Веселинівський район

Веселинівська райдержадміністрація повідомляє наступне. Друк

Промисловість.

За січень-серпень 2012р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 53,9 млн.грн., що становило 0,4% у загальнообласного обсягу реалізації. У порівнянні з січнем-серпнем 2011р. обсяг реалізованої продукції збільшився на 53,3 %. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу становив 2243,4 грн. при середньообласному показнику - 12342,3 грн.

Зростання обсягу реалізації промислової продукції в районі спричинено перш за все збільшенням на 60,0 % (18,9 мли. грн.) проти 2011 року обсягу реалізації промислової продукції основним виробником - публічним акціонерним товариством «Веселинівський завод сухого знежиреного молока», питома вага якого в '' загальнорайонному показнику сягає 93,6 %.

За даними оперативного моніторингу за підсумками 9 місяців 2012 року позитивна динаміка у промисловій галузі зберігається.

Агропромисловий комплекс.

Станом на 03.09.2012 усіма категоріями господарств з площі 29,2 тис. га зібрано 41,4 тис. т зерна з урожайністю 14,2 ц/га. Зібрано: озимої пшениці 25,9 тис. т з площі 14,8 тис. га, урожайність 17,5 ц/га; ярої пшениці - 230 т з площі 224 га, урожайність 10,3 ц/га; озимого ячменю - 3,8 тис. т з площі 2,8 тис. га, урожайність 13,4 ц/га; ярого ячменю - 8,6 тис. т з площі 8,4 тис. га, урожайність 10,2 ц/га; вівсу - 0,8 тис. т з площі 711 га, урожайність 11,9 ц/га; зернобобових культур - 0,7 тис. т з площі 841 га, урожайність 7,9 ц/га; кукурудзи - 0,8 тис. т з площі 382 га, урожайність 20,7 ц/га; соняшника - 12,5 тис. т з площі 6,9 тис. га, урожайнісА 18,1 ц/га. Триває підготовка ґрунтів під посів озимих культур.

Поголів'я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах налічує станом на 01.09.2012 24 голови, що менше проти показника 2011 року на 7,7 %, у тому числі корів - 10 як і минулого року. Кількість свиней у господарствах зменшилось на 32,1 % та складає 638 голів.

Розвиток малого підприємництва і стан ринку праці.

Хід реалізації заходів районної Програми підтримки малого підприємництва на 2011 - 2012 роки розглянуто на сесії районної ради 24.02.2012 (рішення № 12).

Кількість малих підприємств району на 10 тис. осіб наявного населення нараховує 55 одиниць. За даними 2011 року малими підприємствами Веселинівщини отримано 46,6 млн. прибутку. Частка прибуткових підприємств складає 79,5 %, збиткових - 20,5 %. Прибутковими підприємствами отримано 50,7 млн. грн. прибутку, що у 1,5 рази більше проти 2010 року. Фінансовий результат збиткових підприємств склав 4,1 млн. грн. або 364,3 % від показника 2010 року.                                                                               \

Станом на 01.09.2012 проведено державну реєстрацію 1138 фізичних осіб- підприємців, що на 61 особу (або на 5,1 %) менше від загальної кількості підприємців, зареєстрованих на 01.09.2011. За звітний період зареєстровано 67 підприємців, що на 1 особу (1,5 %) менше ніж у 2011 році. Слід відмітити значне • скорочення кількості підприємців, які вирішили припинити діяльність. Так, за 8 місяців поточного року внесено запис про державну реєстрацію припинення 102 підприємців, що на 42,4 % менше проти показника січня-серпня 2011 року.

З початку поточного року 111 безробітним виплачено стипендій та відшкодовано вартість проїзду до місця проходження професійної підготовки та підвищення кваліфікації на суму 54,8 тис. грн.; роботодавцям перераховано 415,1 тис. грн. дотації на відшкодування витрат по оплаті праці працівників, для яких створені додаткові робочі місця, зокрема, 24 у 2012 році; прийнято рішення про надання 44,7 тис. грн. одноразової сукупної допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю 4 безробітним; брали участь в громадських оплачуваних роботах 303 безробітних, на виплату нарахованого фонду оплати праці витрачено 298,4 тис. грн.; виплачено допомоги по безробіттю в сумі 2,6 млн. грн., середній розмір допомоги 846 грн.

Кількість безробітних зменшилась проти показника початку серпня 2012 року на З особи (або 0,6 %) і складає 459 осіб, що водночас на 3,4 % більше від показника

станом на 01.09.2011. Рівень зареєстрованого безробіття не змінився і становить 3,3 %.

Споживчий ринок і сфера платних послуг.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту фізичних осіб-підприємців) за І півріччя 2012 року склав 80,7 млн. грн., що в порівняних цінах більше проти 2011 року на 5,9 %. Роздрібний товарооборот на одну особу становить 3377,3 грн., що в абсолютному значенні перевищує показник 2011 року на 181,7 грн. Роздрібний товарооборот юридичних осіб становить 12,2 млн. грн., зниження проти 2011 року складає 12,4 %, що спричинено показниками діяльності сільгосппідприємств, які звітували результативно у 2011 році, а у поточному році реалізацію продукції в роздріб не здійснювали.

Обсяг послуг, реалізованих підприємствами району за січень-серпень 2012 року (у ринкових цінах включаючи ПДВ), склав 5418,9 тис. грн., що на 39,8 % менше проти відповідного періоду 2011 року. Зниження загального обсягу реалізованих послуг спричинено припиненням надання послуг за видом діяльності «Послуги по зберіганню зернових та технічних культур» ТОВ^«Веселинівське зерноприймальне підприємство». Населенню за звітний період реалізовано послуг на 727,3 тис. грн., що складає 13,4 % від загального обсягу.

У січні-серпні 2012р. перевезення вантажів автомобільним транспортом у районі здійснювали виключно фізичні особи-підприємці. Ними перевезено 24,8 тис.т вантажів, що на 9,6 % менше ніж за відповідний період минулого року. Вантажооборот зменшився на 4,7 % і склав 5656,4 тис.ткм. Послугами підприємств автомобільного пасажирського транспорту скористалися 30,7 тис, осіб, що на 30,5 % менше ніж у відповідному періоді 2011р. Пасажирооборот зменшився на 64,9 % і становив 309,6 тис.пас.км. Скорочення обсягу пасажироперевезень зумовлено значним падінням кількості перевезених пасажирів провідним автопідприємством ПрАТ «Веселинове автотранс»,

Інвестиційна та будівельна діяльність.

У 2012 роі];і введені в експлуатацію об'єкти: приміщення продовольчого магазину з кафетерієм в смт Веселинове загальною площею 69 кв.м; магазин промислових товарів та складське приміщення в смт Веселинове загальною площею 486,5 кв,м; нежитлова будівля під розміщення столярного цеху в смт Веселинове загальною площею 518,1 кв,м. Реалізація інвестиційного проекту Богданова П,П, «Будівництво хлібозаводу в смт Веселинове» завершено. Підприємство продовжує роботу, спрямовану на розширення мережі споживачів продукції.

Бюджетні заклади району продовжують здійснювати капітальні вкладення, спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази бюджетних установі та відновлення об'єктів інфраструктури: ремонт доріг, вуличного освітлення, водопостачання.

Фінансові показники.

За 2011 рік сальдований фінансовий результат до оподаткування суб'єктів господарювання склав 57,3 млн. грн. прибутку, що на 58,9 % більше, ніж у 2010 році. Майже 80 % підприємств спрацювали рентабельно і отримали 62,9 млн. грн. прибутку до оподаткування. В той же час, 20,4 % підприємств отримали збитки в обсязі 5,6 млн. грн., що у 5 разів більше, ніж у 2010 році. У порівнянні з попереднім роком частка збиткових підприємств скоротилась на 5,3 відсоткових пункти. Надходження до загального та спеціального фонду бюджету району разом з офіційними трасфертами за січень-серпень 2012 року склали 63,2 млн. грн., що на 10,7 млн. грн, (або на 20,4 %) більше ніж у відповідному періоді 2011 року. Планове завдання виконано на 103,6 %. Основну частку надходжень до загального фонду бюджету району забезпечили податок з доходів фізичних осіб (7,1 млн. грн. або 76,1 %), плата за землю (1,9 млн. грн. або 20,3 %) та фіксований сільгоспподаток (167,7 тис. грн. або 1,8 %).

Стан виплати заборгованості по заробітній платі.

За даними статистичних спостережень заборгованість із виплати заробітної плати по колу звітуючих підприємств станом на 01.09.2012 відсутня.

Освіта

Закінчено капітальний ремонт Веселинівської районної гуманітарної гімназії.

У 22 навчальних закладах району функціонують шкільні бібліотеки, які направляють свою діяльність на забезпечення інформаційних та культурних потреб учнів та вчителів. Жодна із шкільних бібліотек станом на 10 жовтня 2012 року немає забезпечення автоматизованими комп'ютерними Інтернет-місцями для користувачів.

Бібліотечний фонд шкільних бібліотек на 80 % складається із надходжень ще 80-х років минулого століття. Нової художньої літератури та методичної літератури надзвичайно мало, оскільки держава, в основному, забезпечує шкільні бібліотеки новими підручниками.

Культура

Протягом третього кварталу здійснено поточні ремонти В трьох клубних та трьох бібліотечних закладах на загальну суму 23,7 тис. грн.; придбано акустичну апаратуру для Подільського сільського Будинку культури; антени для підключення до Інтернету, доріжки та лінолеум для трьох сільських бібліотек; журнальний стіл для Широколанівської сільської бібліотеки на суму 21,9 тис. грн..

Протягом третього кварталу 2012 року надійшло нової літератури для бібліотек Веселинівської централізованої бібліотечної системи на суму 43,5 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів, які надійшли від платних послуг бібліотеки - 0,7 тис. грн.; від Парламентської бібліотеки на суму 31,9 тис. грн.; від обласної бібліотеки ім.. Гмирьова на суму 9,6 тис. грн..; подаровані читачами на суму 1,3 тис. грн..

В закладах культури проведено:

Заходи, присвячені Дню державного прапора та Дню незалежності України:

Заходи, присвячених Всеукраїнському дню бібліотек:

Заходів, присвячених 75-річчю Миколаївської області:

Учасники художньої самодіяльності взяли участь :

Опубліковано: Понеділок, 26 листопада 2012