерський ДНЗ №7 «Веселка»

55104 смт Криве Озеро вул. Мічуріна, 24

Бондуровська Клавдія Андріївна

2-40-81

6

Багачівський ДНЗ «Садочок»

55152

с. Багачівка

вул. Шкільна, 2

Лущевська Наталія Дем’янівна

-

7

Берізківський ДНЗ

55114 с. Берізки

вул. Шкільна, 26

Спотар Тетяна Юріївна

9-45-23

8

Бурилівський ДНЗ «Пролісок»

55150

с. Бурилове

Вул. Молодіжна, 10

Домажирська Тетяна Василівна

9-42-46

9

Великомечетнянський ДНЗ «Бригантина»

55130

с. Велика Мечетня

вул. адмірала Завойка, 1

Березовська Лариса Валентинівна

-

10

Голосківський ДНЗ «Золотий ключик»

55123

с. Голоскове

вул. Центральна, 197 -а

Овсяннікова Світлана Іванівна

-

11

Курячелозівський ДНЗ «Сонечко»

55120

с. Курячі Лози

вул. Нова, 19-а

Ковальчук Любов Олександрівна

9-63-62

12

Красненьківський ДНЗ “Колосок”

55121

с. Красненьке

вул. Центральна, 17

Слободянюк Людмила Миколаївна

9-46-59

13

Луканівський  ДНЗ «Вишенька»

55113

с. Луканівка

вул. Степова, 24

Бучило Світлана Адольфівна

9-36-30

14

Мазурівський ДНЗ «Попелюшка»

55110

с. Мазурове

вул. Щербатого, 1

Вонсєвич Наталія Олександрівна

9-61-99

15

Маломечетнянський ДНЗ “Теремок”

55122

с. Мала Мечетня

вул. Центральна, 80

Луценко Галина Михайлівна

-

16

Секретарський ДНЗ «Дзвіночок»

55142

с. Секретарка

вул. Леніна, 2

Сухарська Вікторія Михайлівна

-

17

Тридубський ДНЗ №2 «Веселка»

55140

с. Тридуби

вул. Комсомольська, 21

Дрига Тетяна Григорівна

9-53-00

  Список загальноосвітніх навчальних закладів Кривоозерського району,

підпорядковані відділу освіти райдержадміністрації 

Загальноосвітні школи І-ІІІ ст.

Повна назва навчального закладу

П.І.Б. директора школи

 

Телефон

Код

(05133)

 

Адреса закладу

 

E-mail

Адреса сайту

1

2

3

4

 

 

Комунальний заклад "Берізківський навчально-виховний - комплекс "Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей I-III ступенів" Миколаївської обласної ради

Халімон Зінаїда Володимирівна

  2-46-14

 

с. Берізки вул. Юрія Ковальського, 10

 

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Багачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Дробот Тетяна Леонідівна

 9-83-42

55152

с. Багачівка,

вул. Шкільна, 2  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

bagachivka- school.edukit.mk.ua

Бурилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Степанюк Ігор Іванович

 9-42-21

55150

с. Бурилове, вул. Молодіжна, 83   

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

burylove.edukit.mk.ua

Великомечетнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Мотрунько Валентина Миколаївна

 9-34-45

55130

с. Велика Мечетня, вул. Центральна, 21 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

vel-mechetnia.edukit.mk.ua

Голосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Гонтарук Ірина Валентинівна

 9-41-36

55123

с.Голоскове, вул. Шкільна, 33  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Красненьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Федорченко Надія Іллівна

 9-46-59

15121

с. Красненьке, вул. Центральна, 17 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кривоозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Лаврик Олена Григорівна

 2-20-50

  2-20-51

55104

смт  Криве Озеро, вул. Леніна,153-a   

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

kryveozero-school1.edukit.mk.ua

Кривоозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Караповська Ірина Василівна

 2-06-41

55103

с. Криве Озеро, вул. Горького, 152  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

kryveozero-school2.edukit.mk.ua

Курячелозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Шигида Тетяна Миколаївна

2-63-23

55120

с. Курячі Лози, вул. Леніна, 143  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

kuriachi-lozy.edukit.mk.ua

Луканівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Козак Наталія Григорівна

 9-36-30

55113

с. Луканівка, вул. Леніна, 14  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

lukanivka.edukit.mk.ua

Секретарська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Бунь Ліда Василівна

 9-85-34

55142

с. Секретарка, вул. Леніна, 2  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

sekretarka-school.edukit.mk.ua

Тридубська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Майданик Ольга Олександрівна

 

 9-51-16

55140

с. Тридуби, вул.1 Травня, 47  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

tryduby-school.edukit.mk.ua

Загальноосвітні заклади І-ІІ ст..

Березківська ЗОШ І-ІІ ступенів

Бермас Олександр Миколайович

 2-45-23

55114

с. Берізки, вул. Шкільна, 26  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кривоозерська ЗОШ І-ІІ ступенів №1

Біляновський Олександр Йосипович

 2-00-30

55103

с. Криве Озеро , вул. Садова, 24  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кривоозерська ЗОШ І-ІІ ступенів №2

Сорока Валентина Микитівна

 2-07-46

55103

с. Криве Озеро, вул. Горького, 365    

zosh2.

krivoozerskamal

@yandex.ru

 

 

Мазурівська ЗОШ І-ІІ ступенів

Кишковська Тетяна Леонідівна

 9-38-54

55110

с. Мазурове, вул. Леніна, 174 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

mazurivskazosh.klasna.com

Маломечетнянська ЗОШ І-ІІ ступенів

Шпак Олександр Сергійович

 9-41-09

55122

с. Мала Мечетня, вул. Шкільна, 1   

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

mala-mechetnia.edukit.mk.ua

Гойдаївський НВК

Чумак Людмила Борисівна

 9-44-30

55161

с. Гойдаї, вул. К.Маркса, 1-а   

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Очеретнянський НВК

Вакула Олена Олексіївна

 9-37-30

55111

с. Очеретня, вул. Шкільна, 4

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

nvk23.klasna.com

 Кривоозерська ЗОШ І ступеня

Болтовська Анна Леонідівна

 2-42-34

55104

смт Криве Озеро, вул. Зоряна, 44   

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Інші заклади освіти

Будинок дитячої творчості

Шевченко Світлана Вікторівна

 2-44-23

55104

смт  Криве Озеро, вул.. Шевченка

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

kryveozero-bdut.edukit.mk.ua

ДЮСШ

Могилястий Віктор Олексійович

-

55104

смт  Криве Озеро, майдан Незалежності 1

 

 

 Кривоозерський професійно-аграрний ліцей

 Кривоозерський професійно-аграрний ліцей

 2-33-14

 

 55104

смт Криве Озеро,

вул. Калантирська, 7

На базі 9 класів: Робітник фермерського господарства з кваліфікацією:

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорії «А», слюсар 3 розряду; тваринник 4 розряду; водій автотранспортних засобів, категорії «В» «С»; зі спортивною спеціалізацією “Греко-римська боротьба”. Термін навчання—3 роки.

 · Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів,  категорія «С»; зі спортивною спеціалізацією “Греко-римська боротьба”. Термін навчання—3 роки.

· Кухар, кондитер.  Термін навчання—3 роки.

· Обліковець, оператор комп’ютерного набору. Термін навчання—3 роки.

 На базі 11 класів:

· Кравець. Термін навчання 1 рік.

· Кухар. Термін навчання—1,5 роки.

· Конторський службовець. Термін навчання—1 рік.

· Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорії «А», “В”, “С”, “F”. Термін навчання—1 рік.

· Електрозварник ручного зварювання; водій автотранспортних засобів категорії “С”. Термін навчання—1,5 роки.

 Навчання безкоштовне. Учні одержують стипендію, за успіхи в навчанні нараховується підвищена стипендія.

До послуг учнів ліцею: гуртожитки (для дівчат, для хлопців), їдальня, спеціалізовані спортивні зали (боротьби, важкої атлетики, тренажерний, настільного тенісу, кульової стрільби, шахово-шашковий клуб), бібліотека.

В ліцеї працюють гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, предметні гуртки, клуби за інтересами. Проводиться відбір до народного хору “Суцвіття” та ВІА" Юність”.  

Соціально-культурний комплекс 

На території району знаходиться одна центральна районна лікарня, 9 сільських лікарняних амбулаторій, 3 фельдшерсько-акушерських пункти та 11 фельдшерских пунктів.

У зв’язку з медичною реформою галузі охорони здоров’я з 01.01.2013 року у Кривоозерському районі працює комунальний заклад «Кривоозерський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» (далі Центр), який знаходиться за адресою: смт. Криве Озеро, вул. Шевченка, 59.

До центру  увійшли 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (СЛА ЗПСМ) : Кривоозерська ЛА ЗПСМ; Тридубська СЛА ЗПСМ, Курячелозівська  СЛА ЗПСМ,  Великомечетнянська СЛА ЗПСМ, Багачівська СЛА ЗПСМ, Берізківська СЛА ЗПСМ, Бурилівська СЛ А ЗПСМ, Луканівська СЛА ЗПСМ, Секретарська СЛА ЗПСМ, 3 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАПІв) та 11 фельдшерских пунктів: Очеретнянський ФАП, Красненьківський ФАП, Голосківський ФАП, Токарівський ФП, Маломечетнянський ФП, Миколаївський ФП, Червоноорачський ФП, Мазурівський ФП, Михалківський ФП, Кривоозерський (Дружба) ФП, Ленінський ФП, Кривоозерський (Шевченко ) ФП, Кривоозерський (Гедвілове) ФП, Терноватський фельдшерський пункт.

Допомогу надають 8 лікарів загальної практики сімейної медицини. медичні сестри загальної практики сімейної медицини, фельдшери, акушерки та лаборанти.

Медична допомога надається сімейним лікарем: на прийомі в амбулаторії або ФАПах, обслуговування викликів вдома, лікування в умовах денного стаціонару амбулаторії , лікування  в умовах стаціонару вдома, направлення на консультацію та дообстеження  до спеціалістів другого ( Кривоозерська ЦРЛ) та третього рівнів (обласні лікарні, клініки тощо), диспансерне спостереження. 

Головний лікар ЦРЛ: Зайченко Валентина Павлівна – (05133) 2-40-41

Заступник головного лікаря ЦРЛ по лікувальній роботі – Пташинська Любов Всеволодівна  - (05133) 2-40-32

Стаціонар ЦРЛ розрахований на 152 ліжка.
В стаціонарі є такі відділення: реанімація, терапевтичне,  хірургічно - травматологічне, інфекційне, неврологічне, пологове, гінекологічне, дитяче.
Поліклінічне віділення ЦРЛ обслуговує 21800 чоловік дорослого населення, 1200 підлітків та 5200 дітей.

У поліклініці працюють рентгенологічне, діагностичне, стоматологічне, фізіотерапевтичне відділення, лабораторія, дитяча і жіноча консультації. Тут працюють також денний стаціонар. У денному стаціонарі хворі мають змогу отримати медичну допомогу.

 Заклади культури 

Культосвітні заклади Кривоозерського району постійно приділяють увагу збереженню, відродженню та розвитку української культури на території району.
В районі функціонує 21 клубний заклад: 14 сільських будинків культури, 6 сільських клубів, районний Будинок культури, 20 бібліотек - 18 сільських бібліотек-філій та 2 районні: доросла і дитяча; початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, районний історико-краєзнавчий «народний» музей і 3 громадських «народних» музеї.
Гордістю та окрасою культури району є 5 колективів, які носять почесне звання «народний», «зразковий»: вокальний «народний» ансамбль «Дзвін», Маломечетнянського СБК (кер. Стадник Н.), «народний» ансамбль української пісні «Жоржини» Тридубського СБК (кер. Гоцюк А.), «народний» ансамбль української пісні «Красняночка» Красненьківського СБК (кер. М.Каганюк), .), «народний» ансамбль української пісні «Троїсті музики» (кер. І.В. Міняйлик), «зразковий» хореографічний колектив «Фантазія» районного Будинку культури (кер. Л.Бєлих).

Хоровий колектив «Суцвіття»(кер. М.Погонець) професійного аграрного ліцею нагороджений дипломом лауреатів ІІ ступеня на ІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної творчості «Червона калина» в м. Алушта (АР Крим), і удостоєний найвищої нагороди – гран-прі на обласному конкурсі хорових колективів ім.М.Аркаса в м. Миколаєві. 

Будинки культури

Районний будинок культури

55104 смт Криве Озеро, майдан Незалежності , 2,

тел.(05133) 2-35-40

Адреса сайту: http://rbk.ucoz.ru

Директор: Бондаренко С.С.

В районі функціонує 21 клубний заклад: 14 сільських будинків культури, 6 сільських клубів, районний Будинок культури.

Традиційно в районі проводяться концерти художньої самодіяльності: до  8 Березня, 1 Травня, до Дня незалежності України, Дня селища, тощо. 

Бібліотеки 

Кривоозерська централізована бібліотечна система – єдине структурне цілісне утворення в соціокультурній сфері життя району, завданням і метою якої є найповніше задоволення інформаційних потреб громадян району бібліотечними ресурсами.

Бібліотечну мережу Кривоозерського району на сьогодні складають 20 бібліотечних установ-1 центральна района бібліотека для дорослих, 1 районна бібліотека для дітей та 18 сільських бібліотек-філій; ряд шкільних бібліотек, 1 бібліотека Професійного аграрного ліцею.

Районна центральна бібліотека

55104 смт Криве Озеро, майдан Незалежності , 2,

тел.(05133) 2-33-20.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса сайту: http://kryveozerolibrary.tk , адреса блогу http://kryveozerobiblioteka.blogspot.com 

Сторінка у соціальній мережі фейсбук : https://www.facebook.com/kryveozerocbs

Вконтакте: https://vk.com/public121997068

Директор: Черепанова Раїса Андріївна

Районна бібліотека для дітей

55104 смт Криве Озеро , вул. Шевченка,1,

тел.. (05133) 2-44-94.

Зав. по роботі з дітьми Фадєєва Тамара Миколаївна

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Кривоозерська  ЦБС 

пп

Бібліотека

Адреса бібліотеки

Бібліотекар

E-mail

1

Багачівська  сільська бібліотека

55152    с. Багачівка

вул. Горького, 21

Біб-кар Бондаренко Л. А.

 

2

Берізківська  сільська бібліотека

55114   с. Берізки

 вул. Гагаріна, 52

Біб-кар Надворна Л.І.

 

3

Бурилівська   сільська бібліотека

55150   с.Бурилове

 вул. Молодіжна,114

Зав. б-кою Малакан Т.І.

mtetjanaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4

Великомечетнянська сільська бібліотека

55130    с.Велика Мечетня

вул. Голембієвського, 78

Біб-кар Зелінська О.С.

 

5

Красненьківська  сільська бібліотека

55121    с. Красненьке

вул. Центральна, 7а

Зав. б-кою Рябокінь Н.М.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6

Кривоозерська №1 сільська бібліотека

55108    с.Криве Озеро-3

вул. Горького, 86

Біб-кар Караповський С.В.

 

7

Кривоозерська №3  сільська бібліотека

55108    с. Криве Озеро -1

вул. Садова, 22

Біб-кар Гнидюк Г.А.

 

8

Курячелозівська  сільська бібліотека

55120    с.Курячі Лози

вул. Центральна, 143

Біб-кар Труш О.В.

 

9

Гойдаївська сільська бібліотека

55151    с. Гойдаї

вул. Лесі Новошицької, 54

Біб-кар Сівак Л. М.

 

10

Луканівська  сільська бібліотека

55113    с.Луканівка

вул. Героя Бодні, 128-а

Біб-кар Сініціна К.Г.

 

11

Маломечетнянська  сільська бібліотека

55122    с. Мала Мечетня

вул. Центральна, 100

Біб-кар Свєтікова Л.Ю.

 

12

Мазурівська  сільська бібліотека

55110   с.Мазурове

 вул. Щербатого, 42

Біб-кар Макаренко С. М.

 

13

Михалківська  сільська бібліотека

55112    с. Михалкове

вул. Стрельникова, 38

Біб-кар Грабовецька В.М.

 

14

Ониськівська  сільська бібліотека

55123    с. Ониськове

вул. Центральна, 34

Біб-кар Овсяннікова Н.Л.

 

15

Очеретнянська  сільська бібліотека

55111    с. Очеретня

вул. Першого Травня, 5

Біб-кар Вуйко Л.В.

 

16

Секретарська  сільська бібліотека

55142    с. Секретарка

вул. Гагаріна, 125

Зав. б-кою Денисюк Т.О.

 

17

Тернуватська  сільська бібліотека

55131   с. Тернувате

Біб-кар Кармазіновська Л.С.

 

18

Тридубська  сільська бібліотека

55140   с. Тридуби

 вул. Центральна, 121

Зав. б-кою Робова Г. А.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Музеї

Районний історико-краєзнавчий музей - 1

Сільські краєзнавчі музеї - 6 

Музична школа

Класи: фортепіано,  гітара, баян, вокалу,  хореографії
Адреса: вул.. Шевченка, 2
Телефон: (05133) 2-44-89 - директор
Директор: Радзивіл Людмила Яківна

Готелі

Готель «Нива»

Адреса:
смт Криве Озеро, вул. Кобзаря, 44
Телефони: +38 (05133) 2 35 81 +38 (067) 5830981 +38 (05133) 2-41-07
Е-маil : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сучасні коммунікації і зв'язок

В  Кривоозерському районні ПАТ «Укртелеком» та Цех телекомунікаційних послуг № 5 МФ ВАТ «Укртелеком» надає телекомунікаційні послуги та послуги телефонного зв’язку.  Станом на 01.01.17 року загальна кількість телефонної мережі району складає 3254 абоненти, в т.ч.:

- у міській місцевості  1954 абонентів;                                                                                               

- у сільській місцевості 1300 абонентів.

Кількість Інтернет абонентів - 1531.

На території району прискореними темпами розвивається мережа мобільного зв’язку.

На території району вже експлуатуються супутниковий Інтернет «Інтертелеком» та 4 мобільних оператори Київстар, MTC,  «Life», ТОВ «ТРИ-МОБ». Покриття мобільного зв’язку на території району досягає  88,0 %.

 Обслуговуючі підприємства на території району: цех телекомунікаційних  послуг № 5 Миколаївська філія  ПАТ «Укртелеком» (17 АТС).

 Загальна кількість підключених радіоточок складає 70.

 

Загальна кількість телефонної мережі району

2014 р.

 

2014

2015р.

2016р.

Всього

 

4066

3718

3254

У сільській місцевості абонентів

1746

1540

1300

У міській місцевості абонентів

2320

2178

1954

 

Кількість Інтернет підключень

абонентів

1477

1600

1531

 

Кількість підключених радіоточок

абонентів

167

85

70

 

з/п

Назва підприємства

Кількість відділень зв'язку

1.

Цех телекомунікаційних послуг № 5 МФ ОАТ «Укртелеком»

17 АТС

2.

Первомайський ЦПЗ № 3 Миколаївської дирекції УДППЗ
Українська пошта Кривоозерський ОС

71 відділення зв'язку

 Транспорт 

Завдяки вигідному географічному положенню, район розташований на перехресті транспортних сполучень, досить широко розвинена транспортна мережа. Автомобільні шляхи загальнодержавного і місцевого значення в районі складають 144 км, автомобільні шляхи загального користування —1050 км, 340 км доріг району мають тверде покриття. Район має міжміське сполучення з більшістю обласних центрів правобережної України, з столицею—Києвом (310), та 3 містами Республіки Молдова. Транзитні маршрути на : Київ, Одесу ,
Херсон, Севастополь, Вінницю, Черкаси, Житомир, Хмельницький та інші великі міста та районні центри України.
Добре розвинені і сільські транспортні мережі, автобусним сполученням охоплено 21 населений пункт із 26. Пасажирські перевезення в районі здійснює Г/А “Альянс”, яка обслуговує і Врадіївський район, та декілька приватних осіб.

Найближча залізнична станція—Любашівка—за 17 кілометрів від Кривого Озера.

Перевезення пасажирів та вантажів здійснюється приватним транспортом. 

Відділом економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації проведено аналіз транспортного обслуговування сільських населених пунктів. Перевезення пасажирів в районі здійснюється приватним автотранспортом.

Відповідно до статистичних даних:       

Станом на 01.11.16 року перевезено 72,1 тис. осіб, що становить 117,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Пасажирооборот за січень-жовтень 2016 року по району склав 1,8 млн. пас.км. Перевезено вантажів 17,3 тис.т. – 105,5% до аналогічного періоду минулого року.

Вантажооборот по району за січень-листопад 2016 року склав 3,5 млн.т/км., що на 2,0 % менше порівняно до відповідного періоду минулого року.

 

Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис. осіб

 

2014р.

2015р

2016р.*

Кривоозерський

95,5

73,7

72,1

 

 

Пасажирооборот автомобільного транспорту, тис.пас.км

2014р.

2015р.

2016р.*

Кривоозерський

1979,0

1551,8

1475,7

 

 

Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т

2014р.

2015р.

2016р.*

Кривоозерський

26,8

20,5

17,3

 

 

Вантажооборот автомобільного транспорту, тис.ткм

2014р.

2015р.

2016р.*

Кривоозерський

6261,7

4324,8

3456,1

 *статистичні дані за січень-жовтень 2016 року 

Автостанція “Криве Озеро”

Адреса: смт Криве Озеро, вул Кобзаря, 1

Директор: Жирова Т.

Каса: (05133)   2-20-95

Адміністратор продажу: (05133) 22262 

Г/А “Альянс”

Адреса: смт Криве Озеро, вул Спортивна, 64

Директор: Шмигановський М.А.

Тел. 2-26-74

Інфраструктура району

Вид мережі

Діяло на 01.01.16

1. Торгівельна мережа, од./площею, кв.м всього

389/6156

Магазини (од./кв.м), всього

в т.ч.

163/4885

- продовольчі (од./кв.м)

103/1496

- непродовольчі (од./кв.м)

60/3389

Кіоски , контейнери

89

Палатки (лотки)

117

Орендована секція

-

АЗС/ГАЗС

7

2. Ресторанне господарство, од./кількість в них місць, всього, в т.ч.

13/1271

Ресторани (од./в них місць)

-

Бари (од./в них місць)

4/605

Кафе (од./в них місць)

9/666

Закусочні (од./в них місць)

-

Буфети (од./в них місць)

-

Їдальні (од./в них місць)

-

Кіоски, палатки (од./в них місць)

-

Фінансові структури в районі в основному представлені банківськими установами ,  зокрема : відділенням Миколаївської обласної дирекції акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль ", відділенням Миколаївської філії "Приватбанк", Кривоозерським відділенням № 3161 ОАТ "Державного ощадного банку Україна " з його 12 сільськими відділеннями.

Крім банківських в Кривоозерському районі працюють і інші фінансові установи: Кривоозерська
міжрайонна державна податкова інспекція, управління державного казначейства, контрольно-ревізійне відділення в Кривоозерському районі.

Засоби масової інформації 

Районна газета заснована 11 грудня 1931 року, носила назву "Колгоспник Кривоозерщини",  потім - "Заповіти Леніна", зараз - "Кривоозерщина" (з 1998 року). Засновники - Кривоозерська районна рада, трудовий колектив редакції.

Реєстраційний номер № МК-553-49/Р від 12.10.2007 року .

Видавець: редакція районної газети "Кривоозерщина".

Адреса редакції, видавця: 55104, смт. Криве Озеро, майдан Незалежності, 1.

Редактор – Білецька Світлана Іванівна, прийм., ред.: 2-35-35 ред., 2-27-66 т/ф. рекл. відділ: 2-25-71

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Передплатний індекс: 62483, тираж 3481.

Газета висвітлює проблеми і життя Кривоозерщини, постійними є рубрики "Новини", «Ради за роботою», "Шкільний меридіан", "Наші консультації", «З редакційної пошти», «Державні служби інформують», "Люди твої Кривоозерщино" та інші, де на сторінках газети публікуються офіційні документи, коментарі до політичних подій в житті України, звіти про районні наради і семінари. Друкуються дописи читачів газети, поезії місцевих поетів.

Біржа праці

Кривоозерьский центр зайнятості

Ситуація на ринку праці протягом останніх років визначалась загальним станом економіки району та формувалась під впливом як загальнодержавних, так і регіональних тенденцій її розвитку.

Станом на 01.01.17 року на обліку перебувало 1293 незайнятих громадян, що на рівні з 2015 роком, з них: працевлаштовано – 815; знято з обліку – 1113. Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2017 року становить  9,0% від кількості населення працездатного віку проти 8,9% на відповідну дату минулого року.

Згідно передбачених програмою заходів проводилась підготовка незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах через районний центр зайнятості, станом на 01.01.2017 року охоплено навчанням 265 осіб за всіма напрямками.                                 

Стан виплати заробітної плати.

В районі постійно відслідковується стан виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, рівень середньої заробітної плати одного працюючого. Всі ці зобов’язання передбачені в колективних договорах підприємств, установ та організацій району. Під час реєстрації колективних договорів контролюються розмір мінімальної заробітної плати, встановленої діючим законодавством та встановлення доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, передбачених Галузевою угодою.

Комісією з легалізації заробітної плати та зайнятості населення  у грудні місяці 2016 року  обстежено 49 суб’єктів господарювання,  зауважень виявлено не було.

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з доступності інформації  щодо матеріалів про примусове стягнення заборгованості із заробітної плати, розповсюджені інформаційні листівки та брошури: в приміщеннях селищної та сільських рад, в приміщенні та філіях Ощадбанку, Фапах, поштових відділеннях та приміщеннях сільськогосподарських підприємств. Проведено 26 зустрічей в трудових колективах по темах: колдоговірна кампанія на 2016 рік та процедура погашення заборгованості по заробітній платі, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, своєчасність виплати заробітної плати.

Відповідно до оперативних даних заборгованість з виплати  заробітної плати в районі залишається  за філією «Кривоозерський райавтодор» в розмірі 79,5тис. грн.  за листопад місяць 2016 року. 

Будівельна діяльність

За даними Головного управління статистики, у січні–червні 2015 року у Кривоозерському районі прийнято в експлуатацію 612 кв.м загальної площі житла, що становить 1,4% від всього житла області.

Всі житлові будинки були введені в сільській місцевості і будувались індивідуальними забудовниками, 91,8% загальної площі житла введено за рахунок реконструкції та розширення існуючих будинків, решта – за рахунок нового будівництва.

У розрахунку на 1 тисячу мешканців району прийнято в експлуатацію 24,3 кв.м загальної площі житла (по області 37 кв.м). 

Демографічна ситуація

На 1 листопада 2016 року у Кривоозерському районі, за статисичними даними, чисельність наявного населення – становить 24640 осіб, з них 7730 осіб мешкає у селищі та 16910 осіб у сільській місцевості (додаток 1).

Кількість народжених станом на 01.11.16 року - 186 осіб, це на 37осіб менше від попереднього року. Кількість померлих -322 особи.

Населення району по сільським радам за оперативними даними

(соціальні паспорта селищної та сільських рад, де будуть точні дані, на даний час опрацьовуються)

Багачівська сільська рада

783

Бурилівська сільська рада

1039

Берізківська сільська рада

1145

Великомечетнянська сільська рада

1584

Красненьківська сільська рада

853

Кривоозерська сільська рада

3023

Курячелозівська сільська рада

1289

Ленінська сільська рада

529

Луканівська сільська рада

1065

Мазурівська сільська рада

747

Маломечетнянська сільська рада

656

Ониськівська сільська рада

850

Очеретнянська сільська рада

641

Секретарська сільська рада

1115

Тридубська сільська рада

1957

Кривоозерська селищна рада

7324

Капітальні інвестіції

У Кривоозерському районі серед районів області значно вище середньообласного показника спостерігається освоєння капітальних інвестицій на одну особу. 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій (тис.грн)

2014

2015

2016*

Кривоозерський

67147

87350

81685

Освоєння капітальних інвестицій на одну особу

2685,8

3522,2

3320,5

 *відповідно до останніх  статистичних даних (січень- вересень 2016 року) 

Опубліковано: Середа, 08 лютого 2017