ЗМІ

Соціально-економічне становище Миколаївської області у січні–серпні 2016 року Друк

 

Демографічна ситуація. На 1 серпня 2016р. в області, за оцінкою, проживало 1154 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2016р. чисельність наявного населення скоротилася на 4,2 тис., головним чином за рахунок природного скорочення. За цей період народилось 6,2 тис. немовлят і померло – 10,2 тис. осіб.

Надання субсидій населенню. У січні–серпні 2016р. за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулось 78,6 тис. домогосподарств регіону. Призначено субсидії 112,3 тис. (ураховуючи тих, що звернулись за субсидіями у 2015р., але призначено їм було у 2016р.) у сумі 43,7 млн.грн.

Крім того, 30 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 52,4 млн.грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг. Населенням області у січні–серпні 2016р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1006,2 млн.грн, що становить 129% нарахованої за цей період суми.

Зайнятість та безробіття. Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–серпні 2016р. становила 201,4 тис. осіб, що на 3,3% менше ніж у січні–серпні попереднього року.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2016р. становила 13,9 тис. осіб, що на 2,9% менше ніж у липні п.р. та на 2,2% ніж у серпні 2015р. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області становив 1,9% середньорічної кількості населення працездатного віку.

Заробітна плата та стан її виплати. Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–серпні 2016р. становив 4648 грн, що у 3,2 раза вище мінімальної заробітної плати, встановленої на законодавчому рівні (1450 грн), та на 23,1% більше рівня заробітної плати за аналогічний період 2015р.

Реальна заробітна плата по регіону у січні–серпні 2016р. була на 6,9% вищою ніж у січні–серпні попереднього року.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) упродовж січня–серпня 2016р. збільшилась на 58,8% (на 31,4 млн.грн) і на 1 вересня склала 84,7 млн.грн.

Правосуддя та злочинність. За повідомленням прокуратури області, упродовж січня–серпня 2016р. у регіоні обліковано 17,8 тис. кримінальних правопорушень (на 37,5% більше ніж у січні–серпні 2015р.), з яких 33% – тяжкі та особливо тяжкі.

Діяльність підприємств. За січень–червень 2016р. фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області (крім банків, бюджетних установ; підприємств рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства) склав 1352,2 млн.грн прибутку проти 3009,5 млн.грн збитку у відповідному періоді 2015р. Вагомий обсяг прибутку отримали підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (531 млн.грн) та оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (468,7 млн.грн).

Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–серпні 2016р. становив 20321,5 млн.грн, що у порівняних цінах на 1,9% більше обсягу січня–серпня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припало 39,9%.

Капітальні інвестиції. Підприємствами і організаціями області у січні–червні 2016р. за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4652,9 млн.грн капітальних інвестицій. Індекс капітальних інвестицій у порівнянні з січнем–червнем 2015р. склав 205,9%.

Сільське господарство. У січні–серпні 2016р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2015р. становив 94,6%.

Промисловість. У січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем минулого року виробництво промислової продукції зросло на 7,5%. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря приріст склав 2,1%, у переробній промисловості – 9,7%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 10,8%.

Будівництво. У cічні–серпні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 993 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2015р. склав 121,6%.

Транспорт. У січні–серпні 2016р. вантажооборот автомобільного транспорту становив 539,2 млн.ткм, що на 3,8% більше ніж у січні–серпні 2015р. Автотранспортом перевезено 3,5 млн.т вантажів (на 8% більше).

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 901 млн.пас.км, що на 1,7% більше, та перевезено 86,2 млн. пасажирів (на 2,1% більше).

Зовнішня торгівля товарами. У січні–липні 2016р. обсяг експорту товарів становив 828,4 млн.дол. США і збільшився порівняно з січнем–липнем 2015р. на 2,6%, імпорту – 390,9 млн.дол. США і зріс на 26,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 437,5 млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,1.

Споживчі ціни. За січень–серпень п.р. на споживчому ринку Миколаївської області ціни зросли на 3,8%, по Україні – на 4,5% (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО).

 

 

 

© Головне управління статистики у Миколаївській області, 2016

Опубліковано: П'ятниця, 07 жовтня 2016