Про регіон

Заробітна плата працівників Миколаївської області у квітні 2010 року Друк

 

За данимиГоловного управління статистикиу Миколаївській області у квітні 2010р. чисельність штатних працівників по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становила 241,1 тис. працюючих.

Середній розмір номінальної заробітної плати цієї категорії працюючих в економіці області становив 1989 грн.. Рівень заробітної плати порівняно з березнем п.р. зменшився на 4%, та у 2,2 раза перевищував показник законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати (884 грн.)

Розмір заробітної плати працівників у ключових ланках економіки області становив: в промисловості 2615 грн., сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послуг1450 грн. Співвідношення рівнів заробітної плати у цих видах діяльності склало 1,8 раза.

Суттєве зменшення рівня заробітної плати за квітень п.р.спостерігалось у працівників:

промисловості – на 13%, або на 395 грн.;

лісового господарства – на 7%, або на 96 грн.

Водночас зростання їїза місяцьзафіксовано у працівників:

будівництва– на 20%, або на 238 грн.;

сільськогогосподарства – на 18%, або на 220грн.;

організацій, які здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надають послуги підприємцям– на 5%, або на 79 грн.

Найвищийрівень оплати праці незмінно залишається у працівників металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, транспорту та зв`язку, фінансової діяльності, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, де заробітна плата працівників в 1,4–1,7 раза перевищувала середній показник, який склався в економіці області.

На противагу, вкрай низькою зафіксованооплату праці упрацівників текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів з хутра, виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства,готельного і ресторанного бізнесу. Розмір заробітної плати в цих видах діяльності не перевищував 66% відсередньообласного показника.

Заробітна плата працівників області від загальнодержавного її рівня становила 94%, або була меншою на 118грн.

Серед регіонів України за рівнем заробітної плати область у квітні посідала 8 місце після Донецької, Дніпропетровської,Київської, Луганської, Запорізькоїобластей та міст Києва і Севастополя.

Реальна заробітна плата найманих працівників у квітні 2010р.порівняно з березнем зменшилась на3,4%, а проти квітня 2009р. збільшиласьна 1,1%.

Станом на 1 червня 2010р. 6,1 тис. працівників підприємств області потерпали від невчасного отримання заробітної плати. Кожному з них в середньому не буловиплачено по 3448,57 грн., що в 1,7 раза більше за розмір середньої заробітної плати, нарахованої у квітні 2010р. одному штатному працівнику.

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2010р. склала 46,8млн.грн.іпорівняно з 1 квітня 2010р.зменшиласьна 13,6%, абона 7,4 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості 2,1 млн.грн., або 4,5% припадає на економічно неактивні підприємства, тобто ті, які призупинили свою виробничо-господарську діяльність у 2009 та попередніх роках; 23,7 млн.грн., або 50,6% – на підприємства, щодо яких здійснюється процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 21 млн.грн., або 44,9% – на економічно активні підприємства.

Серед економічно активних підприємств більше половини, або 51,6% боргу із заробітної плати зосереджено на підприємствах промисловості, 23,1% – транспорту та зв`язку,7,3% – будівництва.

Опубліковано: Понеділок, 20 вересня 2010