Про регіон

Гендерна ситуація в Миколаївській області у січні-червні 2010 року Друк

 

За даними Головного управління статистики у Миколаївській області у І півріччі 2010р.чисельність штатних працівників по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становила 241,5 тис. осіб, з них 129,5 тис. складали жінки та 112 тис. – чоловіки. Структура працюючих за статевою ознакою свідчить про перевагу жінок над чоловіками – 53,6% від середньооблікової кількості працівників, зайнятих в економіці області.

За окремимисферами прикладання праці перевага жінок над чоловіками є набагато суттєвішою. Так, в сфері охорони здоров’я та надання соціальноїдопомоги частка жінок становить 81,6% (від середньооблікової кількості штатних працівників цього виду діяльності), готельному та ресторанному бізнесі – 81%,освіти – 75,2% та фінансовій діяльності – 71,3%. І, навпаки, найбільш вагома частка чоловіків у видах економічної діяльності, які залишаються традиційночоловічими сферами прикладання праці: будівництві – 79,8%, лісовому господарстві та пов’язаних з ним послуг – 69,5%, сільському господарстві – 65,3%, промисловості – 63,2%, транспорті та зв’язку – 60,8%.

У січні-червні2010р. заробітна плата жінок в середньому по області складала 1740,39 грн., що становило 74,1% заробітної плати чоловіків (2349,85 грн.).

За всіма видами економічної діяльності заробітки жінок не перевищували заробітки чоловіків.

Відчутно нижча оплата праці жінок порівняно з чоловіками зафіксована утранспорті та зв’язку – на 1404,33 грн. (на 40,1%), фінансовій діяльності – на 1114,92 грн. (на 28,3%), промисловості – на 982,19 грн. (на 32,6%), рибальстві, рибництві– на 398,58 грн. (на 22,9%), торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 388,24 грн. (на 23,1%).

Наразі, слід зазначити, що незначне відставання від заробітку чоловіківспостерігалось у жінок, зайнятих в лісовому господарстві – 1,2%, сфері здійснення операцій з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надання послуг підприємцям – на 2,2%, освіті – на 3%, державному управлінні – на 3,1%, в установахохорони здоров'я та надання соціальної допомоги – на 6,1%, організацій з надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту– на 7,9%.

Опубліковано: Понеділок, 20 вересня 2010