СТАТИСТИКА ВІДВІДУВАНЬ

17796057
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Цього місяця
Попереднього
Загалом
2577
9176
11753
334647
237254
17796057

Ваша ІР адреса: 172.20.0.2
2023-05-30 07:24

Календар

Травень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Доманівський район

Соціально-економічний портрет Доманівського району Друк E-mail

Район утворено в 1926 році. Районним центром є смт (селище міського типу) Доманівка. Адміністративно територію району поділено між селищною та 13 сільськими радами, яким підпорядковано 62 населені пункти. За післявоєнні роки кіль­кість сіл в районі зменши­лась на 37.

Загальна чисельність населення району становить 25 905 чол.

Доманівський район розташований у північно-західній частині Миколаївської області. На півночі він межує з Первомайським, на північному сході - з Арбузинським, на сході - з Вознесенським, на півдні - з Веселинівським, на заході - з Врадіївським районами, а також з Одеською областю.

Територія району лежить у басейні річки Південний Буг та її правих притоках Бакшали, Чертали та Чичиклії. Причому, річка Південний Буг є її природним кордоном на сході між Доманівським та Арбузинським і Вознесенським районами. Територія району має продовгувату форму, по осі північ-південь, за якою її довжина складає приблизно 56 км, площа району - 1,5 тис.км2, що відповідає 6,1 % загальної території області. Більша частина району лежить у межах Причорноморської низовини, північна його частина - на відрогах Подільської височини.

Економіко-географічне положення району визначається його розташуванням на родючих чорноземних грунтах, що визначило його сільськогосподарську спеціалізацію, в той час як   наявність   родовищ   гранітів у східній його частині посприяло розвиткові будівельної промисловості.

Негативною рисою ЕГП є віддаленість району від обласного центру та важливих транспортних шляхів, зокрема залізниці та автошляхів державного значення. Найближчими промисловими пунктами є міста Вознесенськ, Первомайськ та Южноукраїнськ , що деякою мірою поліпшує ЕГП району.

В районі є 23 колективні та акціонерні сільськогосподарські під­приємства, які обробля­ють понад 100 тисяч ге­ктарів орної землі. Є 210 фермерських  госпо­дарств, які мають 7,4 ти­сячі гектарів землі.

ДОМАНІВКА - селище мі­ського типу розташова­не за 135 кілометрів на північний захід від Мико­лаєва та за 45 кілометрів від залізничної станції Вознесенськ. Населення – 6, 1 тисяч чоловік, переважно українці, але є і росіяни, євреї, молдовани та інші.

Територія – 14 тис. кв. км.

Населення:

Середня чисельність  населення становить 25,5 тис. осіб.,  у т.ч. чоловіків – 12,0 тис.осіб,  жінок –  13,5 тис.осіб.

Кількість  міського  населення -   6,1 тис. осіб., сільського -  19,4 тис. осіб.

Щільність проживання – 17,6 осіб/км2

Національний склад населення  району становить: українців  - 91,2 %, росіян – 4,4 %, інших національностей – 4,4 %.

Середній вік населення району 40 років, в тому числі чоловіків – 36,9 роки, жінок  - 42,8.

Можна виділити кілька місць компактного проживання національних меншин: село Горянка - цигани, села Олександрівка та Козубівка – молдовани.

Основні показники доступа економічного і соціального розвитку району на 2015-2017 роки 

Показник

Прогноз

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн.

36,100

37,500

39,800

Індекс промислової продукції, відсотків  до попереднього року

102

104

106

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу, грн.

1405

1465

1560

Валова  продукція сільського господарства, млн. грн.

471

494

519

Валова  продукція сільського господарства, відсотків до попереднього року

102

105

105

Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу, грн.

18327

19297

20353

Індекс капітальних інвестицій, відсотків  до попереднього року

90

102

104

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу, грн.

900

918

955

Середня чисельність наявного населення,  тис. осіб

25,7

25,6

25,5

Кількість зайнятих економічною діяльністю  у віці 15-70 років,  тис. осіб

3100

3060

3020

Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

12,8

12,0

10,0

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн.

2756

3071

3395

Індекс реальної заробітної плати, відсотків

96

101,8

103,9

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо), млн..грн.

-3,5

15,0

25,0

Кількість суб’єктів малого підприємництва   (з урахуванням мікро-підприємництва) у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

88

89

90

 

 

Історична довідка

У далекому минулому Доманівщина - це край, де на широких степових просторах паслися незліченні стада бізонів, кочували войовничі племена кіммерійців, скіфів та сарматів.

Теперішня Доманівщина - це великий сільсько­господарський край, де на родючих чорноземах вирощують високі врожаї пшениці, цукрових буряків і соняшнику, На цій землі живуть працьовиті люди, щирі душею і багаті на вдачу.

Перші поселення людей на території Доманівського району відносяться до кам'яного віку. На терасах річок Південний Буг (с.Виноградний Сад), Бакшала (с.Анетівка) знайдено вироби з кременю, котрі свідчать, що тут мешкали мисливці на бізонів.

Також виявлено поховання доби бронзи (II тисячоліття до н.е.) та кургани скіфських часів.

Активне заселення району почалося на початку XIX ст., після визволення південної частини України від турецького гніту. Щедро роздаючи землі поміщикам, царський уряд водночас зобов'язував поміщиків вивозити сюди своїх кріпаків по ревізійські душі на 30 десятин землі. 200 років тому тут отримали землі поміщики Доманівські (звідси назва — Доманівка), пан Кантакузен (маєток «Молдавка»), пан Еслінгер (Мостове), пан Мартиновський (с.Прибужжя) та інші.

Згодом тут виросли маєтки, які й досі є свідками історії нашого краю, який на початку ХІХ ст. входив до складу Головлівської волості Ананьївського повіту Херсонської губернії. Населення волості становило 9 348 чол.2 і займалося головним чином землеробством, скотарством, чумакуванням.

Розвивалися ремесла: теслярське, ковальське, кравецьке. Внаслідок реформи 1861 року більшість землі залишилася за поміщиками. Вигони, випаси, водопої - все це, як і раніше, належало їм. Селянам виділялися малородючі землі.

Під час столипінської аграрної реформи багато заможних господарств нашого краю виділилося на хутори й створили нові поселення.

Доманівка виникла на початку 19 століття (1801 —1802 рр) на місці не­великого хутора молдова­нина Худобашева. Після перемоги Росії над Туреч­чиною (1791 р.) царський уряд всіляко заохочував заселення цих південних земель (їх називали Дике Поле). Тут одержали зе­млю поміщики Думанецькі (звідси і назва сели­ща), які завезли сюди своїх кріпаків з Польщі, поступово прибрали до рук кріпаків-втікачів з Центральної Росії та Ук­раїни. Згодом сюди було переселено кілька сімей державних селян з Пол­тавської губернії, а також з'явилися єврейські посе­ленці.

Входила в той час До­манівка до складу Головлівської волості Ананьївського повіту Херсонсь­кої губернії. Населення її займалось   землеробст­вом, скотарством, чумакуванням, розвивались та­кі ремесла, як теслярст­во, ковальство, кравецьке ремесло.

У 1896 році в Доманівці налічувалось 208 дворів з населенням 1489 чоловік.

Під час Столипінської аграрної реформи 48 за­можних селянських гос­подарств Доманівки виді­лились на хутори і ство­рили села Баришівка, За­бари, Зелінгера, Казарінське, Майорське, Олійниково, Черталка.

За даними 1886 року, 85 процентів доманівців бу­ли неписьменними.  У 1890 році в селі відкри­лась земська школа, в якій навчалось лише 70 дітей. На початку 20 сто­ліття у Доманівці було ві­дкрито медпункт, в якому містився кабінет лікаря, аптека, приймальня.

Під час першої світової війни майже все доросле чоловіче населення було мобілізовано на фронт.

У 1916 році кількість на­селення зменшилась біль­ше як на 400 чоловік.

Бідняки Доманівщини ра­до зустріли звістку про повалення царизму. Про­тягом літа-осені не припи­нялись сходки та мітинги селян, на яких ставилось питання про конфіскацію земель поміщиків Шишкіна та Олійника (в кінці 19 ст. вони придбали землю у попередніх господарів). У грудні 1917 року у по­міщиків таки відібрали зе­млю, худобу, приміщення та реманент. У січні 1918 року в селі обрано раду селянських депутатів, яку очолив 1. П. Ковальов.

Вже в березні 1918 року Доманівку окупували австро-німецькі війська, зго­дом денікінці. У селян ві­дібрали землю і знову по­вернули її поміщикам. Чи­мало доманівців вступили в партизанський загін. який активно діяв проти банд Махно, Тютюнника, петлюрівців, денікінців та інших.

4 лютого 1920 року Доманівку було звільнено Червоною Армією від дені­кінців. Поновлено роботу ревкому, обрано сільську раду, створено комітет незалежних селян.

У 1923 році 68 бідняць­ких селянських госпо­дарств об'єднались у пер­ше товариство спільного обробітку землі.

З 1924 року почала пра­цювати лікарня на 10 лі­жок. в 1926 році початко­ва школа стає семиріч­кою, де вже вчаться 275 дітей.

У 1929 році в Доманівці було утворено 2 колгоспи – «Червона зірка» та «Ра­дянський селянин». А нас­тупного року почала діяти МТС. Поступово підвищу­вався добробут селян. У 1938 році колгоспники одержали на трудодень по 5 кілограмів зерна та 2,4 карбованця грішми. До 1940 року було ліквідо­вано неписьменність, шко­ла вже стала середньою і в рік початку Великої Віт­чизняної війни тут навча­лось 739 дітей. У 1935 році в селі було відкрито аероклуб, який мав свій літак та планери. З 1936 року діяла стаціонарна кіноустановка, а бібліоте­чний фонд нараховував 12 тисяч книжок.

У роки Великої Вітчиз­няної війни   більше 10 тисяч  жителів району  були на фронті,  4 тисячі  чоловік загинуло на війні, з них  Восьми з них - І.М.Лихому, Цибенку І.С., Шварцману М.Ф., Киртку М.Н., Твердохлібову А.С,  Грабовенку М.І.Дорошу Ю.П., Андрейку І.С. присвоєно звання Героя Радянського Союзу. В роки окупації з серпня 1941 по березень 1944 року активно діяло підпі­лля на чолі з М. І. Діордієвим, А. Т. Мазепою.

Для багатьох тисяч людей в Україні та за її межами географічні назви  Акмечетські Ставки, Мостове, Богданівка, Доманівка та ряд інших сіл - символ скорботи, трагізму і пам’яті про криваву зиму 1941-1942рр. Саме тут німцями та румунами було створено другий "Бабин Яр" - величезний табір для знищення десятків тисяч євреїв з усіх населених пунктів від Дністра до Південного Бугу. Було розстріляно більше 116 тисяч чоловік. Зруйнувавши майже все — лікарню, МТС, школу, млин, електростанцію, по­грабувавши колгоспи, фа­шисти утворили в Дома­нівці табір смерті для єв­реїв з Одеси, Кишинева, Ізмаїла та інших місць.

Національна структура району протягом історії його існування змінювалась. До Другої світової війни на території району проживало багато євреїв, особливо в самій Доманівці. Під час німецько-фашистської окупації району в селі Богданівці загарбники створили концентраційний табір, куди звозили ув'язнених радянських військовополонених та євреїв 3 південних областей України та Молдавії. В'язнів тримали тут просто неба або в свинарниках радгоспу. Люди вмирали від голоду, холоду, хвороб. Тих, хто залишався в живих, розстрілювали на крутому схилі яру, звідки вони, часто лише поранені, падали на дно, де було розпалено багаття.

Маленьких дітей кати кидали в полум'я живими. Гітлерівці знищили в цьому таборі понад 55 тис. жителів. Про ці страшні історичні факти, що сталися на території району, йшла мова на Нюрнберзькому процесі. Не обминула жахлива доля і євреїв нашого краю. На місці трагедії встановлено пам'ятний знак жертвам геноциду.

Керівниками і безпосередніми учасниками кривавого злочину були начальник польового гестапо В. Крігер, есесівець О. Герінг, комендант Доманівської жандармерії П. Гелітар.

28 березня 1944 року район був звільнений від окупантів був звільнений від окупантів військами 3-го Українського  фронту, 37 –ю та 57-ю арміями. В  24-х братських могилах поховано 541 воїн-визволитель району.

У повоєнні роки чисельність єврейського населення зросла. У 1989 році їх проживало близько 200 чоловік. За роки незалежності майже всі вони іммігрували.

Після війни доманівці доклали титанічних зу­силь, щоб відбудувати зру­йноване. Вже в 1947 році в селищі почали діяти млин. олійня, райпромкомбінат,  електростанція. Доманівська МТС мала 41 трактор, 21 комбайн, 23 вантажні автомобілі.

У січні 1954 року в зв'язку з розформуванням Ізмаїльської області 6 районів Одеської області: Кривоозерський, Великоврадіївський, Первомайський, Доманівський, Мостівський - було передано до складу Миколаївської області.

У 1957 році Доманівка стала селищем міського типу.

У 1958 році Доманівський район було об'єднано з Мостівським районом.

У 1958 році всі колгоспи селищної ради були об'єд­нані в колгосп імені Котовського, яким довгий час керував О. А. Бєлінсь­кий.

В 60-70 роках у Домані­вці було побудовано сирзавод, комбікормовий за­вод, МПМК, агрошляхбуд, сільгосптехніку, сільгоспхімію, комбінат побу­тового   обслуговування тощо. До невпізнанності змі­нився зовнішній вигляд Доманівки: з 8 вулиць у 1953 році до 68 нині. В Доманівці побудовано примі­щення Держбанку, міліції, сільгоспуправління, Ощад­банку, центру зайнятості, школи №2 та початкової школи, ди­тячої спортшколи, Будин­ку дитячої творчості, аптеки, полік­лініки, Будинку культури, автобусної станції, відділу соціального забезпечення, споруджено стадіон.  У 2002 році Доманівка  відсвяткувала своє 200 – річчя

За останні двадцять років  селище газифіковано, переважна кількість вулиць вкриті асфальтом,  в 2010 році побудоване і здане в експлуатацію нове приміщення школи №1., яка стала  районним навчально-виховним комплексом .

 Доманівщина пишається своїми уродженцями - видатними людьми краю. Серед них відомі письменники: Дніпрова Чайка, Євген Кравченко., Іван  Луценко, Анатолій Маляров, Леонід Ржепецький, Микола Корнило, Василь Лехновський, класик української літератури Марко Кропивницький.

Своєю працею прославили нашу землю Герої Соціалістичної Праці Зоткін А.Т., Романенко Ш., Дремлюга Н.А., Шевченко В.Г., Куніцин Л.А. На освітянській ниві наш край прославив заслужений учитель України Мінченко Анатолій Федорович. 

Інфраструктура району

Інфраструктура району знаходиться на достатньому рівні розвитку.  Налічується 203 магазини, з них 135 продовольчих, 68 непродовольчих, 2 ринки загальною площею 3,7 тис. кв.м, розраховані на 370 торгових місць (смт.Доманівка, с.Мостове), 10 закладів громадського харчування, готель. Забезпеченість торговельною площею на 1000 жителів складає 342 кв.м.

Фінансово-кредитна мережа району складається з філій наступних банків:

 • Відділення Миколаївського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» - 7;
 • МОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» - 1;
 • МРУ «Приватбанк» - 1. 

Виробничий потенціал району: агропромисловий комплекс, переробна промисловість, виробництво будівельних матеріалів.

Найважливіший сектор економіки: агропромисловий.

В АПК району працює понад 300 фермерських господарств.

Виробнича структура сільського господарства - рослинницько-тваринницька.

Площа сільськогосподарських угідь - 123,6 тис. га.

Найефективніша галузь сільського господарства - виробництво зерна.

Тваринництво району - м'ясо - молочний напрямок. 

Особливості та конкурентні переваги району:

Основними перевагами Доманівського району серед інших в Миколаївській області є:

 • наявність родючих ґрунтів для сільськогосподарського виробництва;
 • наявність природних ресурсів для розвитку промисловості;
 • туристична привабливість: безліч місць придатних для зеленого туризму, наявність лісових насаджень, пам'ятних та історичних місць, заповідних зон та заказників;
 • сприятливий клімат для розвитку підприємництва. 

Газифікація, водопостачання, електромережі:

Водопостачання:

В 27 населених пунктах району існують водопровідні мережі загальною протяжністю 182,7 км. Для забезпечення водопостачання  в селах району діє 60  свердловин, що забезпечує потребу близько 40 %  населення В с.Козубівка розроблено ПКД щодо встановлення свердловини  та будівництва водогону, в с.Суха Балка та смт.Доманівка – на реконструкцію та капітальний ремонт водопровідних мереж. В смт Доманівка розроблено проект на реконструкцію господарсько-побутової  та дощової каналізацій. Всі проекти включено до Переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій по Миколаївській області.

Газифікація:

Всього по району прокладено більше 70 км газопроводу, налічується близько трьох тисяч абонентів – споживачів природного газу. Газифіковано районний центр, села Прибужжя, Акмечетські Ставки, Жовтневе (відсоток газифікацій району - 6,5%). Користуються газовим опаленням школи, дитячі садки, заклади охорони здоров’я, бюджетні установи.  В перспективі газифікація сіл Маринівка, Мостове та населених пунктів в цих напрямках, що дасть змогу більшій частині населення району користуватися голубим паливом. За кошти районного бюджету (350,0 тис.грн.) виготовлено проектно-кошторисну документацію по будівництву підвідних газопроводів, до вищезазначених населених пунктів.

Електромережі:

В районі експлуатується повітряні лінії - 10 кВ - 669 км, 0,4 кВ – 585 км, трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ – 260, обслуговуються 25,8 тис. осіб споживачів електричної енергії.

Дорожнє покриття:

Загальна довжина доріг – 691,1км, з них  автомобільні шляхи:

обласного  – 83,5км (12,1 % від загальної довжини доріг), в т.ч.   83,5 км - асфальт

районного -607,6 км (87,9 % від загальної довжини доріг), в т.ч. 267 км – асфальт.

Транспортні комунікації: 

№ п/п

Назва

Основні маршрути

Автовокзали

1.

Автовокзал смт.Доманівка

Маршрути Миколаївського, Одеського, Київського направлення

На приміському сполученні в районі працюють чотири перевізники.

Новітні комунікації:

На території району встановлено 3,3 тис. стаціонарних телефонів, зареєстровано 1,2 тис. користувачів Інтернету. Відсоток користувачів Інтернету складає 10,5 %.

На території району розвивається мережа мобільного зв’язку, експлуатуються 4 мобільні оператори:  Київстар, MTC, "Beeline", «Life». Покриття мобільного зв’язку на території району досягає 100 %.

Промисловість

В районі промисловість представлена  наступними галузями:

 • добувна  промисловість – 44 %;
 • переробна галузь (харчова промисловість) – 56 %.

Основною промисловою продукцією Доманівського району є:

 • граніт;
 • щебінь;
 • олія соняшникова нерафінована;
 • молоко оброблене рідке;
 • масло тваринне;
 • кисломолочні продукти;
 • борошно;
 • крупи;
 • хлібобулочні вироби;
 • - корма для тварин

Основні промислові підприємства району:

Назва підприємства

Основна продукція

ТОВ ”Прибузький гранкар’єр”

Підприємство в стадії банкрутства

ТОВ „Южно-Бугський кар’єр”

Граніт, щебінь, відсів

ПП „Фаворит М”

Хліб, хлібобулочні вироби

Доманівська філія ВАТ”Миколаївмолпром”

Молоко, йогурт, масло, сметана

ПАТ УМР "Гідроенергобуд

 

Агропромисловий комплекс

Доманівщина - край родючих земель та дуже працелюбних людей. За 20 років Доманівщина виховала не одне покоління трудівників, яким присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства» Зборовський С.А.- голова правління ПСП ім.Щорса, Молдованенко М.О. – директор ПСП ім..Шевченка ,Сіроштан Олександр Васильович – директор СЗАТ „Україна”, Ком”ягін В.І. – в минулому голова правління ТОВ ім.Б.Хмельницького, Тюхтій О.С. – директор ТОВ „Зоря Агро”, Туровський А.С. – в минулому директор ВАТ „Племзавод „Шляховий”, Хаврошин В.М. – тракторист ТОВ ім.Б.Хмельницького.

Розвиток галузі рослинництва

Площа сільськогосподарських угідь по Доманівському району становить 125,7 тис.га, в т.ч. 105,2 тис.га ріллі. Загальна кількість сільськогосподарських підприємств 35 шт.  ,селянських та фермерських  господарств 229 осіб, та 4327 одноосібників.

Сільгосптоваровиробниками    району  в 2015 році намолочено 111.56 тис.тон ранніх зернових та зернобобових культур  на площі 41,14 тис.га, середня урожайність становить 27.1 ц/га.

Овоче-баштанних культур зібрано 5672 тони на площі 435 га при середній урожайності 130,4 ц/га,картоплі зібрано 6132 тони на площі 601 га при середній урожайності 102 ц/га. Кукурудзи на зерно зібрано 32,8 тис.  тон на площі 13 тис. га, при середній урожайності 25,2 ц/га, соняшника скошено 39,1 тис. тон на площі 23,7 тис. га,при середній урожайності 14,5 ц/га

Під урожай 2016 року сільгосптоваровиробниками району посіяно озимих зернових на площі 32,1 тис.га та 0,6 тис. га оз.ріпака.

В районі нараховується 37 переробних підприємств, з них олійних – 10, 8 пекарень, 6 млинів,5 крупорушок, 4 цеха по виробництву макаронних виробів, 2 цеха по виробництву продуктів із м’яса, в тому числі діючих: 1 олійний цех, 3 пекарні, 1 млин.

Розвиток тваринницької галузі

 • Тваринництвом в районі займаються такі господарства:
 • ПСП ім..Шевченко (молочне скотарство,свинарство);
 • ПП «Південь»(свинарство);
 • ПСП ім..Суворова(свинарство);
 • ТОВ СП «Нібулон» ДП Лідієвське(молочне скотарство,свинарство);
 • ТОВ «Струмок» (вічарство);
 • СПрАТ «Україна»(молочне скотарство,свинарство);
 • ТОВ ім..Б.Хмельницького(молочне скотарство,свинарство);
 • ТОВ «ЕНКІ-ЛЄО» (свинарство);
 • Маринівський аграрний ліцей (свинарство); 

Станом на 1.01 2016 року чисельність поголів’я ВРХ в районі налічує 9095 голів , в т.ч. 5464 голови корів, свиней налічується 5452 голови,чисельність поголів’я овець та кіз складає 1628 голів, птиці - 107846 голів.

Сільгосппідприємствами та господарствами населення вироблено 25734 цнт  м’яса та 231352 цнт.молока

Медицина. Охорона здоров’я

Доманівська центральна районна лікарня

Адреса: 56401, Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Пирогова, 6, факс: (05152) 9-15-40
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Головний лікар: Остапенко Олександр Григорович, тел.: (05152) 9-15-56 

Структурні підрозділи: поліклінічне відділення, стаціонар.
Ліжковий фонд - 127 ліжок по наступним профілям:
терапевтичне - 41 ліжок;
хірургічне - 30;
пологове - 13;
гінекологічне - 15;
педіатричне - 18;
Денний стаціонар на 12 ліжок.
Поліклінічне відділення: 245 відвідувань у зміну.

Медична допомога населенню надається відповідно до Ліцензії МОЗ України АД № 071117 виданої 08.11.2012 року за спеціальностями: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, ендокринологія, загальна практика сімейна медицина, анестезіологія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психотерапія, терапія, ультразвукова діагностика,, ендоскопія, урологія, функціональна діагностика, хірургія, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, інфекційні хвороби, психіатрія, наркологія, фтизіатрія, рентгенологія, онкологія, ортопедія і травматологія, ортопедична стоматологія, медицина невідкладних станів, неонатологія, паталогічна анатомія,дієтологія,фізіотерапія,організація управління охороною здоров’я, підліткова терапія, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з масажу, медичний статистик.
Впроваджено ряд нових та ефективних методів діагностики та лікування: енцефалографія, реовазографія, спірографія. 

 У ЦРЛ функціонує 6 спеціалізованих відділень, що надають стаціонарну допомогу:
- хірургічне
- терапевтичне
- пологове
- гінекологічне
- педіатричне
- інфекційне

До складу районної центральної лікарні входять структурні підрозділи:
- консультативна поліклініка;
- відділення денного стаціонару поліклініки;
- фтизіатричний кабінет;
- організаційно-методичний відділ;
- клініко-діагностична лабораторія;
- рентгенологічне відділення;
- ендоскопічний кабінет та кабінет УЗД;
- дитяча консультація;
- фізіотерапевтичний кабінет;
- відділення переливання крові;
- кабінет функціональної діагностики;
- патологоанатомічне відділення;
- стоматологічне відділення;
- жіноча консультація;
- бухгалтерія;
- господарча служба;
- адміністративно-управлінський апарат.

Центральна районна лікарня здійснює такі заходи:

- вивчає та аналізує показники стану здоров’я населення з метою виявлення та інформування відповідних органів про основні медико-соціальні проблеми
- приймає участь у розробці та реалізації комплексних програм з охорони здоров’я;
- забезпечує населення району кваліфікованою медичною допомогою;
- проводить експертизу тимчасової непрацездатності хворих, медичну реабілітацію;
- координує організаційно-методичну роботу лікувально-профілактичних закладів району;
- вивчає передовий досвід медичних закладів області, країни. Забезпечує та контролює введення нових методів профілактики, діагностики і лікування хворих.
Одночасно районна лікарня є базою для підготовки лікарів-інтернів, студентів медичних вузів та медичних училищ.

Наприкінці 2008 року ЦРЛ було вручено диплом, сертифікат та пам’ятні дошки у зв’язку з присвоєнням їй статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" за участь в проекті Всесвітньої організації охорони здоров’я "ЮНІСЕФ" - напрямок підтримки грудного вигодовування малюків. Подібний статус мають лише три лікувальних заклади в області 

Рішенням 12 сесії районної ради шостого скликання  від 17.08.2012 створено районний Центр первинної медико-санітарної допомоги як юридичну особу, призначено головного лікаря Центру.

Інформація по забезпеченню медичною допомогою населення Доманівського району

Назва закладу охорони здоров’я

Зона обслуговування

( населені пункти )

ФАПИ:

Акмечетські Ставки

 с.Акмечетські Ставки

Олександрівка

с.Грибоносово, с. Івано- Федорівка,  с.Черніговка, с.Олександрівка

Олександродар

с.Олександродар, с.Сила

Анетівка

с.Анетівка,с.Щуцьке

Антонівка

с.Антонівка, с.Воля,

Вікторівка

с.Вікторівка, с.Зелений Гай

Виноградний сад

с.Калинівка, с.Красний Київ, с.Петрівка, с.Виноградний Сад

Володимирівка 

с.Копи , с.Володимирівка

Володимирівка

с.Трудолюбовка , с.Володимирівка

Горянка

с.Горянка

Забара

с.Забара

Зброшково

с.Зброшково, с.Черталка

Зелений Яр

с.Зелений Яр

Козубівка

с.Козубівка

Копані

с.Копані

Коштово

с. Богданівське, с.Н.Лікарське ,с.Коштово

Кузнецово

с.Кузнецово

Лідіївка

с.Лідіївка

Мар’ївка

с.Мар’ївка,с. Куйбишівка

Олександрівка

с. Олександрівка, с.Шевченко

Новокантакузівка

с.Новокантакузівка

Новоселівка

с.Новоселівка

Цвіткове

с.Цвіткове, с.Птиче

Суха Балка

с.Суха Балка ,с. Іванівка, с.Ізбашівка

Щасливка

с.Щасливка

Петррропавлівка

с.Петррропавлівка

Царедарівка

с.Царедарівка

Широкі Криниці

с.Широкі Криниці

 Лікарські амбулаторії ЗПСМ:

Богданівка

с.Богданівка,с.Мар’ївка,с.Виноградний Сад, с.Петрівка, с.Куйбишівка, с.Калинівка, с. Київ.

Маринівка

с.Маринівка , с.Антонівка,с.Воля, с.Довжанка, с.Довженки

Мостове

с.Мостове, с.Олександрівка , с.Грибоносово, с.Івано –Федорівка, с.Чернігівка, с.Веселе, с.Миколаївка, с.Дворянка, с.Шевченко, с.Першотравнівка

Прибужжя

с.Прибужжя, с.Анетівка, с.Акм.Ставки, с.Цвіткове, с.Птиче, с.Щуцьке

Освіта

Освіта нашого району є відкритою соціально - педагогічною системою, одним з головних принципів якої є принцип єдності освітнього простору, що забезпечується законодавчою та нормативно - правовою базою в галузі освіти і наступністю освітніх програм дошкільної, загальної середньої та позашкільної ланок.

Сьогодні освіта Доманівщини вирішує проблему формування сучасної моделі освіти, орієнтованої на вирішення завдання інноваційного розвитку навчальних закладів. Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет зосереджують свою діяльність на виконанні основної вимоги, поставленої державою - поліпшення якості освіти та рівного доступу до неї.

Доманівський районний навчально-виховний комплекс «Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – Центр дитячої та юнацької творчості» Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)91684

Богдан Віталій Вікторович

Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів .№2 Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)91208

Макогоненко Анатолій Анатолійович

Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)93422

Поспєлов Олексій Володимирович

Козубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)96128

Онищенко Ольга Юріївна

Кузнецівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)96250

Онищак Віктор Миколайович

Маринівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)93637

Прімак Наталья Вікторівна

Мостівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)94183

Чорний Сергій Віталійович

Прибузька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)95538

Костомаха Валентина Миколаївна

Сухобалківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)93141

Паламар Тетяна Костянтинівна

Фрунзенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)96532

Куліковська Оксана Вікторівна

Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)93538

Арматраут Людмила Петрівна

Жовтнева загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)97131

Куріченко Людмила Сергіївна

Лідіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)96816

Бєзіна Лілія Никифорівна

Новоолександрівська навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)96740

Кульчицька Альона Володимирівна

Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)96628

Топузанова Тетяна Сергіївна

Царедарівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)96425

Кудін Олег Миколайович

Зеленогайська загальноосвітня школа І ступеня Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)96336

Мартиняк Ірина Анатоліївна

Маринівська загальноосвітня школа І ступеня Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)93666

Лучик Людмила Іванівна

Районний Будинок дитячої творчості Доманівської районної ради Миколаївської області

(05152)91708

Дудко Наталія Кирилівна

Доманівська дитяча юнацько-спортивна школа Доманівської районної ради Миколаївськоїобласті

(05152)91467

Власюк Володимир Дмитрович

Начальник відділу освіти В.В.Білецький 

ЗМІ

Трибуна хлібороба (Доманівська районна газета) . Видається з 1932 р.

Культура

Культурно-освітню діяльність в районі забезпечують 22 клубних заклади, 21 бібліотека централізованої бібліотечної системи, дитяча музична школа, районний історичний музей.

Основа діяльності клубних закладів – створення умов для розкриття творчих здібностей особистості, вільного доступу до надбань української народної творчості.

В районі вже стало доброю традицією проведення  «Днів села», районних заходів до державних свят та пам’ятних дат.

В клубних закладах функціонують 87 клубних формувань /любительські об»єднання, гуртки художньої самодіяльності/.

В своїй  роботі клубні працівники використовують різноманітні форми роботи.

Далеко за межами району відомий «народний» духовий оркестр «Фестиваль» районного будинку культури. Його керівник Л.В Мостовенко в 2011 році став кращим працівником культури області в номінації «За розвиток музичного мистецтва» та отримав премію облдержадміністрації та обласної ради.

Вагомий внесок в збереження та розвиток українських звичаїв і традицій вносять фольклорні колективи «Джерело» Зброшківського сільського клубу, «Червона калина»  Олександродарського сільського будинку культури,  «народний» вокальний ансамбль «Нові обрії» районного будинку культури.

В теплих, затишних приміщеннях районного будинку культури працює 13 гуртків художньої самодіяльності та любительських об’єднань.

Творчий колектив  понад 18 років  очолює директор Тетяна Дмитрівна Плєц.

Доманівська  централізована бібліотечна система

Директор  - Друзь Антоніна Іванівна.

Бібліотеки централізованої бібліотечної системи району проводять не лише суто бібліотечну діяльність, а й ведуть інформаційно-пошукову та краєзнавчу роботу.

Маринівська, Мостівська, Кузнецівська сільські бібліотеки-філії та районна бібліотека для дітей стали переможцями конкурсу  по Міжнародній програмі «Бібліоміст» отримали в 2013 році комп’ютерні комплекси.

На сьогодні кожна бібліотека  району отримує по 5-7 періодичних видань

Велику роботу по музичному та естетичному вихованню проводить Доманівська дитяча музична школа.  Працюють 4-и відділи: фортепіанний, народний, духовий, вокальний. Учні школи  приймають участь в обласних конкурсах виконавців на фортепіано, народних, духових інструментах. Випускники школи нині студенти Одеської академії мистецтв, Київського національного університету культури і мистецтв, Миколаївського вищого музичного училища та вищого державного коледжу культури і мистецтв. Більшість викладачів дитячої музичної школи є випускники цієї школи.

В червні 2012 року після проведеного ремонту відновив роботу для відвідувань районний історичний музей. В музеї оновлені експозиції, присвячені історії виникнення і розвитку району, Великій Вітчизняній війні, творчим здобуткам жителів району. 

Структура управління, керівництво, графіки прийому

Доманівська районна державна адміністрація

Перший заступник голови райдержадміністрації з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань

Фалько Наталя Іванівна

Порядок работи: 8-00 - 17-00 п’ятниця: 8-00 - 16-00

перерва на  обід: 12-00 - 12-45

 Графік особистого прийому громадян головою, першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації у 2017 році

Посада

Дні та години прийому

Телефон

Місце проведення

Примітка

Голова райдержадміністрації

  

1-й  та  3-й

четвер

з 8.00 до 12.00 або* з 13.00 до 17.00

9-12-88

9-15-15

9-29-00

смт.Доманівка,

вул. Центральна, 46,

ІІ поверх,

каб.208

2-й та 4-й четвер

проведення

виїзних прийомів в селах району

Перший заступник голови райдержадміністрації з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань

Фалько Наталя Іванівна

2-а  та  4-а

середа

з 8.00 до 12.00 або*

з 13.00 до 17.00

9-16-88

смт.Доманівка,

вул. Центральна, 46,

ІІ поверх,

каб.203

1-а та 3-я середа* виїзні прийоми за окремим графіком

Заступник голови райдержадміністрації з питань економіки, фінансів, промислової та аграрної політики, транспорту, будівництва та житлово-комунального господарства 

1-й  та  4-й вівторок

з 8.00 до 12.00

або* з 13.00 до 17.00

9-16-88

смт.Доманівка,

вул. Центральна, 46,

ІІ поверх,

каб.208

2-й та 3-й вівторок виїзні прийоми за окремим графіком

Час визначається додатково згідно з планами основних заходів, що проводяться райдержадміністрацією щомісяця і

затверджуються головою райдержадміністрації

Місце прийому – приймальня райдержадміністрації  (ІІ поверх)

В райдержадміністрації систематично працює "телефон довіри" за номером 9-29-00, години роботи: щоденно, крім вихідних, з 9.00 до 17.00, обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Графік особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником  голови райдержадміністрації на  2017 рік

Посада, прізвище,

ім’я та по батькові

Дні та години прийому

Телефони для довідок

Місце

проведення

 

Виїзні прийоми

(примітка)

Голова райдержадміністрації

1-й  та  3-й

четвер

з 8.00 до 12.00

або*

з 13.00 до 17.00

9-12-88

9-15-15

9-29-00

смт Доманівка,

вул. Центральна, 46,

ІІ поверх,

каб.201

За окремим графіком**

Перший заступник голови райдержадміністрації з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань

2-а  та  4-а

середа

з 8.00 до 12.00

або*

з 13.00 до 17.00

9-16-88

смт Доманівка,

вул. Центральна, 46,

І поверх,

каб.101

За окремим графіком**

Заступник голови райдержадміністрації з питань економіки, фінансів, промислової  та аграрної політики, транспорту, будівництва та житлово-комунального господарства

1-й  та  4-й вівторок

з 8.00 до 12.00

або*

з 13.00 до 17.00

9-12-77

смт Доманівка,

вул. Центральна, 46,

І1 поверх,

каб.203

За окремим графіком**

*Час визначається додатково згідно з планами основних заходів, що проводяться райдержадміністрацією щомісяця і затверджуються головою райдержадміністрації.

**Дата визначається додатково згідно з планами основних заходів, що проводяться райдержадміністрацією щомісяця і затверджуються головою райдержадміністрації.

Керівник апарату райдержадміністрації   О.М. Максютенко

Апарат райдержадміністрації 

 Голова райдержадміністрації

 

 

9-12-82

 

Приймальня

 

9-15-15

 

Перший заступник голови райдержадміністрації з соціальних, гуманітарних та політико-правових питань

Фалько Наталя Іванівна

 

9-16-88

 

Заступник голови райдержадміністрації з питань економіки, фінансів, промислової та аграрної поілтики, транспорту, будівництва та житлово-комунального господарства  

Коваленко

Анатолій Павлович  

9-12-77 

 

Керівник апарату

Максютенко Олена Миколаївна 

9-13-88

 

 Апарат райдержадміністрації

Відділ організаційно-кадрової роботи

Яценко Людмила Антонівна

9-27-45

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ діловодства і контролю

Туз Тетяна Євгеніївна

9-16-65

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Іваскевич

Людмила Олександрівна

9-10-59

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Юридичний сектор

 вакансія

 

9-14-50

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації

Ронжин Володимир Миколайович

9-22-63

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

Цехоцький

Олександр  Олександрович

9-16-65

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ ведення державного реєстру виборців

Гуровська

Людмила   Василівна

9-16-51

 

Структурні підрозділи

Відділ економічного розвитку і торгівлі

 смт. Доманівка, вул. Центральна, 46 (І поверх)

каб. № 111

тел.  9 – 16 – 86

  Графік особистого прийому громадян начальником  відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Посада

Призвіще, ім’я, по батькові

Дні та години прийому

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Харченко Олена Іванівна

1-й та 4-й четвер місяця

              9.00 - 16.00 – особистий прийом громадян, 2-й, 4-й четвер місяця – виїзний прийом громадян

 Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території району:

 1. державної політики економічного і соціального розвитку;
 2. державної цінової політики;
 3. державної промислової політики;
 4. державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства та туризму;
 5. державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
 6. державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;
 7. державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
 8. єдиної державної зовнішньоекономічної політики.                                                                               

Графік проведення телефонної «гарячої лінії» у відділі економічного розвитку і торгівлі Доманівської райдержадміністрації в 2017 році

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 Харченко Олена Іванівна

17 січня, 21 лютого, 21 березня, 18 квітня, 16 травня, 20 червня, 18 липня, 15 серпня, 19 вересня, 17 жовтня, 21 листопада, 18 грудня

тел. 9-16-86

У відділі економічного розвитку і торгівлі Доманівської райдержадміністрації функціонує щоденно, крім вихідних «телефон довіри» за номером 9-16-86

Фінансове управління

Фінансове управління райдержадміністрації 

смт. Доманівка, вул. Центральна, 44 (ІІ поверх)

тел. 9 - 16 - 87

Графік особистого прийому громадян керівництвом фінансового управління Доманівської райдержадміністрації на 2017 рік

Посада, прізвище, ім’я та по батькові

 

Дні та години прийому

Телефони

Місце проведення прийому

Виїзні прийоми

Начальник фінансового управління

Зубачевська

Ірина Миколаївна 

1-й, 3-й четвер

з 10-00 до 12-00

 

9-16-87

смт. Доманівка,

вул. Центральна, 44

2-й поверх

2-й, 4-й четвер

за окремим графіком

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу

Курінська Інна Павлівна

1-й, 3-й вівторок

з 10-00 до 12-00

 

9-16-02

смт. Доманівка,

вул. Центральна, 44

2-й поверх

2-й, 4-й четвер

за окремим графіком

Начальник відділу фінансів виробничої сфери

Рок Світлана Михайлівна 

1-а,  3-я середа

з 10-00 до 12-00

 

9-17-73

смт. Доманівка,

вул. Центральна, 44, 2-й поверх

 

У фінансовому управлінні Доманівської райдержадміністрації проводитимуться сеанси прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія»:

30 січня, 23 березня 2017 року з 9-00 до 12-00, за номером 9-16-87 - начальник фінансового управління Зубачевська Ірина Миколаївна;

27 лютого, 12 червня 2017 року з 9-00 до 12-00, за номером 9-16-02 - заступник начальника, начальник бюджетного відділу Курінська Інна Павлівна;

21 квітня, 19 травня 2017 року з 9-00 до 12-00, за номером 9-17-73 - начальник відділу фінансів виробничої сфери Рок Світлана Михайлівна.

Примітка :  У фінансовому управлінні діє телефон довіри –  9-16-02   (з 8-00 до 12-00, з 13-00 до 16-00).

Основними завданнями фінансового управління є:

 1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;
 2. складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;
 3. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку;
 4. розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
 5. здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевих бюджетів.

Управління соціального захисту населення 

56401 Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Центральна, 55 
 Часи роботи:   понеділок – четвер – 8.00-17.15, п’ятниця – 8.00-16.00
 Обідня перерва:   з 12.00 до 13.00
 Електрона адреса:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Начальник  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації:

 Щирба Тамара Павлівна 

Керівництво управління

Назва відділу

Керівник

Кабінет

Телефон

Начальник  управління

Щирба Тамара Павлівна

18

( ІІ поверх)

9-28-20

Перший заступник начальника управління, начальник відділу праці

Колесник Лариса Анатоліївна

10

(ІІ поверх)

9-14-65

Заступник начальника управління, начальник відділу соціальних виплат та компенсацій

Бура Наталія Валеріївна

2

(І поверх)

9-25-19

Начальник відділу соціальної допомоги

Луценко Світлана Михайлівна

2

(І поверх)

 

Начальник відділу персоніфікованого обліку

Доманова Світлана Олександрівна

13

(ІІ поверх)

9-15-47

Начальник фінансово-господарського відділу та автоматизованої обробки інформації

Самбурська Ірина Василівна

11

( ІІ поверх)

 9-1547

Основні завдання та функції управління соціального захисту населення Доманівської райдержадміністрації:

 1. oзабезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян на території району;
 2. oзабезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;
 3. oзабезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 4. oудосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;
 5. oздійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;
 6. oпризначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого   палива;
 7. oрозроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;
 8. oсприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;
 9. oзабезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 10. oвиконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;
 11. oсприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

56401  Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Центральна, 55  (ІІ поверх)

Часи роботи: понеділок – четвер – 8.00-17.15,     п’ятниця – 8.00-16.00

Обідня перерва:  з 12.00 до 13.00

Електрона адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Директор територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Доманівської райдержадміністрації:

Бурдейна Валентина Федорівна

Графік особистого прийому громадян директором територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Доманівської райдержадміністрації 

Прізвище, ім’я,  

по батькові

Дні та години прийому

Телефон

Місце проведення

Виїзні прийоми

Бурдейна Валентина Федорівна

1-й та 3-й четвер щомісяця

з 9.00-12.00

9-23-79

смт.

Доманівка

вул. Центральна, 55

ІІ поверх

каб. 8

2-й та 4-й четвер  місяця

 Доманівський районний центр соціальних служб

Директор Чернюк Світлана Вікторівна

Графік роботи:

Понеділок – четвер                  8.00 – 17.00

П’ятниця                                    8.00 – 16.00

Обідня перерва                       12.00 – 12.45

Вихідні дні                              субота, неділя

Графік особистого прийому громадян директором Доманівського районного центру соціальних служб для  сім'ї, дітей  та молоді

Посада

Дні та години прийому

телефон

Місце проведення

примітка

Директор Доманівського районного центру соціальних служб для

 сім'ї, дітей та молоді

1-й та 3-й четвер з 9.00 до 17.00

9-26-66

смт. Доманівка, вул. Леніна, 46, каб 210

ІІ поверх

2-й та 4-й четвер виїзні прийоми у селах району

Доманівський районний центр соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді – спеціальний заклад, що забезпечує організацію та проведення  у громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Центр:

 1. проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за  необхідності соціального супроводу;
 2. сприяє  розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:  пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;  соціального супроводження прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу;
 3. проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового  способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;
 4. забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки  на робочому місці;
 5. виконує  інші  функції  відповідно  до покладених на Центр завдань. 

Управління агропромислового розвитку  

56401 Миколаївська область, смт.Доманівка, вул. Центральна, 39А

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

начальник – вакансія

тел. (0 51 52) 9 11 67

часи роботи: понеділок - четвер - 8.00-17.00; пятниця - 8.00-16.00; обідня перерва з 12.00 до 12.45

графік прийому громадян: щочетверга 9.00 - 12.00 

В управлінні агропромислового розвитку щоденно діє «телефон довіри» за номером 9-11-41 

Основні завдання та функції управління:

 1. участь в реалізації державної аграрної і соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;
 2. створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;
 3. участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.

Сектор з питань надзвичайних ситуацій 

смт. Доманівка, вул. Центральна, 46 (І поверх)

каб. № 107   тел.  9 – 15 –88

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач сектору:  Подорога Ігор Георгійович  

 Графік проведення особистого прийому громадян завідувачем сектору з питань надзвичайних ситуацій Доманівської районної державної адміністрації на 2017 рік

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дні та години прийому

Телефон

Місце

проведення

Примітка

Подорога Ігор Георгійович

1-й  та  3-й

четвер

з 9.00 до 17.00

9-15-88

смт.Доманівка,

вул.Центральна, 46,

І-ий  поверх,

каб.107

2-й та 4-й четвер

проведення

виїзних прийомів в селах району  згідно окремого графіка

 Основні завдання сектору:

 1. забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
 2. організація ліквідації та відновлювальних робіт після наслідків надзвичайних ситуацій;
 3. розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;
 4. здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення від надзвичайних ситуацій та реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Відділ освіти

Адреса: вулиця Космонавтів, 7, смт Доманівка, Доманівський район, Миколаївська область, Україна 56401 
Тел/факс (05152) 9-17-96 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
http://domanivka-rvo.edukit.mk.ua

Відділ освіти Доманівської райдержадміністрації є структурним підрозділом райдержадміністрації. Основні завдання:

 • реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;
 • створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права на отримання повної загальної середньої освіти;
 • здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах району і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;
 • зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
 • контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
 • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва

смт. Доманівка,  вул. Центральна, 39 а (ІІ поверх)

тел. 9 – 11 - 04 

Графік  особистого  прийому громадян завідувачем сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства  та будівництва  райдержадміністрації на 2017 рік 

  Посада

Дні  та  години прийому

  Телефон

Місце

  проведення

  Примітка

Завідувач сектору  містобудування,   архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва

 райдержадміністрації

Цехоцький

Віталій Всеволодович

1-й  та  3-й

четвер

з  9.00 до 17.00

  9-11-04

смт. Доманівка

вул. Центральна, 39 а

ІІ-й поверх

кабінет начальника

 

 2-й  та 4-й четвер

виїздні прийоми

за окремим графіком

 Основними завданнями сектору є:

 1. забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва на території району;
 2. аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку районних містобудівних програм, генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації;
 3. координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій та забудови населених пунктів району, поліпшення їх архітектурного вигляду та стану експлуатації;
 4. забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
 5. організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури та містобудування;
 6. організація в межах своїх повноважень у сфері питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, цінотарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання та будівництва.

Графік проведеня  виїздних  прийомів  громадян  завідувачем  сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації  

    Села       району

  1

  2

 3

 4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

12

с. Кузнецово

с. Зелений  Яр

 

 

 х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Копані

с. Фрунзе

 

 

 

  х

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мостове

с. Лідіївка

 

 

 

 

 х

 

 

 

 

 

 

 

с. Горянка

с. Жовтневе

 

 

 

 

 

  х

 

 

 

 

 

 

с. Богданівка

с.Володимирівка

 

 

 

 

 

 

  х

 

 

 

 

 

с. Суха  Балка

с. Олександрівка

 

 

 

 

 

 

 

  х

 

 

 

 

с. Щасливка

с. Зелений  Гай

 

 

 

 

 

 

 

 

  х

 

 

 

с. Козубівка

с. Зброшково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  х

 

 

с. Царедарівка

с. Олександродар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  х

 

с. Прибужжя

с. Акмечетські Ставки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 х

Відділ культури, молоді та спорту

Миколаївська область, смт.Доманівка, вул. Центральна, 44 (ІІ поверх)

Телефон 9-25-63

Часи роботи: понеділок - четвер - 8.00 -17.00;  п’ятниця - 8.00-16.00;

 обідня перерва з 12.00 до 12.45

  Начальник відділу культури, молоді та спорту - Маценко Олена Олександрівна

Графік особистого прийому громадян начальником відділу культури, молоді та спорту  Доманівської райдержадміністрації

Начальник відділу  культури, молоді та спорту  райдержадміністрації

Маценко

Олена   Олександрівна 

1-й, 3-й четвер місяця

з 9.00 до 12.00

2-й, 4-й  четвер місяця

з  9.00 до 12.00 -  виїзний прийом громадян

Примітка : у відділі культури, молоді та спорту  райдержадміністрації діє телефон довіри – 9-25-63 (понеділок – п’ятниця  : з 8.00 до 12.00, з 13.00   до 16.00)

Основними завданнями відділу культури, молоді та спорту є:

-забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин на території району;

-забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів та доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності до кожного громадянина України;

-сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

-сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності  національних меншин;

-сприяння  збереженню культурної спадщини;

-захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури. 

Служба у справах дітей

cмт Доманівка, вул. Центральна 39а (І поверх)

тел. 9 – 10 - 46

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік особистого  прийому громадян начальником служби у справах дітей  Доманівської райдержадміністрації на 2017 рік

Посада

Дні та години прийому

телефон

Місце проведення

Виїзні прийоми

Начальник служби у справах дітей Доманівської райдержадміністрації

Вовк Юрій Миколайович

1, 3 четвер

з 9.00 до 17.00

9-10-46

смт.Доманівка вул.Центральна,39а

І поверх

2, 4 четвер          (за окремим графіком)

Основними завданнями служби є:

 1. реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 2. розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів, щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 3. координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання бездоглядності та безпритульності;
 4. забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
 5. ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок). 

Архівний сектор 

Начальник архівного сектору Доманівської райдержадміністрації – Олійник Віта Вікторівна

Провідний спеціаліст архівного сектору – Кірчей Ольга Миколаївна

Архівний сектор Доманівської райдержадміністрації знаходиться за адресою:

індекс: 56401 Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Калинова, 2

тел. (05152) 9 15 51 

Графік роботи:

Понеділок - четвер                    8.00 – 17.00

П’ятниця                                     8.00 – 16.00

Обідня перерва                         12.00 – 12.45

Вихідні дні                                 субота, неділя 

Основним завданням сектору є реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства,  здійснення управління архівною справою і діловодством на території району; координація органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи та діловодства. 

Доманівський районний центр зайнятості 

Код ЄДРПОУ 20894577

Адреса: вул. Свободи, 14, смт.Доманівка,56401

Телефон (05152)  9-10-44,факс 9-10-44

Е-mall: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Телефони  «гарячої лінії» райдержадміністрації з питань впровадження механізму децентралізації в Доманівському районі

Номер телефонної «гарячої лінії»

Конкретний фахівець, який надає консультації за телефоном «гарячої лінії» (посада, П.І.Б.)

9-22-63

Головний спеціаліст сектору з питань внутрішньої політики, зав'язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату РДА Ронжин В.М.

9-29-00

Завідувач юридичного сектору райдержадміністрації

9-28-20

Начальник управління соціального захисту населення РДА Щирба Т.П.

9-10-97

Начальник фінансово – господарського відділу управління агропромислового розвитку РДА  Бобилева В.В.

9-16-87

Начальник фінансового управління райдержадміністрації РДА Зубачевська І.М.

9-14-48

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі РДА Харченко О.І.

Депутатський корпус

Доманівська районна рада миколаївської області 

Кушнір Тарас Леонідович – голова районної ради  6 скликання.

контактний телефон – (05152) 9-11-77

факс – (05152) 9-14-77

  Мазалова Надія Анатоліївна – заступник голови районної ради

контактний телефон – (05152) 9-15-50

Депутатський корпус районної ради представлений 28 мандатами. Половина депутатів обрана за партійними списками, інша по мажоритарній системі.

 Список депутатів Доманівської районної ради 7 скликання 

 Прізвище,  ім'я, по батькові  

Бесараб Сергій Борисович

Богдан Віталій Вікторович

Власюк Віктор Дмитрович

Гудзюк Борис Володимирович

Депутат Наталія Володимирівна

Зборовський Сергій Степанович

Зборовський Стефан Антонович

Кульчицька Альона Володимирівна

Куріченко Людмила Сергіївна

Курчак Роман Михайлович

Кушнір Тарас Леонідович

Мазалова Надія Анатоліївна

Морозенко Юрій Васильович

Михалко Микола Юрійович

Наврузалієв Абдурагім Абдуселімович

Парческу Наталія Миколаївна

Петренко Ігор Володимирович

Підойма Тетяна Анатоліївна

Плєшко Олександр Миколайович

Радочин Людмила Анатоліївна

Ткаченко Віктор Олексійович

Тумко Анатолій Володимирович

Швець Андрій Дмитрович

Шейко Дмитро Нестерович

Шишлаков Володимир Олександрович

Шкурченко Олександр Олександрович

 Постійні комісії районної ради

Районною радою сьомого скликання утворені наступні постійні комісії  районної ради

З питань планування, бюджету та фінансів

Голова постійної комісії:

Депутат Наталія Володимирівна  -  районна організаці політичної партії   «Партія простих людей Сергія Капліна»

Члени комісії :

Радочин Людмила Анатоліївна  - районна організація  партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Шейко Дмитро Нестерович - районна організація  партії «Блок Петра Порошенка  «Солідарність»

Парческу Наталія Миколаївна - районна організаці політичної партії  «Партія простих людей Сергія Капліна»

Зборовський Стефан Антонович - районна організація політичної партії  «Наш край»

З питань агропромислового  комплексу, земельних відносин, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів

Голова постійної комісії:

Шкурченко Олександр Олександрович - районна організація політичної  партії  «Наш край»

Члени комісії:

Гудзюк Борис Володимирович  -   районна організація  партії «Блок  Петра Порошенка «Солідарність»

Тумко Анатолій Володимирович -     районна організація  партії «Блок  Петра Порошенка «Солідарність»

Швець Андрій Дмитрович  -  районна організаці політичної  партії  «Партія простих людей Сергія Капліна»

Морозенко Юрій Васильович -  районна організація політичної партії  «Наш край» 

З питань духовності, освіти,  охорони здоров'я,   соціального захисту,  фізичної культури та спорту

Голова постійної комісії:

Курчак Роман Михайлович  -     районна організація радикальної партії  Олега Ляшка

Члени комісії:

Підойма Тетяна Анатоліївна  -    районна організація  партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Богдан Віталій Вікторович -    районна організація  партії «Блок  Петра Порошенка «Солідарність»

Кульчицька Альона  Володимирівна-   районна організаці політичної  партії  «Партія простих людей Сергія Капліна»

Куріченко Людмила Сергіївна  -   районна організація політичної партії  «Наш край» 

Мандатна, з питань  депутатської діяльності та етики, засобів  масової інформації, законності, правопорядку

Голова постійної комісії:

Зборовський Сергій Степанович   -  районна організація політичної  партії  «Наш край»

Члени комісії:

Бесараб Сергій  Борисович - районна організація  партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Михалко Микола Юрійович  - районна організація політичної партії   «Опозиційний блок»

Шишлаков Володимир Олександрович - районна організація  партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Плєшко Олександр  Миколайович -  районна організація радикальної партії Олега Ляшка 

З питань соціального розвитку,  приватизації, будівництва, транспорту, енергетики, торгівлі та зв'язку

Голова постійної комісії:

Петренко  Ігор Володимирович -  районна організація політичної партії   «Опозиційний блок»

Члени комісії:

Власюк Віктор Дмитрович -   районна організація  партії «Блок   Петра Порошенка «Солідарність»

Ткаченко Віктор Олексійович -   районна організація політичної   партії  «Наш край»

Наврузалієв Абдурагім Абдуселімович -   районна організаці політичної партії  «Партія простих людей Сергія Капліна»

В районній раді сьомого скликання працюють:

Депутатська група «Добробут Доманівщини» у складі 15 депутатів:

Зборовський С.А., Зборовський С.С., КуріченкоЛ.С., Морозенко Ю.В., Ткаченко В.О., Шкурченко О.О., Депутат Н.В., Кульчитська А.В., Наврузалієв А.А., Парческу Н.М., Швець А.Д., Мазалова Н.А., Курчак Р.М., Михалко М.Ю., Петренко І.В.

Керівник  -  Зборовський Стефан Антонович  фракція партії БПП «Солідарність» у складі 9 депутатів:

Богдан В.В., Бесараб С.Б., Власюк В.Д., Гудзюк Б.В., Підойма Т.А., Радочин Л.А., Тумко А.В., Шейко Д.Н., Шишлаков В.О.

Керівник  -  Богдан Віталій Вікторович

Органи місцевого самоврядування 

У грудні 2017 року на території району утворено 2 громади: Доманівська селищна громада Миколаївської області  та Мостівська сільська громада.

Доманівська селищна громада Миколаївської області

Голова Дога Олександр Олексійович (вибори – 18 грудня 2016 р.)

Сайт: Доманівська селищна громада Миколаївської області

domanivka: про громаду, місцеву владу та людей

https://domanivka.wordpress.com/

Місцева влада

Доманівська селищна рада Миколаївської області

Селищна рада складається із 26 депутатів (12 жінок і 14 чоловіків);

до виконавчого комітету ради входить 15 осіб.

Селищна рада знаходиться за адресою: 56401, Миколаївська обл., Доманівський р-н,

смт. Доманівка, вул. Центральна, 48 , тел. 05152-91494

Секретар селищної ради – Шульгіна Галина Володимирівна

Секретар ВК селищної ради – Трофименко Людмила Петрівна

Графік роботи Доманівської селищної ради

Понеділок - четвер –  з 09:00 – до 18:00 год.

П'ятниця  –  з 09:00 – до 17:00 год.

Субота, неділя  –    вихідні дні

Доманівський селищний голова - Дога Олександр Олексійович, 1970 року народження, навчався у Харківському національному економічному університеті на факультеті “Економіка підприємства”. Одружений, має доньку.

Нагороджений Орденом Данила Галицького

роб. тел. / факс (05152) 9-14-94

 

 

 

Опубліковано: Четвер, 23 березня 2017