Первомайський район

Про стан та тенденції соціально-економічного розвитку Первомайського району за 8 місяців 2011 року Друк

 

2011 року ситуація в промисловому комплексі району, характеризується приростом темпів виробничої діяльності.

За підсумками січня-серпня 2011 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 45069, 5 тис.грн, порівняно з січнем - серпнем минулого року це майже в 2 рази (21840,4 тис. грн), в тому числі добувна промисловість склала 19601,1 тис. грн., переробна - 25468,4 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції за січень-серпень 2011 року на одну особу склав 1418 грн, в минулому році за цей період - 206,3 грн. Основні виробники промислової продукції:

За січень-серпень реалізовано продукції ВАТ „ Первомайський кар'єр «Граніт» - на 15349,7 тис.грн, ПГЩК - на 1320,6 тис.грн, ТОВ „Бандурський ОЕЗ"- на 23912,5 тис.грн, ПрАТ„Софія-Граніт" - на 909,3 тис. грн. Малі підприємства виробники промислової продукції: Синюхинобрідський Млин - 163,5 тис.грн ПСП Паляниця - 904,3 тис.грн

В першому кварталі 2011 року ТОВ „Ментор-буд" розпочало планові ремонтні та підготовчі роботи до запуску виробничої лінії по виготовленню цегли з випаленої глини. Запуск підприємства планується в 3 кварталі 2011 року з обсягами виробництва 800 шт. цегли за добу.

Будівельна діяльність. За січень-липень 2011р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 558 тис.грн., у % до січня-липня 2010 року-222,7%.

Мале підприємництво. В Первомайському районі на 01.10.11 р. зареєстровано 1131 суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб. На початок року їх кількість складала 1118 чоловік, відбулось збільшення на 13 осіб.

За 9 місяців 2011 року фізичними особами-підприємцями сплачено до бюджету 1046,9 тис.грн., що на 47,4 тис грн., (або на 4,7% ) більше відповідного періоду 2010 року.

Частка малого бізнесу в загальному обсязі виробництва складає 23,4%.

На території району функціонує 108 малих підприємств. З метою надання допомоги суб'єктам підприємництва діє Кредитна спілка «Світовид», яка за 9 місяців 2011 року   видала фермерським та сільськогосподарським  підприємствам  2076  кредитів на загальну суму 16550,7 тис. грн.

На 01.10.2011р. серед безробітного населення проведено 21 семінар «Основи організації підприємницької діяльності», в яких приймали участь 94 особи, 8 осіб отримали грошову допомогу на розвиток власного бізнесу в сумі 35427,0 грн, 9 осіб пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення «Організація малого бізнесу» та «Основи організації підприємницької діяльності». Працевлаштовано в рахунок дотації 8 осіб на ДП «Ливарний завод», ТОВ «Софія», СПД „Чатікян".

Підприємці, які мають інвестиційні пропозиції, залучаються до участі в інвестиційних Форумах.

Станом на 1 жовтня 2011 р. до Дозвільного центру звернулись 85 суб'єкта господарювання, видано 42 дозволи.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за січень-червень склав 34564,2 тис.грн , що на 1 % менше до відповідного періоду минулого року.

В районі функціонує 140 кіосків, 119 магазинів, з них продовольчих - 95, непродовольчих - 24. Всього торгівельна мережа складає 309 одиниць. В районі функціонують бари, кафе загальною кількістю 37 одиниць.

Обсяг реалізованих послуг за січень-липень 2011 року склав 5823,2 тис. грн., у тому числі реалізовано населенню 526,6 тис. грн.

Оплата населенням за енергоносії. За 1 півріччя 2011р. населенням району сплачено за електроенергію на 99,2 %.

Населення. На 1 липня 2011р. чисельність наявного населення району становила 31,6 тис осіб.

Опубліковано: Четвер, 13 жовтня 2011