Первомайський район

Про стан та тенденції соціально-економічного розвитку Первомайського району Друк

Сільське господарство

Станом на 01.03.2013 року в сільськогосподарських підприємствах району нараховується 163 корови, що на 1 голову менше порівнюючи з минулим роком.

На кінець року збільшення поголів’я корів планується по ПСП «Кумари», яким в 2012 році розпочато реконструкцію корівника на 200 голів корів. На даний час проведено реконструкцію на 100 голів, встановлено доїльну установку з молокопроводом, молочне обладнання для охолодження та зберігання молока, на суму більше ніж 500 тис.грн.

Станом на 01.03.2013 року в ПСП «Кумари» утримується 47 корів, на кінець року планується 100 голів дійного стада.

Також проводиться робота щодо залучення інвестицій на закупівлю племінних корів по ПСП «Кумари».

ЖКГ

Найбільший відсоток заборгованості складає по Кримківській сільській раді. Головою райдержадміністрації було надано окреме доручення Кримківському сільському голові про відпрацювання сплати за спожитий природний газ.

Охорона здоров’я

В Первомайському районі щорічно проводиться ФГ-обстеження населення. Щорічно складається та затверджується план-графік проведення ФГ-обстеження та план-графік виїзду ФГ-автобуса. Плани доводяться до жителів Первомайського району, медичних працівників, а також до голів сільрад.

Проводиться санітарно-освітня робота 6 статті в газету, виступи по телебаченню бесіди та лекції для жителів району про необхідність проведення ФГ-обстежень.

29.03.2012 року питання ФГ-обстежень було заслухане на раді взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та надані пропозиції.

22.06.2012 року на медичній раді ПЦРЛ розглядалось питання про профілактичні ФГ-обстеження з прийняттям рішення. Питання знаходиться на постійному контролі.

За 2012 рік потерпілих на виробництві з втратою працездатності по ПЦРЛ не зареєстровано.

Освіта

У 2013 році мережа дошкільних навчальних закладів складає  28 закладів (19 ДНЗ і 9 НВК), кількість груп збільшилася  відповідно з 36 до 44 груп. У  2012/2013 навчальному році мережа дошкільних навчальних закладів складає 32 заклади різних типів : 18 – постійно діючих, 1 – сезонний (Кримківський ДНЗ «Пролісок»), 9   – у складі навчально-виховних комплексів, 4 –  не працюють без зняття із Державного реєстру (Мигіївський ДНЗ «Вишенька», Іванівський ДНЗ «Малятко», Підгір’ївський ДНЗ «Вербиченька», Вербовобалківський ДНЗ «Дубочок»). Станом на 01.01.2013 року дошкільними закладами охоплено 925  дітей, з них 167 дітей відвідують дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів.  Завдяки організації різних форм здобуття дошкільної освіти частка охоплення дошкільною освітою  дітей складає  на сьогодні  54 % (з  них дітей від 1 до 3 років – 17 %, від 3 до 6  років – 79 %). Для порівняння: у 2004 році відсоток охоплення дітей дошкільними  закладами в нашому районі  складав лише 32,2 % (584 дитини), у 2008 році – 47 % (757 дітей), а в 2013 році – 54% (925 дітей).

Запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою: короткотривалий режим  перебування дітей у ДНЗ, групи на базі загальноосвітніх навчальних закладів, соціально-педагогічний патронат (151 дитина) -  дають можливість збільшувати  відсоток дітей, охоплених  усіма формами дошкільної  освіти, до  94,1 %.

Особливої уваги заслуговує питання охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку. З  305 п’ятирічок, які проживають на території Первомайського району, відвідують дошкільні навчальні заклади  – 235, дошкільні підрозділи НВК – 55, групу на базі  Лисогірської  школи-інтернату та ДНЗ № 33 м. Первомайська  – 12, у 1-ому  класі – 3.  З 2010 року охоплення дітей 5-річного віку  складає 100 %, тоді як у 2004 році цей показник складав лише 54,4 %, у 2008 році –   75 %.

Проаналізувавши кількісний склад дітей від 0 до 6 років станом на 01.01.2013 року можна відмітити наступне. Кількість дітей від 0 до 6 років складає 2054 дитини,  з них : від 0 до 1 року –  343 дітей. З 1711 дітей (віком від 1 до 6), які підлягають охопленню дошкільною освітою, відвідують дошкільні навчальні заклади 925, що складає  близько 54 %.   Показник  охоплення дошкільною освітою менший від середнього по району в Лисогірській сільській раді – з 197 охоплено 83 (42 %), Кримківській – з 71 охоплено 27 (38 %),  Кінецьпільській – з 233 охоплено 91 (39 %), Кодимській – з 63 охоплено 30 (48 %), Довгопристанській – з 56 охоплено 22 (39 %). Найвищими показниками щодо охоплення дітей дошкільними закладами є в Степківській сільській раді: Степківський ДНЗ – 73 %, Зеленокошарський ДНЗ – 68 %, Жовтневий ДНЗ – 79 %, Степовий ДНЗ – 75 %, у Грушівському ДНЗ –  85 % (з 55 охоплено 47), у Мигіївському ДНЗ – 71 % (із 113 охоплено 80), у Катеринківському НВК –   73 % (з 26 охоплено 19),  у Бандурському НВК –   58 %, Чаусівському НВК № 1 – 66 %, у Полтавському НВК – 62 %.

Через недостатню кількість місць спостерігається перевантаження груп дітьми у  смт. Підгородна (міське поселення). За даними Державного комітету статистики на 100 місцях виховується 162 дитини, таке ж перевантаження спостерігається у Кінецьпільському і Лисогірському ДНЗ. Окрім того,  4 дошкільних навчальних заклади не працює з різних причин. З них на капітальному ремонті перебуває 1 – Іванівський ДНЗ «Малятко»,  решта не працюють  через відсутність або ж дуже малу кількість дітей дошкільного віку. А також обмежене фінансування дошкільної освіти унеможливлює відновлення роботи  тих дитячих садків, які призупинили свою діяльність на невизначений період та відкриттю нових. На рівні області Первомайський район постійно піддається критиці щодо показників охоплення дошкільним навчальним вихованням, які є значно нижчими від середньо обласних. Окремими сільськими головами  роками не вживається достатніх заходів щодо відкриття та відновлення функціонування дошкільних закладів, відкриття додаткових груп. Так  довго залишалося відкритим питання щодо відкриття додаткової групи у Синюхинобрідському ДНЗ  «Малятко», лише влітку 2012 року це питання вирішено: з  01.08.2012 року відкрито другу групу на 20 дітей.

Діяльність дошкільних закладів Первомайського району спрямовується на максимальне охоплення дітей дошкільною освітою, але залишаються ще не вирішеними  питання щодо відкриття додаткових груп в Кінецьпільському ДНЗ «Струмочок», Кам’яномостівському ДНЗ «Калинка», Кам’яномостівському ДНЗ «Дзвіночок»,  переведення Кримківського ДНЗ «Пролісок» на цілорічний режим роботи, відновлення роботи Іванівського ДНЗ «Малятко» та ще одного закладу в селі Лиса Гора.

Захист прав дитини та рівень злочинності

Згідно таблиці даний показник було виведено як середній із загальної суми м. Первомайська та Первомайського району і зараховано до районних. З метою профілактичної роботи, спрямованої на запобігання росту злочинності серед неповнолітніх району видано наказ відділу освіти від 22.08.2012 року №439 «Про активізацію роботи із попередження бездоглядності та правопорушень серед дітей та учнівської молоді». 

Відділ освіти систематично перевіряє стан роботи навчально-виховних і позашкільних  закладів  з питань правового виховання дітей, профілактики правопорушень. У ЗНЗ району був проведений тиждень права  в межах якого були організовані тематичні заходи: «Як не стати жертвою злочину», «Відповідальність неповнолітніх за скоєні правопорушення», «Профілактика насильства та жорстокості серед учнівської молоді», «Знай свої права  та обов’язки», «Правила і закони в твоєму житті», «Світ без насилля». «Законність і правопорядок в Україні». До Служби у справах дітей райдержадміністрації та відділу кримінальної міліції у справах дітей  надається інформація про дітей, які не відвідують навчальний заклад, займаються бродяжництвом. Адміністрації ЗНЗ приймають участь  у спільних рейдах «Діти вулиці», «Урок».  З метою охоплення дітей позаурочною роботою у школах району працюють 49 гуртків, які відвідують 789 учнів. У районі діють 2 позашкільні навчальні заклади (Первомайський районний центр дитячої творчості, Первомайська районна станція юних техніків), в яких працюють 44 гуртки та  які охоплюють 613 дітей.  Також, у школах району функціонують 77 спортивних секцій, які відвідують 1381 учнів та 120 безкоштовних гуртків різного спрямування, які відвідують 1569 дітей.

Службою у справах дітей Первомайської райдержадміністрації  за 2012 рік перевірено стан роботи навчально-виховних і навчальних закладів Первомайського району з питань стану утримання, виховання та додержання прав, свобод та законних інтересів дітей, перевірено стан роботи навчально-виховних і позашкільних  закладів  з питань правового виховання дітей, профілактики правопорушень. У навчальних закладах району за участю служби у справах дітей  був проведений тиждень права  в межах якого були організовані тематичні заходи: «Як не стати жертвою злочину», «Відповідальність неповнолітніх за скоєні правопорушення», «Профілактика насильства та жорстокості серед учнівської молоді», «Знай свої права  та обов’язки», «Правила і закони в твоєму житті», «Світ без насилля. Законність і правопорядок в Україні».

За поточний рік службою у справах дітей на території Первомайського району було здійснено рейдів: «Діти вулиці» - 16, «Урок» - 16.

Проінспектовано та складено 290 актів обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей Первомайського району.

У загальноосвітніх школах Первомайського району (Кінецьпіль, Мигія, Степківка, Підгородня, Кумари, Кримка, Софіївка, Синюхин Брід, Грушівка, Кам'яний міст, Лиса Гора, Катеринка) було проведено лекції в межах яких були організовані тематичні заходи: «Як не стати жертвою злочину», «Відповідальність неповнолітніх за скоєні правопорушення», «Профілактика насильства та жорстокості серед учнівської молоді», «Торгівля людьми», «Світ без насилля. Законність і правопорядок в Україні».

Для учнів цих шкіл був проведений тренінг «Запобігання насильству». Мета: надати інформацію про насильство, у тому числі сексуальне, як про фактор ризику ВІЛ-інфікування та вагітності; сприяти усвідомленню того, наскільки ризикованою є віктимна поведінка; сформувати навички відповідальної поведінки в ситуаціях соціального тиску: примусу, насильства, пропозицій з використанням недостовірної інформації (щодо найму на роботу в межах України та за кордоном). Був здійснений перегляд фільму: «Жорстоке поводження з дітьми». Проведена бесіда «Кримінальна відповідальність неповнолітніх за скоєнні злочини та правопорушення».

 Мета: - з’ясувати суть поняття кримінальні відповідальність неповнолітніх. Розвивати знання про відповідальність своїх дій у житті, розвивати уміння брати приклад з хорошої поведінки підлітків. Збагачувати словниковий запас дітей. Виховувати почуття відповідальності за свої дії.

роки

2010 рік

2011рік

2012 рік

Кількість неповнолітніх якими були вчинені правопорушення

16 чол.

14 чол.

5 чол.

        Жодний з п¢яти засуджених  неповнолітніх в 2012 році не був позбавлений волі, а  одержали умовний термін.

Опубліковано: Понеділок, 22 квітня 2013