Первомайський район

Довідка про стан і тенденції соціально-економічного розвитку Первомайського району у січні-серпні 2013 року Друк

 

З метою  створення умов для стабільного  економічного зростання, поліпшення якості соціальних послуг, підвищення рівня життя населення райдержадміністрація протягом 8 місяців 2013 року зосередила увагу  на реалізації завдань, викладених у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Розвиток промислового комплексу району

Одним із пріоритетів економічної політики Первомайського району є забезпечення сталого розвитку промисловості, як базової галузі, переорієнтація її на інноваційно-інвестиційний розвиток, підвищення використання потенціалу регіону, концентрації державних  та місцевих ресурсів на стратегічних напрямах розвитку.

Обсяг реалізації промислової продукції у вартісному вимірі за січень-серпень  2013 року у відпускних цінах підприємств складає 77 946,7 тис.грн.  

В розрахунку на одну особу населення району обсяг реалізації за січень-серпень 2013 р.становить 2492,1грн.

Найбільші обсяги реалізації промислової продукції за січень-серпень 2013 р., у вартісному вимірі, зберігаються на таких підприємствах:

 - ВАТ "Первомайський кар'єр "Граніт"20250,5 тис. грн, або  26 % загального обсягу реалізації по району;

- ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод" – 52552,0 тис.грн., або 67,4 % загального обсягу реалізації по району;

Також можна зазначити, що обсяг реалізації на ПАТ "СОФІЯ-ГРАНІТ" 733,7 тис.грн., або 0,9 % загального обсягу реалізації по району;

Обсяг реалізованої промислової продукції Первомайського району складає 0,6 % до всієї реалізованої продукції по Миколаївській області.

З метою сприяння ефективному розвитку реального сектора економіки, підвищення конкурентоспроможності підприємств, забезпечення рівня та якості зайнятості працюючих проводились засідання робочих груп та комісій. За результатами засідань надавались відповідні протокольні доручення та рекомендації щодо ефективного розвитку підприємств, вжиття невідкладних заходів з метою стабільного соціально-економічного розвитку району.

Використання інвестицій  на соціально-економічний розвиток

Субвенція з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.12 № 91 затверджено Порядок та умови використання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Так, 2013 р. Первомайському району передбачено виділення 684,5 тис. грн.

За рахунок субвенції передбачено спрямування коштів на:

- провадження електричного теплоакамулюючого обігріву Романобалківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна,1 с.Романова Балка Первомайського району (реконструкція) - 592,243 тис. грн.;

- поточний ремонт містка по вул. Лісовій в с. Куріпчине Первомайського району Миколаївської області - 68,5 тис.грн.

Нерозподілений прибуток складає 23,757 тис.грн.

За станом на 01.09.2013 профінансовано робіт на суму 401,2 тис. грн., або 60 % від запланованого обсягу.

ПРООН

В рамках ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в 2013 році передбачається реалізація двох проектів:

- технічне переоснащення системи опалення та гарячого водопостачання амбулаторії с. Катеринка по вул. Радянська, 1-а Кам’яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, кошторисною вартістю – 394426,00 грн.

- технічне переоснащення системи опалення і гарячого водопостачання амбулаторії с. Лиса Гора, по вул. Шевченко, 1 Лисогірської сільської ради, Миколаївської обл., кошторисною вартістю – 414607,00 грн.

Проектом в с. Катеринка  передбачається наступний розподіл внесків партнерів на реалізацію:Кошти проекту МРГ – 160000,00 грн.  (40,5 %); кошти районного бюджету – 144000,00 грн. (36,5 %); кошти громадської  організації –     20500,00 грн. (5,2%);інші – 69926,00 грн. (17,7 %). На даний час проект вступив в фазу реалізації.

По проекту в с. Лиса Гора проводяться роботи по оформленню відповідної документації.

План дій по зниженню використання природного газу закладами бюджетної сфери.

Задля зниження використання природного газу закладами бюджетної сфери на даний час ведеться робота по виготовленню проектно-кошторисної документації наступних об’єктів:

- Синюхинобрідська ЗОШ І-ІІІ ступенів - перехід на електроопалення, заміна системи опалення – 20 тис.грн.;

- Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ступенів- перехід на електроопалення, заміна системи опалення – 20 тис.грн.;

- Кінецьпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів – перехід на електроопалення – 20 тис.грн;

- Підгороднянська ЗОШ І-ІІІ ступенів – перехід на електроопалення – 20 тис.грн.

Стан розвитку споживчого ринку району

Роздрібна мережа Первомайського району забезпечена в повному обсязі продовольчими товарами. В магазинах реалізується продукція власного товаровиробника (яйця курячі СТОВ «Фенікс», хліб ПП «Возіян», ФОП «Пилипенко»). Станом на 01.09.2013 року в Первомайському районі діють 15 переробних підприємств всіх форм власності, які максимально забезпечують район основними продуктами харчування.

Первомайське районне споживче товариство займається торгівлею, виробництвом та заготівлями. Обслуговує  населенні пункти, розташовані в Первомайському районі.

За  І півріччя 2013 року за напрямком «Споживчий ринок»  район на 16 місці. Але в порівнянні з 2010 роком на споживчому ринку району протягом 2012-2013 років ситуація трохи покращилася. Так, за І півріччя 2013 року порівняно з відповідним періодом попереднього року оборот роздрібної торгівлі(за розрахунковими даними) становив 106133,8 тис.грн і збільшився на 6,2%  (по області – збільшення на 11,8%, по Україні – на 11,2%)), у 2012 році - на 13,4% (по області – збільшення на 17,9%).

Довідково:за відповідний період 2010 року спостерігалося зменшення обороту на 2,4% (по області – збільшення на 0,7%).

Абсолютний приріст обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення (за розрахунковими даними)протягом І півріччя 2013 рокусклав 223,8 грн. (по області – 883,2 грн.), у 2012 році – 348,7 грн. (по області – 1085,7 грн.).

Довідково:за І півріччя 2010 року відбулося скорочення обороту на 1 особу на 45,4 грн. (по області – збільшення на 29,1 грн.).     

З метою покращення ситуації на споживчому ринку, збільшення обсягів продажу товарів, недопущення безпідставного підвищення цін відділом економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації постійно проводиться аналіз стану розвитку споживчого ринку та  визначаються перспективи його розвитку.

В районі продовжена робота з активізації розвитку мережі торгівлі; організації виїзної та виносної торгівлі в місцях, де відсутня стаціонарна торговельна мережа; покращення роботи ринків, ліквідації стихійної торгівлі.

З метою насичення споживчого ринку району, недопущення перебоїв у забезпеченні населення основними продуктами харчування проводиться робота з розробки прогнозних балансів попиту та пропозиції основних продуктів харчування на 2013/2014 маркетинговий рік.

З метою стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку району щотижнево проводиться моніторинг цін на основні групи продовольчих товарів, здійснюється аналіз економічного підґрунтя зростання цін; робота щодо проведення ярмаркових заходів, сприяння відкриттю фірмової торговельної мережі підприємств-виробників, створення умов для реалізації населенням надлишків плодоовочевої продукції на ринках, налагодження взаємовигідної співпраці товаровиробників та продавців товарів, проведення роботи з суб’єктами господарювання щодо мінімізації рівня торговельних та постачальницько-збутових надбавок тощо.

З метою підтримки місцевих товаровиробників, наповнення ринку доступними продуктами харчування в Первомайському районі проводяться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. З початку 2013 року станом на 01.09.2013 року проведено 73 ярмаркових заходи.

Для забезпечення населення в осінньо-зимовий період плодоовочевою продукцією, запобігання її подорожчанню в районі проведено інвентаризацію наявності складських приміщень, овочесховищ, їх технічного і санітарного стану, місткості, умов зберігання.

Станом на 2 вересня 2013 року в районі вироблено 10260,9 тонн овочевої продукції; 19480,9 тонн картоплі;  3024,8 тонн плодів та ягід.

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. В обороті ринків вагоме місце становить продаж сільськогосподарських продуктів. За статистичними даними у січні–серпні 2013р., порівняно з відповідним періодом попереднього року, продаж сільгосппродукції на ринках району зріс на 9,2% за рахунок зниження цін на сільськогосподарську продукцію (на 0,8%). Зріс обсяг продажу овочевої продукції, фруктів та ягід свіжих (на 16,2%), але також зафіксовано найсуттєвіше зниження обсягів продажу картоплі в зв’язку з її подорожченням (в 1,7 рази).

Рівень відповідного періоду минулого року по продажу молока та молокопродуктів перевищено аграрними підприємствами  району у 2,6 раза, але ціни на молочні продукти зросли на 9,2%. Зріс продаж м’ясопродуктів (на 9%)  і спостерігалося найбільше зниження цін на сало (на 37,9%).

Найсуттєвіше подешевшали в районіягоди (на 28,2%), з одночасним зростанням цін на цибулю ріпчасту (на 46,9%). Проте сезон заготівель у розпалі. Населення продовжує поповнювати свої запаси.

На постійній основі для торгівлі власною продукцією  виділені  місця на  торгівельному майданчику КП „Орлик”  та  філія КП „Первомайський ринок” в селі Лиса Гора. Робочою групою по проведенню інвентаризації ринків на території Первомайського району здійснено виїзди до  КП „Орлик”  та до  Лисогірської дільниці КП „Первомайський ринок”з метою перевірки торгових місць, кількості укладених договорів на право ведення торгівлі на територіях ринків.    

ІІ. За січень–червень 2013 року обсяг реалізованих послуг склав 5699,4 тис.грн, тобто на 19,5 % знизився, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, в якому обсяг реалізації склав 7074,6 тис.грн. Даний негатив спостерігається в зв’язку з тим, що відбулась переєстрація суб’єктів, які надають послуги на територію сусідніх районів та областей. На даний час ведеться активна робота по поверненню суб’єктів та первинна реєстрація суб’єктів на території надання послуг. 

За період з 2009 по 2011 рр., згідно з статистичною інформацією, спостерігається значне збільшення обсягу реалізованих послуг: так в 2009 р. він складав 1159,3 тис.грн., 2010 р. - 395,7 тис.грн., 2011 – 4769,7 тис.грн.

Це являється показником само зайнятості населення та проведення роботи по легалізації заробітної плати.

 

Дані моніторингу цін Первомайського району

станом на 01 вересня 2013 року

Дані моніторингу цін на підприємствах торгівлі

Назва товару

Один. виміру

Середня роздрібна ціна, грн.

Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку (3 види з зазначенням ваги):

-подовий Іг / вищий ґатунок 0,9 кг

-подовий Іг 0,6 кг

-«Східний – селянський» 0,6 кг

 

 

кг

 

 

4,6

2,80

3,10/3,55

Хліб житній, житньо-пшеничний

(3 види з зазначенням ваги):

-житній 0,5 кг

- житньо – пшеничний 0,6 кг

-житній нарізаний 0,6 кг

кг

 

 

2,45

3,30

3,40

Борошно пшеничне в/г вагове

1 кг

4,25

Макаронні вироби (вермішель з борошна в/г вагові

1 кг

5,60

Рис ваговий

1 кг

7,39

Крупи гречані вагові

 1 кг

8,59  

Крупа манна вагова

1 кг

4,75

Ковбаси варені першого ґатунку

1 кг

30 ,00

Молоко жирн. 2,5%

1 л

7,00

Сметана жирн. 20%

1 кг

17,80

Масло вершкове 72,5%

1 кг

54,04

Цукор ваговий

1 кг

6,50

Олія соняшникова рафінована

л

14,00

Яйця (І-ІІ категорії без промислового пакування)

дес

8,50/8,00

Дані моніторингу цін на ринках

Назва товару

Один. виміру

Середня роздрібна ціна, грн.

Яловичина (лопатка без кістки)

кг

47,50

Свинина (лопатка без кістки)

кг

55,00

Сало

кг

17,00

Птиця (тушки курячі)

кг

24,00

Яйця (птахофабрика)

дес

8,50

Сир м’який

кг

24,00

Картопля

кг

3,50

Капуста

кг

2,75

Морква

кг

3,50

Буряк

кг

4,00

Цибуля

кг

3,30

Яблука

кг

4,50

Дані моніторингу цін на АЗС

1.

Бензин А-95

л

10,42

2.

Дизельне пальне

л

9,50

Між Первомайською  райдержадміністрацією та    сільськогосподарськими  підприємствами району  укладено  договори щодо  забезпечення  незнижувального  тримісячного  запасу  продовольчого зерна  врожаю 2014 року в обсязі  2300 тонн  для  утримання  стабільних  оптово – відпускних  цін  на  хліб  та  хлібобулочні   вироби.

З  метою забезпеченності  Миколаївської  області  хлібом  та  хлібобулочними   виробами станом  на  01.09.2013 року здано  та  переоформлено  1190 тонн  продовольчої  пшениці  врожаю  2013  року, що  становить  92 %  до  завдання.

Підприємництво

Станом на 01 січня 2013 року у Первомайському районі кількість підприємств становить – 208, (станом на 01.01.12 – 188, тобто темп зростання складає 110,6%, або 20 підприємств), з них:

-  малі підприємства – 189 (61 на 10 тис.населення),або 90,9% до загальної кількості підприємств району (станом на 01.01.12 – 166 (53 на 10 тис.населення),або 88,3% до загальної кількості підприємств району, тобто приріст склав 13,8 %, або 23 підприємства), з них мікропідприємств – 159 (51 на 10 тис.населення), або 76,4 %.

- середні підприємства – 19 (6 на 10 тис.населення), або 9,1 % до загальної кількості підприємств району (станом на 01.01.12 – 22 (7 на 10 тис.населення), або 11,7 % до загальної кількості підприємств району, тобто приріст склав -13,6 %, або -3 підприємства ) .

Кількість зайнятий працівників - 3057, (на 01.01.2012 р. – 2983 осіб, тобто приріст склав 2,5 %, або 74 особи) з них:

- на малих підприємствах – 1312 осіб (42,9 %) (на 01.01.2012 – 1011 осіб, тобто приріст склав 29,7 %, або 301 особа), з них на мікропідприємствах 524 (17,1 %);

- на середніх підприємствах – 1745 осіб (57,1 %) (на 01.01.2012 – 1972 осіб, тобто приріст склав -11,5%, або мінус 227 осіб).

Переважно малі підприємства функціонують у сфері торгівлі, громадського харчування, надають різноманітні послуги. В управлінні економіки створена база даних вільних приміщень по району, де можна було б відкрити певний вид побутових  послуг.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого в сфері малого підприємництва за 2012 рік склала 1719,33 грн.., станом на 01.01.2012 – 1659,04 грн., тобто приріст склав 3,6 %,або 60 грн.

Стан залучення прямих іноземних інвестицій

За статистичною звітністю обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на  1 червня 2013 р. становив  5923,8 тис.дол. США, що на 2628,2тис.дол. США більше обсягів інвестицій на 01 січня 2013 року (3295,6 тис.дол. США), тобто темп зростання складає 179,7 %. Обсяг інвестицій на 1 особу населення станом на 1 червня 2013 р. складають 188,4 дол.США., за станом на 1 червня 2012 р.101,4 дол. США.

Капітальні інвестиції

Станом за січень-червень 2013 року в Первомайському районі освоєно капітальних інвестицій на суму 34803 тис.грн. На 1 особу припадає 1106,7 грн.

Опубліковано: П'ятниця, 18 жовтня 2013