Про регіон

Заробітна плата працівників Миколаївської області у березні 2010 року Друк

 

У березні 2010р. чисельність штатних працівників по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становила 240,7 тис. працюючих.

Середній розмір номінальної заробітної плати цієї категорії працюючих в економіці області становив 2067 грн. Порівняно з лютим п.р. рівень заробітної плати збільшився на 11%, та у 2,8 раза перевищував показник законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати (744 грн.)

Розмір заробітної плати працівників у ключових ланках економіки області становив: в промисловості 3010 грн., сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послуг – 1230 грн. Співвідношення рівнів заробітної плати у цих видах діяльності склало 2,4 раза.

Суттєве зростання рівня заробітної плати за березень п.р.спостерігалось у працівників:

промисловості – на 22%, або на 550грн.;

лісового господарства – на 21%, або на 240грн.;

сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг – на 17%, або на 178 грн.;

будівництва– на 12%, або на 124грн.;

торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 11%, або на 147 грн.

Найвищийрівень оплати праці незмінно залишається у працівників транспорту та зв`язку, промисловості, фінансової діяльності, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, де заробітна плата працівників в 1,4–2,4 раза перевищувала середній показник, який склався в економіці області.

На противагу, вкрай низькою зафіксовано оплату праці у працівників виробництва гумових та пластмасових виробів, текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів з хутра, будівництва, сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг, готельного і ресторанного бізнесу, лісового господарства. Розмір заробітної плати в цих видах діяльності не перевищував 66% відсередньообласного показника.

Заробітна плата працівників області від загальнодержавного її рівня становила 98%, або була меншою на 42грн.

Серед регіонів України за рівнем заробітної плати область у березні посідала 7 місце після Донецької, Дніпропетровської, Київської, Луганської, Запорізької областей та м. Києва.

Реальна заробітна плата найманих працівників у березні 2010р.порівняно з лютим збільшилась на9%, а проти березня 2009р. на 5%.

Станом на 1 квітня 2010р. 6,9 тис. працівників підприємств області потерпали від невчасного отримання заробітної плати. Кожному з них в середньому не буловиплачено по 2901,35 грн., що в 1,4 раза більше за розмір середньої заробітної плати, нарахованої у березні 2010р. одному штатному працівнику.

Сума невиплаченої заробітної плати на 1 квітня 2010р. склала 54,1млн.грн.іпорівняно з 1 березня 2010р.збільшиласьна 2,8%, абона 1,5 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості 2 млн.грн., або 3,8% припадає на економічно неактивні підприємства, тобто ті, які призупинили свою виробничо-господарську діяльність у 2009 та попередніх роках; 32 млн.грн., або 59,1% – на підприємства, щодо яких здійснюється процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 20,1 млн.грн., або 37,1% – на економічно активні підприємства.

Серед економічно активних підприємств більше половини, або 53,2% боргу із заробітної плати зосереджено на підприємствах промисловості, 22,7% – транспорту та зв`язку,6,9% – будівництва.

Опубліковано: Понеділок, 20 вересня 2010